Αρχεία Dll που αρχίζουν με V

Ονομα αρχείου Περιγραφή Λήψεις
v3d_87.dll N/A 2935
V3HostingFilter.dll V3 Hosting Print Pipeline Filter 2441
V3InetGS.dll V3INetGS 764
vadvapi32.dll N/A 2923
vafxu.dll VideoAudio Framework 3619
VAN.dll View Available Networks 1324
Vault.dll Windows vault Control Panel 1091
vaultcli.dll Credential Vault Client Library 2401
VaultCredProvider.dll Vault Credential Provider 3645
VaultRoaming.dll Vault Roaming 1960
vaultsvc.dll Credential Manager Service 4425
VB40016.DLL N/A 4051
VB40032.DLL Visual Basic 4.0 runtime library 1559
VB5FR.DLL Ressources internationales de l'environnement Visual Basic 4065
VB6FR.DLL Ressources internationales de l'environnement Visual Basic 2599
VB6KO.DLL Visual Basic Environment International Resources 1943
VB6STKIT.DLL Visual Basic Setup Toolkit Library DLL 4576
Vba332.dll Visual Basic for Applications Development Environment 1319
VbaIntegration.dll Corel Graphics Applications VBA Integration 4748
vbajet32.dll Visual Basic for Applications Development Environment - Expression Service Loader 2444
vBase100.dll vBase 4214
vBase90.dll N/A 3311
VBE7INTL.DLL Visual Basic-miljo, internationella resurser 2759
VBIO.DLL N/A 2756
VBoxD3D9wddm.dll N/A 4298
VBoxDD.dll N/A 3483
VBoxDDU.dll VirtualBox VMM Devices and Drivers Utilities 2917
VBoxDisp.dll VirtualBox Display Driver 2430
VBoxDispD3D.dll VirtualBox Video Usermode D3D Driver 1834
VBoxHook.dll VirtualBox Hook Driver 3967
VBoxMRXNP.dll VirtualBox Shared Folders Minirdr NP 654
VBoxOGL.dll VirtualBox crOpenGL ICD 3431
VBoxOGLarrayspu.dll VirtualBox crOpenGL ICD 3216
VBoxOGLcrutil.dll VirtualBox crOpenGL ICD 4389
VBoxOGLerrorspu.dll VirtualBox crOpenGL ICD 3857
VBoxOGLfeedbackspu.dll VirtualBox crOpenGL ICD 2669
VBoxOGLpackspu.dll VirtualBox crOpenGL ICD 4027
VBoxOGLpassthroughspu.dll VirtualBox crOpenGL ICD 1162
VBoxRT.dll VirtualBox Runtime 1626
Vbrun100.dll N/A 1841
VBRUN200.DLL N/A 940
VBRUN300.DLL N/A 1877
vbscript.dll Microsoft (R) VBScript 1087
vbssv.dll Microsoft (r) VBScript internationella resurser 1860
vccorlib140.dll Microsoft ® VC WinRT core library 3619
vcdex.dll 32-bit MSCDEX Virtual Device Driver 2325
VclStylesinno.dll N/A 1187
vcomctl32.dll N/A 4682
vcomp.dll Microsoft® C/C++ OpenMP Runtime DLL 4650
vcomp100.dll Microsoft® C/C++ OpenMP Runtime 2440
vcomp110.dll Microsoft® C/C++ OpenMP Runtime 649
vcomp120.dll Microsoft® C/C++ OpenMP Runtime 4316
vcomp140.dll Microsoft® C/C++ OpenMP Runtime 649
vcomp90.dll Microsoft® C/C++ OpenMP Runtime 2818
vcruntime140.dll Microsoft® C Runtime Library 9636
vcruntime140d.dll Microsoft® C Runtime Library 2654
VCT32161.dll Voxware Compression Toolkit 4543
vdmdbg.dll VDMDBG.DLL 3800
vdmredir.dll Virtual Dos Machine Network Interface Library 4428
vds_ps.dll Microsoft® Virtual Disk Service proxy/stub 4028
vdsbas.dll Virtual Disk Service Basic Provider 2734
vdsdyn.dll VDS Dynamic Volume Provider, Version 2.1.0.1 1775
vdsutil.dll Virtual Disk Service Utility Library 1380
vdsvd.dll VDS Virtual Disk Provider, Version 1.0 4985
vdswmi.dll WMI Provider for VDS 3137
vdwmapi.dll N/A 2236
vegas110k.dll Vegas Pro 1026
vegas130k.dll VEGAS Pro 4618
ver.dll N/A 891
verifier.dll Standard application verifier provider dll 5046
verify.dll Java(TM) Platform SE binary 5024
version.dll Version Checking and File Installation Libraries 4843
VersionModule.dll N/A 4588
versit.dll vCard and vCalendar support DLL for Win32 2226
vfp9r.dll Microsoft Visual FoxPro 9.0 SP2 Runtime Library 3196
vfpodbc.dll vfpodbc 4260
vfwwdm32.dll VfW MM Driver for WDM Video Capture Devices 829
vga.dll VGA 16 Colour Display Driver 3749
vga256.dll 256 Color VGA\SVGA Display Driver 1194
vga64k.dll 32K/64K color VGA\SVGA Display Driver 1808
VGCore.dll VGCore.dll 574
vgdiplus.dll GDI+ Client DLL 2087
vgui.dll N/A 1531
vgui2_s.dll vgui2_s.dll (buildbot_winslave04_steam_steam_rel_client_win32@winslave04) 1770
vguimatsurface.dll N/A 1872
VhdProvider.dll DISM VHD Image Provider 4213
VideoToolbox.dll VideoToolbox 3955
VIDRESZR.DLL Windows Media Resizer 616
viewprov.dll WMI View Provider 1306
virtdisk.dll Virtual Disk API DLL 2616
VirtualSmartcardReader.dll WDF:UMDF Virtual Smartcard Reader User-Mode Driver 1356
vision.dll Topographic Map Viewing Software 2983
Vision100.dll Vision (TM) Engine 962
vision90.dll Vision (TM) Engine 1717
VistaCooperation_u.dll VistaCooperation 4442
vivoxoal.dll OpenAL 1999
vivoxplatform.dll Vivox Platform 1330
vivoxsdk.dll Vivox Communications API 3225
vjoy.dll 32-bit Joystick Virtual Device Driver 2416
vkernel32.dll N/A 1335
VLB32.DLL Windows Virtual Listbox 4172
VmApplicationHealthMonitorProxy.dll VM Application Health Monitor proxy dll 2382
VmbusCoinstaller.dll Hyper-V VMBUS Coinstaller 3104
vmbuspipe.dll VmBus User Mode Pipe DLL 3419
vmbusres.dll Библиотека ресурсов шины VMBus 3732
VMBusVideoD.dll Microsoft VMBus Video Device Display Driver 2230
vmcryptolib.dll VMware Software Cryptographic Implementation v1.0 2410
VmdCoinstall.dll Hyper-V Integration Components Coinstaller 4840
vmicres.dll Библиотека ресурсов службы компонента интеграции виртуальных машин 3010
vmictimeprovider.dll Virtual Machine Integration Component Time Sync Provider Library 4024
VMProtectSDK32.dll N/A 2181
vmrdvcore.dll VmRdvCore EndPoints 2177
vmstorfltres.dll Библиотека ресурсов фильтра хранилища виртуальных машин 1876
vmsvcrt.dll N/A 1626
vmwarebase.dll VMware base library 3498
vntdll.dll NT Layer DLL 3215
VOBSUB.DLL vobsub DLL 670
voip.dll N/A 3491
vorbis.dll N/A 3795
vorbisenc.dll VorbisEnc Dynamic Link Library 711
vorbisfile_vs2010_x64_rwdi.dll N/A 4955
vorbisfile_vs2010_x86_rwdi.dll N/A 2318
vorbisfile.dll VorbisFile Dynamic Link Library 2200
vorbishooked.dll N/A 4183
vpmsece.dll Norton AntiVirus 3555
vpnclientpsprovider.dll VPN Client WMIv2 Provider 965
vpnike.dll VPNIKE Protocol Engine - Test dll 3406
vpnikeapi.dll VPN IKE API's 2853
vpshellres.dll Symantec AntiVirus 2835
vpxmt.dll N/A 2558
VRDPAuth.dll N/A 1580
VscMgrPS.dll Microsoft Virtual Smart Card Manager Proxy/Stub 3316
vscore.dll N/A 2803
vsdata.dll TrueVector Service DLL 1220
vshell32.dll Windows Shell Common Dll 1731
vsinit.dll TrueVector Service 3713
vslipsync.dll N/A 2497
vsmonapi.dll TrueVector Client Interface 2562
vsnetutils.dll TrueVector Service 4868
vspubapi.dll TrueVector Service 1633
vss_ps.dll Microsoft® Volume Shadow Copy Service proxy/stub 4692
vssapi.dll Microsoft® Volume Shadow Copy Requestor/Writer Services API DLL 4301
vsstrace.dll Microsoft® Volume Shadow Copy Service Tracing Library 4728
vsswmi.dll WMI Provider for VSS 1906
vstdlib_s.dll vstdlib_ s.dll 4059
vstdlib_s64.dll vstdlib_ s.dll 1143
vstdlib.dll vstdlib_ s.dll 2529
VsUi50.dll VSUI50 Resources 3718
vsutil.dll TrueVector Service 4894
VtwCtl.dll ISNAPCTL DLL 1050
vulkan-1.dll Vulkan Loader 3719
vuser32.dll N/A 4499
vuxtheme.dll Microsoft UxTheme Library 1138
vvo.dll N/A 4430
vvof.dll N/A 4716
vwipxspx.dll Virtual Dos Machine IPX/SPX Interface Library 4640
vxmath.dll VxMath 3510