Αρχεία Dll που αρχίζουν με P

Ονομα αρχείου Περιγραφή Λήψεις
P1006CLP.dll TODO: 5005
P1006CLS.dll TODO: 4469
P17RunE.dll P17Run Endpoints Dynamic Link Library 2153
P2GRC.dll Power2Go resource file 1546
P2P.dll Peer-to-Peer Grouping 2569
P2PAPI.dll P2PAPI 2505
P2PBase.dll P2S???? 2533
p2pcollab.dll Peer-to-Peer Collaboration 2662
p2pgasvc.dll Peer-to-Peer Group Authentication Service 3742
p2pgraph.dll Peer-to-Peer Graphing 1112
p2pnetsh.dll Peer-to-Peer NetSh Helper 4577
P2PStatReport.dll P2PStatReport 2543
p2psvc.dll Peer-to-Peer Services 1080
p2sp_4th_lib.dll N/A 673
p3core.dll N/A 2288
p3shared.dll N/A 4160
p5dll.dll Interface to P5Device 2365
pacerprf.dll Microsoft® Windows(TM) PSched Performance Monitor 2008
packager.dll Object Packager2 1173
PackageStateRoaming.dll Package State Roaming 4673
PackDLL.dll N/A 3939
Packet.dll packet.dll (Vista) Dynamic Link Library 1118
padrs404.dll Microsoft IME 2012 1028
padrs411.dll Microsoft IME 2311
padrs412.dll Microsoft IME 2012 2589
padrs804.dll Microsoft IME 3361
panmap.dll PANOSE(tm) Font Mapper 2785
paqsp.dll PaqSP Module 3224
parseAuto.dll N/A 3404
parsedvd.dll N/A 2046
parsifal.dll N/A 4805
PatchExpLib.dll PatchExp Library 1422
PatchMatch.dll Adobe PatchMatch 524
patchw32.dll N/A 3169
paul.dll SecuROM PA Unlock DLL for Activate & Play 3122
pautoenr.dll Auto Enrollment DLL 2047
pbkmigr.dll Microsoft Connection Manager Migration Lib 1697
pbshr100.dll Sybase Inc. Product File 4946
pbvm100.dll Sybase Inc. Product File 1684
pbvm105.dll Sybase Inc. Product File 2564
pbvm115.dll Sybase Inc. Product File 669
PBVM125.DLL Sybase Inc. Product File 2961
pbvm60.dll Sybase Inc. Product File 3114
pcacli.dll Program Compatibility Assistant Client Module 1826
pcadm.dll Program Compatibility Assistant Diagnostic Module 1828
pcaevts.dll Program Compatibility Assistant Event Resources 1112
pcasvc.dll Program Compatibility Assistant Service 2922
pcaui.dll Program Compatibility Assistant User Interface Module 3970
pccompat.dll PC Game Compatibility Module 4193
PCDLIB32.DLL PCDLIB32 1370
PCL4RES.DLL Драйвер PCL4 4258
PCL5ERES.DLL Драйвер принтера PCL5e 4278
PCL5URES.DLL Драйвер принтера PCL5e 4530
PCLXL.DLL PCL-XL драйвер принтера 4676
PCPKsp.dll Microsoft Platform Key Storage Provider for Platform Crypto Provider 3586
PCPTpm12.dll Microsoft Platform Crypto Provider for Trusted Platform Module 1.2 1618
pcre.dll Pcre: Perl-compatible regular-expression library 4117
pcsvDevice.dll PCSV Proxy Provider for devices 3634
PCTREE32.DLL Creative Controls: Tree/List WIN32 Control 4355
pcwum.dll Performance Counters for Windows Native DLL 4046
pcwutl.dll Program Compatibility Troubleshooter Helper 5033
pdd.dll N/A 4338
pddidx8r.dll Pure3D Device Driver Interface (D3D - DX8) 4590
pdh.dll Windows Performance Data Helper DLL 1880
pdhui.dll PDH UI 1713
pdm.dll Process Debug Manager 3251
pdtunnel.dll PD-Proxy VPN Tunnel Engine 2106
peek.dll PEEK Driver API (ASCII and UNICODE) 1071
PeerDist.dll BranchCache Client Library 3596
PeerDistAD.dll BranchCache AD Interface 1098
PeerDistCacheProvider.dll BranchCache Export CacheMgr Provider 2553
PeerDistCleaner.dll BranchCache Cache Cleaner 2349
PeerDistHttpTrans.dll BranchCache HTTP Tansport 1204
PeerDistSh.dll BranchCache Netshell Helper 3212
PeerDistSvc.dll BranchCache Service 1573
PeerDistWSDDiscoProv.dll BranchCache WSD Discovery Provider 3580
pepflashplayer.dll N/A 4512
PerfCenterCPL.dll Performance Center 3787
perfctrs.dll Performance Counters 968
perfdisk.dll Windows Disk Performance Objects DLL 5089
perfnet.dll Windows Network Service Performance Objects DLL 3382
perfnw.dll Client Service for Netware Counters 566
perfos.dll Windows System Performance Objects DLL 2687
perfproc.dll Windows System Process Performance Objects DLL 4368
perftrack.dll Microsoft Performance PerfTrack 764
perfts.dll Windows Terminal Services Performance Objects 873
PFF.dll N/A 1947
pfpick.dll ICC Profile Picker 2449
PGL.dll N/A 4227
pgort100.dll Microsoft® Profile Guided Optimization Instrumentation Runtime 4913
pgsdk.dll PromulGate SDK 1551
Ph3xIB32MV.dll KS Proxy Plugin 836
Ph6xIB32MV.dll Macrovision Plugin 3880
phidget21.dll N/A 2127
phonon.dll N/A 3357
phonon3d.dll N/A 1536
phonon4.dll C++ application development framework. 608
PhotoMetadataHandler.dll Photo Metadata Handler 2311
PhotoViewer.dll Windows Photo Viewer 2234
photowiz.dll Photo Printing Wizard 3031
php_imagick.dll Imagick 3476
php_intl.dll Internationalization 3987
php_mbstring.dll Multibyte String Functions 4735
php_mssql.dll MS SQL 3185
php5ts.dll PHP Script Interpreter 3187
Physics.dll N/A 2154
PhysX3_x64.dll PhysX3 64bit Dynamic Link Library 4191
PhysX3_x86.dll PhysX3 32bit Dynamic Link Library 2643
PhysX3CharacterKinematic_x64.dll N/A 3928
PhysX3CharacterKinematic_x86.dll PhysX3CharacterKinematic 32bit Dynamic Link Library 1082
PhysX3Common_x64.dll PhysX3Common 64bit Dynamic Link Library 1556
PhysX3Common_x86.dll PhysX3Common 32bit Dynamic Link Library 4238
PhysX3Cooking_x64.dll PhysX3Cooking 64bit Dynamic Link Library 2150
PhysX3Cooking_x86.dll PhysX3Cooking 32bit Dynamic Link Library 599
physxcooking.dll PhysXCooking Dynamic Link Library 2581
physxcore.dll PhysXCore Dynamic Link Library 1312
physxcudart_20.dll N/A 597
PhysXDevice.dll NVIDIA PhysX Device Module 4496
PhysXExtensions.dll PhysXExtensions Dynamic Link Library (EG) 3213
PhysXExtensions64.dll PhysXExtensions Dynamic Link Library (EG) 4774
PhysXLoader.2.8.1.dll N/A 4760
PhysXLoader.dll PhysXLoader Dynamic Link Library 4275
PicConvert.dll N/A 788
PICSDK.dll EPSON PIC SDK 2.3 1034
PictureEdit.dll PictureEdit ????? 4150
pid.dll Microsoft PID 4158
PIDGEN.DLL N/A 1009
pidgenx.dll Pid Generation 1507
pifmgr.dll Windows NT PIF Manager Icon Resources Library 2585
Pina3Core.dll N/A 2703
PINTLCSA.dll Microsoft Pinyin IME 2012 4970
PINTLMBX.DLL Microsoft Pinyin IME 2012 4793
PJLMON.DLL PJL Language monitor 1322
pku2u.dll Pku2u Security Package 4969
pla.dll Performance Logs & Alerts 1343
PlaMig.dll Performance Logs & Alerts Migration 1981
platform.dll COMODO Internet Security 4376
playlistfolder.dll Playlist Folder 1304
PlaySndSrv.dll PlaySound Service 4659
PlayToDevice.dll PLAYTODEVICE DLL 2433
PlayToManager.dll Microsoft Windows PlayTo Manager 3414
PlayToStatusProvider.dll PlayTo Status Provider Dll 2861
plc4.dll PLC Library 1669
plds4.dll PLDS Library 1892
ploptin.dll Prelaunch OptIn 1945
plugin.dll Photoshop Plugin Utilities 2873
PluginKernel.dll Plugin Kernel Library 4577
PlugPlug.dll PlugPlug Standard Dll (32 bit) 1046
plustab.dll Effects Control Panel extension 3823
pmcsnap.dll pmcsnap dll 622
PMIGRATE.dll Microsoft Pinyin IME Migration DLL 2102
pmspl.dll N/A 4278
Pncrt.dll N/A 2593
Pndx5016.dll N/A 4643
Pndx5032.dll 32 bit DirectX helper DLL 4910
pnen3230.dll Core Support Library for RealAudio® 3025
pngfilt.dll IE PNG plugin image decoder 785
PngModule.dll N/A 3633
pngu3263.dll GUI Library 2830
pngu3266.dll GUI Library 524
pnidui.dll Network System Icon 1732
pnpclean.dll Plug and Play Maintenance Task Library 3506
pnpibs.dll PnP IBS module 3119
pnppolicy.dll pnppolicy Task 1743
pnpsetup.dll Pnp installer for CMI 1389
pnpts.dll PlugPlay Troubleshooter 793
pnpui.dll Plug and Play User Interface DLL 868
PNPXAssoc.dll PNPX Association Dll 625
PNPXAssocPrx.dll PNPX Association Dll 2387
pnrpauto.dll PNRP Auto Service Dll 943
Pnrphc.dll PNRP Helper Class 2698
pnrpnsp.dll PNRP Name Space Provider 3912
pnrpperf.dll PNRP Performance Counter Provider 1776
pnrpsvc.dll PNRP Service Dll 1398
PolicMan.dll N/A 833
polstore.dll Policy Storage dll 1614
PortableDeviceApi.dll Windows Portable Device API Components 1758
PortableDeviceClassExtension.dll Windows Portable Device Class Extension Component 3925
PortableDeviceConnectApi.dll Portable Device Connection API Components 4484
PortableDeviceStatus.dll Microsoft Windows Portable Device Status Provider 1371
PortableDeviceSyncProvider.dll Microsoft Windows Portable Device Provider. 785
PortableDeviceTypes.dll Windows Portable Device (Parameter) Types Component 1545
PortableDeviceWiaCompat.dll PortableDevice WIA Compatibility Driver 1010
PortableDeviceWMDRM.dll Windows Portable Device WMDRM Component 2870
portaudio_x86.dll N/A 3118
PortIO.dll N/A 2316
pots.dll Power Troubleshooter 4157
powercpl.dll Power Options Control Panel 2909
PowerMigPlugin.dll Power Migration Plugin 1893
powershell_ise.resources.dll N/A 711
PowerWmiProvider.dll Power WMI providers 4400
powrprof.dll Power Profile Helper DLL 783
ppcsnap.dll ppcsnap DLL 4672
Pperr.dll PaperPort Utilities Library 2727
pr3240.dll N/A 2780
PresentationCFFRasterizerNative_v0300.dll WinFX OpenType/CFF Rasterizer 3710
PresentationHostProxy.dll Windows Presentation Foundation Host Proxy 5007
PresentationNative_v0300.dll PresentationNative_v0300.dll 3160
prflbmsg.dll Perflib Event Messages 4064
primosdk.DLL Primo Software Development Kit 4477
PrintBrmPs.dll Print Backup Recovery Migration Proxy 1487
printcom.dll Print System COM component host 2798
PrintConfig.dll Пользовательский интерфейс PrintConfig 2095
PrintDialogs.dll N/A 1454
printfilterpipelineprxy.dll Print Filter Pipeline Proxy 3104
PrintIsolationProxy.dll Print Sandbox COM Proxy Stub 4064
PrintManagementProvider.dll Print WMI Provider 1996
printui.dll Print UI DLL 2519
prm0001.dll Microsoft Arabic Natural Language Data and Code 1102
prm0005.dll Microsoft Czech Natural Language Data and Code 2017
prm0006.dll Microsoft Danish Natural Language Data and Code 731
prm0007.dll Microsoft German Natural Language Data and Code 1881
prm0008.dll Microsoft Greek Natural Language Data and Code 2329
prm0009.dll Microsoft English Natural Language Data and Code 1774
prm000b.dll Microsoft Finnish Natural Language Data and Code 4509
prm000e.dll Microsoft Hungarian Natural Language Data and Code 1431
prm0013.dll Microsoft Dutch Natural Language Data and Code 3066
prm0015.dll Microsoft Polish Natural Language Data and Code 2236
prm0019.dll Microsoft Russian Natural Language Data and Code 4137
prm001f.dll Microsoft Turkish Natural Language Data and Code 598
prncache.dll Print UI Cache 4052
prnfldr.dll prnfldr dll 4380
prnntfy.dll prnntfy DLL 1085
prntvpt.dll Print Ticket Services Module 2504
procinst.dll Processor Class Installer 747
ProductHelper.dll Product Helper 4720
ProductStatistics.dll N/A 4513
profapi.dll User Profile Basic API 2784
profext.dll profext 3085
profmap.dll Userenv 2117
profprov.dll User Profile WMI Provider 1363
profsvc.dll ProfSvc 3796
profsvcext.dll ProfSvcExt 4232
propdefs.dll propdefs.dll 4208
propsys.dll Microsoft Property System 3536
protect.dll Host Library 1731
ProtocolFilters.dll Adguard network driver api 1174
prototype2engine.dll N/A 2514
prototypeenginef.dll Prototype Dynamic Link Library 2574
provcore.dll Microsoft Wireless Provisioning Core 2158
provsvc.dll Windows HomeGroup 961
provthrd.dll WMI Provider Thread & Log Library 4092
ProximityCommon.dll Proximity Common Implementation 3272
ProximityCommonPal.dll Proximity Common PAL 2342
ProximityRtapiPal.dll Proximity WinRT API PAL 3597
ProximityService.dll Proximity Service Implementation 2832
ProximityServicePal.dll Proximity Service PAL 3475
prvdmofcomp.dll WMI 2485
PrxerDrv.dll Proxifier Winsock Layered Service Provider 585
PS5UI.DLL Пользовательский интерфейс драйвера PostScript 3742
psapi.dll Process Status Helper 2778
psbase.dll Protected Storage default provider 2934
pschdprf.dll Microsoft® Windows(TM) PSched Performance Monitor 3209
PsClikS.dll N/A 1343
pscript5.dll Драйвер принтера PostScript 3402
PSDSCFileDownloadManagerEvents.dll DSC 1077
PSEvents.dll Microsoft PowerShell Crimson log Message Dll 3097
PSHED.DLL Platform Specific Hardware Error Driver 2920
psicon.dll Icons for Adobe Photoshop 1191
PSIM.dll PSIM DLL 3438
psisdecd.dll Microsoft SI/PSI parser for MPEG2 based networks. 1374
PSModuleDiscoveryProvider.dll WMI 2062
psmsrv.dll Process State Manager (PSM) Service 2414
psnppagn.dll DCOM Proxy for NPPAgent Object 3769
pspluginwkr-v3.dll pspluginwkr-v3.dll 1360
pspluginwkr.dll pspluginwkr.dll 4595
pstask.dll pstask Task 4824
pstilldll64.dll pstilldll 4169
pstorec.dll Deprecated Protected Storage COM interfaces 1285
pstorsvc.dll Protected storage server 3738
PSTPRX32.DLL Proxy Store Provider 2436
pthread.dll POSIX Threads for Windows32 Library 2781
pthreadGC2.dll N/A 937
pthreadVC2.dll POSIX Threads for Windows32 Library 1008
pthreadVCE2.dll MS C++ x86 4882
PTNEdit32.dll phamthuynhan Formated Editor Library 4028
PTNGDI32.dll phamthuynhan GDI System 2498
PTP.dll N/A 1563
ptpusb.dll WIA PTP proxy 3297
ptpusd.dll ISO15740 WIA mini driver 1314
PubLog.dll N/A 2691
Pubole9.dll OLE 2.0 Support DLL 1609
puiapi.dll puiapi DLL 898
puiobj.dll PrintUI Objects DLL 4402
PurchaseWindowsLicense.dll Purchase Windows License 1303
PuruPuru_Win32.dll N/A 2086
pwlauncher.dll Windows To Go Launcher 631
pwrshmsg.dll Microsoft PowerShell EventLog Message Dll 2159
pwrshplugin.dll pwrshplugin.dll 1283
pwrshsip.dll Crypto SIP provider for signing and verifying PowerShell script files (.ps1/.ps1xml) 4552
pwsso.dll Windows To Go Shell Service Object 2640
px.dll Px 970
pxcview.dll Viewer Simple SDK Libary 1245
PxSFS.DLL PxSfs 1002
pxwma.dll PxWMA.dll 4529
python.dll N/A 989
PYTHON22.DLL Python Core 3576
python23.dll Python Core 1112
python24.dll N/A 548
python25.dll Python Core 2400
python26.dll Python Core 1227
python27.dll Python Core 4841
python33.dll Python Core 1305
python34.dll Python Core 4673
python35.dll Python Core 2431
python36.dll Python Core 2888
pywintypes24.dll N/A 893