Αρχεία Dll που αρχίζουν με X

Ονομα αρχείου Περιγραφή Λήψεις
x_audiomfc.dll N/A 1314
x_levelmfc.dll N/A 1295
x3daudio1_0.dll X3DAudio 1357
X3DAudio1_1.dll X3DAudio (debug) 2213
x3daudio1_2.dll X3DAudio 2737
X3DAudio1_3.dll X3DAudio 3162
X3DAudio1_4.dll X3DAudio 3456
X3DAudio1_5.dll X3DAudio 1279
X3DAudio1_6.dll 3D Audio Library 4723
X3DAudio1_7.dll 3D Audio Library 7394
xactengine2_0.dll XACT Engine API 1595
xactsrv.dll Downlevel API Server DLL 4202
XAHook.dll XAHook Dynamic Link Library 2792
xapofx1_1.dll XAPOFX 3610
xapofx1_2.dll XAPOFX 582
XAPOFX1_3.dll Audio Effect Library 900
XAPOFX1_4.dll Audio Effect Library 650
XAPOFX1_5.dll Audio Effect Library 1064
XAudio2_0.dll XAudio2 Game Audio API 4156
XAudio2_1.dll XAudio2 Game Audio API 1518
XAudio2_7.dll XAudio2 Game Audio API 1694
XAudio2_8.dll XAudio2 Game Audio API 1159
XceedZip.dll Xceed Zip Compression Library 2861
xcsp_eclib.dll xcsp_eclib_common 4576
xenroll.dll XEnroll 4891
xerces-c_2_5_0.dll Shared Library for Xerces-C Version 2.5.0 829
xerces-c_2_6.dll Shared Library for Xerces-C Version 2.6.0 2263
xerces-c_3_0.dll Shared Library for Xerces-C++ Version 3.0.1 1207
XGamepad.dll XGamepad Gamepad API 3278
xgcore.dll N/A 3859
xinput1_1.dll Microsoft Common Controller API 2887
xinput1_2.dll Microsoft Common Controller API 1697
xinput1_3.dll Microsoft Common Controller API 6956
XInput1_4.dll Microsoft Common Controller API 4429
XInput9_1_0.dll XNA Common Controller 2846
XLayout.dll XLayout Library 4280
XLINTL32.DLL Microsoft Excel Localized Resources 784
xlive.dll Games for Windows - LIVE DLL 8771
xliveinstall.dll XLiveInstall DLL 1957
XLLEX.DLL Microsoft Office 2016 component 1083
xlstat4.dll xlstat4 1873
xmassiveadclientdyn.dll Massive Client 3231
XMD.dll N/A 1093
XMLFGTS.dll SABLOTRON 842
xmlfilter.dll XML Filter 3248
xmllite.dll Microsoft XmlLite Library 2044
xmlparse.dll N/A 3176
XMLParserLib.dll N/A 2506
xmlprov.dll Network Provisioning Service 4538
xmlprovi.dll Network Provisioning Service Client API 1418
xmlrw.dll Microsoft XML Slim Library 2211
xmltok.dll N/A 3511
xnmte550.dll XVT/Win32 Intel PTK Text Edit Library 4634
xolehlp.dll MS DTC helper APIs DLL 1300
xpcom_core.dll N/A 1966
xpcom.dll N/A 2351
Xpcs.dll N/A 4114
xpob2res.dll Meddelanden for Service Pack 2 OOB 2665
xprt5.dll XPRT Runtime Library 2038
xprt6.dll XPRT Runtime Library 770
XpsFilt.dll XML Paper Specification Document IFilter 801
XpsGdiConverter.dll XPS to GDI Converter 2581
xpsp1res.dll Meddelanden for Service Pack 1 2758
xpsp2res.dll Service Pack 2-meddelanden 1764
xpsp3res.dll Service Pack 3-meddelanden 4172
XpsPrint.dll XPS Printing DLL 3985
XpsRasterService.dll XPS Rasterization Service Component 4432
xpsservices.dll Xps Object Model in memory creation and deserialization 2566
XPSSHHDR.dll OPC Shell Metadata Handler 3483
xpssvcs.dll Native Code Xps Services Library 3970
XPva03.dll XPva03 4822
xrAPI.dll N/A 4663
xrCDB.dll N/A 2434
xrCore.dll N/A 4478
XRenderD3D9.dll N/A 2798
xrLUA.dll N/A 3818
xrNetServer.dll N/A 3153
xrSound.dll N/A 2092
xrStreamPdlFilter.DLL XPS Rendering Filter 2308
xrTxtResCL0.DLL Библиотека DLL строковых ресурсов 1325
xrWCbgnd.dll Xerox WorkCentre Pro 4358
xrWCdev.dll Xerox WorkCentre Pro 3696
xrWCtmg2.dll Xerox WorkCentre Pro 5021
xrWPcoin.dll Вспомогательный установщик 3321
xrWPcpl.dll Подключаемый модуль пользовательского интерфейса панели управления 2993
xrWPcpst.dll Библиотека DLL ресурсов пользовательского интерфейса панели управления 836
xrWPpb3.dll Xerox WorkCentre Pro 4894
xrWPpb4.dll Xerox WorkCentre Pro 1616
xrWPusd.dll Xerox WorkCentre/Pro 2349
xrXpsPtFilter.DLL XPS Rendering Filter 3924
XThread.dll XThread 4198
xul.dll N/A 3361
xvid.dll N/A 3669
xvidcore.dll N/A 2519
xviddll.dll N/A 1616
Xvoice.dll DirectSpeechSynthesis Module 4012
xwizards.dll Extensible Wizards Manager Module 4721
xwreg.dll Extensible Wizard Registration Manager Module 1853
xwtpdui.dll Extensible Wizard Type Plugin for DUI 3799
xwtpw32.dll Extensible Wizard Type Plugin for Win32 4768