Αρχεία Dll που αρχίζουν με Y

Ονομα αρχείου Περιγραφή Λήψεις
yacscom.dll Yahoo! Audio Conferencing Control 794
yacsui.dll Yahoo! Audio Conferencing UI 4938
yalertcenterM.dll Yahoo! Alert Center 2682
yaml.dll N/A 4426
yaudiomgr.dll yaudiomg Dynamic Link Library 2086
yb_key.dll N/A 2333
YCPFoundation.dll YCPFoundation 3777
ygxa_2.dll Yahoo Graphics DLL 2305
YImage.dll YImage Module 4305
ylog.dll ylog 1888
YM11AUTH.DLL YM11AUTH.DLL 1863
ymdm_video.dll ymdm_video 1475
Yml.dll YML Module 2158
ymmapi.dll YMMAPI Module 1761
ymsdk.dll ymsdk 2612
ymsglite.dll YMSGLite 527
YouTubeUpload.dll YouTube Uploader 3857
yt.dll Yahoo! Toolbar 1832
yui.dll yui Dynamic Link Library 3676
yuvlib.dll YUVLib 624
yvoiceui.dll N/A 564
ywcupl.dll Webcam Upload Networking and Imaging 4403
ywcvwr.dll Yahoo! WebCam Viewer ActiveX Control 2439