Αρχεία Dll που αρχίζουν με Z

Ονομα αρχείου Περιγραφή Λήψεις
ZEROVR12.DLL RESDLL 700
ZEROVR16.DLL RESDLL 504
zfCustomization.dll N/A 3355
Zip7Module.dll N/A 899
zipfldr.dll Compressed (zipped) Folders 2049
zlib.DLL zlib data compression library 1439
zlib.net.dll ZLIB.NET 2255
zlib1.dll zlib data compression library 1787
zlib122.dll N/A 531
zlibwapi.dll zlib data compression library 819
zpeng24.dll Python Core 2827
zpy.dll Python Core 4016
ZuneCfg.dll Zune Configuration 4125
zvexescn.dll Zero-V ExecScan DLL 4161