Αρχεία Dll που αρχίζουν με Q

Ονομα αρχείου Περιγραφή Λήψεις
q_encutl.dll RSA Encryption Utilities 1372
QAGENT.DLL Quarantine Agent Proxy 4131
qagentrt.dll Korningsmiljo for Quarantine Agent Service 2875
qasf.dll DirectShow ASF Support 941
qcap.dll DirectShow Runtime. 827
QCLIPROV.DLL Quarantine Client WMI Provider 1257
QDCSPI.DLL Norton QDCSPI Library 1238
qdv.dll DirectShow Runtime. 1968
qdvd.dll DirectShow DVD PlayBack Runtime. 1940
qedit.dll DirectShow Editing. 4417
qedwipes.dll DirectShow Editing SMPTE Wipes 4927
qfacebook.dll N/A 678
qgif4.dll C++ application development framework. 4402
qjson.dll N/A 1361
qmgr.dll Background Intelligent Transfer Service 2032
qmgrprxy.dll Background Intelligent Transfer Service Proxy 2872
qosname.dll Microsoft Windows GetQosByName Service Provider 3681
qoswmi.dll Network QoS WMI Module 3215
qrencode.dll N/A 4107
qscintilla2.dll N/A 2975
QSHVHOST.DLL Quarantine SHV Host 3389
QSVRMGMT.DLL Quarantine Server Management 4383
qt-dx331.DLL Qt 3355
qt-mt333.dll Qt 2691
qt-mt334.DLL Qt 1625
qt-mt338.dll Qt 1209
Qt3Support4.dll C++ application development framework. 1060
Qt5Charts.dll C++ application development framework. 3492
Qt5CLucene.dll C++ application development framework. 4875
Qt5Core.dll C++ application development framework. 1927
Qt5Cored.dll C++ application development framework. 3842
Qt5Declarative.dll C++ application development framework. 1041
Qt5Designer.dll C++ application development framework. 4480
Qt5DesignerComponents.dll Graphical user interface designer. 4703
Qt5Gui.dll C++ application development framework. 2496
Qt5Help.dll C++ application development framework. 4497
Qt5Multimedia.dll C++ application development framework. 3631
Qt5MultimediaWidgets.dll C++ application development framework. 1099
Qt5Network.dll C++ application development framework. 1680
Qt5NetworkMx32Qt55.dll 5.5.0.0.003 C++ application development framework. 1741
Qt5NetworkMx32Qt57.dll 5.7.0.0.6 C++ application development framework. 3484
Qt5OpenGL.dll C++ application development framework. 3070
Qt5PrintSupport.dll C++ application development framework. 1755
Qt5Qml.dll C++ application development framework. 845
Qt5Quick.dll C++ application development framework. 4083
Qt5QuickMx64Qt55.dll 5.5.1.0.2 C++ application development framework. 1890
Qt5Script.dll C++ application development framework. 3853
Qt5ScriptTools.dll C++ application development framework. 4222
Qt5Sensors.dll C++ application development framework. 4768
Qt5Sql.dll C++ application development framework. 4769
Qt5Svg.dll C++ application development framework. 1214
Qt5Test.dll C++ application development framework. 3133
Qt5V8.dll C++ application development framework. 2866
Qt5WebEngineWidgets.dll C++ application development framework. 3836
Qt5WebKit.dll C++ application development framework. 4935
Qt5WebKitWidgets.dll C++ application development framework. 4776
Qt5WebSockets.dll C++ application development framework. 4363
Qt5Widgets.dll C++ application development framework. 4416
Qt5WinExtras.dll C++ application development framework. 1318
Qt5Xml.dll C++ application development framework. 3938
Qt5XmlPatterns.dll C++ application development framework. 4623
qtaccessiblewidgets4.dll C++ application development framework. 4195
qtcf.dll N/A 4815
QtCLucene4.dll C++ application development framework. 4554
QtCore_nrm_x864.dll C++ application development framework. 3376
qtcore4.dll C++ application development framework. 3662
QtCoreADSK4.dll C++ application development framework. 3797
QtCored4.dll C++ application development framework. 4880
QtDeclarative4.dll C++ application development framework. 4763
QtDesigner4.dll Graphical user interface designer. 733
QtDesignerComponents4.dll Graphical user interface designer. 3108
QtGui4.dll C++ application development framework. 2447
QtGuid4.dll C++ application development framework. 3037
QtHelp4.dll Help application framework. 2663
qtintf70.dll Delphi-Qt2.x Interface Library 3690
qtmlClient.dll N/A 541
QTMovieWin.dll QTMovieWin.dll 1818
QtMultimedia4.dll C++ application development framework. 4182
qtnetwork4.dll C++ application development framework. 4787
QtOpenGL4.dll C++ application development framework. 1553
QtScript4.dll C++ application development framework. 2149
QtScriptTools4.dll C++ application development framework. 4184
QtSolutions_MFCMigrationFramework-2.8.dll N/A 3272
QtSql4.dll C++ application development framework. 2818
QtSvg4.dll C++ application development framework. 3286
QtTest4.dll Qt Unit Testing Library 681
qtwebkit4.dll C++ application development framework. 2569
QtXml4.DLL C++ application development framework. 2524
qtxmlpatterns4.dll C++ application development framework. 4446
quartz.dll DirectShow Runtime. 677
QuartzCore.dll QuartzCore DLL 4278
quazip.dll N/A 1405
Query.dll Content Index Utility DLL 4189
QuickFontCache_x64.dll N/A 937
QuickFontCache.dll N/A 546
QUTIL.DLL Quarantine Utilities 2313
qwave.dll Windows NT 3880