Αρχεία Dll που αρχίζουν με N

Ονομα αρχείου Περιγραφή Λήψεις
N32UserL.dll N/A 568
NAPCRYPT.DLL NAP Cryptographic API helper 1439
napdsnap.dll NAP GPEdit Extension 4809
NAPHLPR.DLL NAP client config API helper 4254
NapiNSP.dll E-mail Naming Shim Provider 2286
napipsec.dll Tvingande NAP IPsec-klient 4650
NAPMONTR.DLL NAP Netsh Helper 1064
Narrator.resources.dll N/A 2199
narrhook.dll Tangentbords- och WinEvent-anslutning for Microsoft Skarmlasaren 4918
NativeHooks.dll Microsoft Narrator Native hook handler 830
NatNetLib.dll NatNet Dynamic Link Library 3322
NaturalLanguage6.dll Natural Language Development Platform 6 4385
NAudio.dll NAudio 2637
NAVEMAIL.DLL Norton AntiVirus NAV Email 3957
NcaApi.dll Microsoft Network Connectivity Assistant API 4099
NcaSvc.dll Microsoft Network Connectivity Assistant Service 1195
ncbservice.dll Network Connection Broker 921
NcdAutoSetup.dll Network Connected Devices Auto-Setup service DLL 1839
NcdProp.dll Advanced network device properties 1851
nci.dll CoInstaller: NET 4629
ncobjapi.dll N/A 928
NCProv.dll Non-COM WMI Event Provision APIs 716
ncrypt.dll Windows NCrypt Router 2803
ncryptprov.dll Microsoft KSP 672
ncryptsslp.dll Microsoft SChannel Provider 1742
ncryptui.dll Windows cryptographic key protection UI library 4483
ncsi.dll Network Connectivity Status Indicator 4782
NCTAudioEditor2.dll NCTAudioEditor2 ActiveX DLL 2418
ncuprov.dll Network Connectivity Statistics Provider for System Resource Usage Monitor Service 3787
ncxpnt.dll Netork Setup Wizard Support DLL 1587
nddeapi.dll Network DDE Share Management APIs 4745
nddenb32.dll Network DDE NetBIOS-granssnitt 758
nde.dll N/A 516
ndfapi.dll Network Diagnostic Framework Client API 1479
ndfetw.dll Network Diagnostic Engine Event Interface 1354
ndfhcdiscovery.dll Network Diagnostic Framework HC Discovery API 4600
ndiscapCfg.dll NdisCap Notify Object 1684
ndishc.dll NDIS Helper Classes 920
ndisimplatcim.dll NDIS IM Platform WMI Provider 1798
NdisImPlatform.dll Ndis IM Platform MUX Notify Object 2140
ndismigplugin.dll Offline Files Migration Plugin 3468
ndproxystub.dll Network Diagnostic Engine Proxy/Stub 2419
nduprov.dll Network Statistics Provider for System Resource Usage Monitor Service 1127
negoexts.dll NegoExtender Security Package 3690
nehbhb.dll Printer Driver Module 1949
nehbpv.dll Printer Driver Module 4724
NeroErr.dll Nero Library 757
net.dll Java(TM) Platform SE binary 4114
NetAdapterCim.dll Network Adapter WMI Provider 4858
netapi.dll N/A 2259
netapi32.dll Net Win32 API DLL 2452
netbios.dll NetBIOS Interface Library 4863
NETBREXT.DLL Norton AntiVirus Network Browser 3869
netc.dll Multi Theft Auto Module 2076
netcenter.dll Network Center control panel 3071
netcfgx.dll Network Configuration Objects 2501
netcorehc.dll Networking Core Diagnostics Helper Classes 4519
netdacim.dll Microsoft Direct Access WMI Provider 4219
netdiagfx.dll Network Diagnostic Framework 5032
netevent.dll Net Event Handler 4305
NetEventPacketCapture.dll NetEvent Packet Capture Provider 3126
netfxperf.dll Extensible Performance Counter Shim 4562
neth.dll Net Help Messages DLL 4729
netid.dll System Control Panel Applet; Network ID Page 3939
netiohlp.dll Netio Helper DLL 1323
netiomig.dll Netio Migration Plugin 546
netjoin.dll Domain Join DLL 2162
netlib_bwf.dll N/A 3096
netlogon.dll Net Logon Services DLL 2343
netman.dll Network Connections Manager 2227
netmsg.dll Net Messages DLL 718
netnccim.dll DA Network Connectivity WMI Provider 3135
NetPeerDistCim.dll BranchCache WMI Provider 3317
netplwiz.dll Map Network Drives/Network Places Wizard 697
netprof.dll Network Profile Management UI 2145
netprofm.dll Network List Manager 2715
netprofmsvc.dll Network List Manager 1991
NetProjW.dll Connect to a Network Projector 3023
netprovisionsp.dll Provisioning Service Provider DLL 1916
netrap.dll Net Remote Admin Protocol DLL 4753
NetSetupApi.dll Network Configuration API 4265
netshell.dll Network Connections Shell 2718
netSock.dll N/A 1460
netswitchteamcim.dll VM Switch Teaming WMI Provider 1607
NetTCPIP.dll TCPIP WMI Provider 2117
nettrace.dll Network Trace Helper 992
netttcim.dll Transition Technology WMI Objects 4165
netui0.dll NT LM UI Common Code - GUI Classes 4524
netui1.dll NT LM UI Common Code - Networking classes 3498
netui2.dll NT LM UI Common Code - GUI Classes 723
NETUPGRD.DLL Network Upgrade Wizard 3111
netutils.dll Net Win32 API Helpers DLL 3738
NetVscCoinstall.dll NetVsc Protocol Driver Coinstaller 1731
netvscres.dll Библиотека ресурсов минипорта NDIS виртуальной машины 1462
network.dll libcurl Shared Library 1992
networkexplorer.dll Network Explorer 3002
networkitemfactory.dll NetworkItem Factory 1329
networkmap.dll Network Map 994
NetworkStatus.dll Network Status Interface 3988
newdev.dll Add Hardware Device Library 1033
newton.dll N/A 4348
NewUI.dll New UI 1713
nexpsRC.dll NEC Color MultiWriter Class Driver String Resource DLL 2219
Nexus.dll reFX Nexus 2 VST plug-in 3988
NGSCM.dll Next Gen Suite Common Modules 746
NGSCM64.dll Next Gen Suite Common Modules 3380
ninput.dll Microsoft Pen and Touch Input Component 3888
nisres.dll Resource DLL 2208
NL7Data0011.dll Microsoft Japanese Natural Language Data and Code 3917
NL7Data001E.dll Microsoft Thai Natural Language Data and Code 2947
NL7Data0404.dll Microsoft Chinese Traditional Natural Language Data and Code 3598
NL7Data0804.dll Microsoft Chinese Simplified Natural Language Data and Code 4095
NL7Lexicons0011.dll Microsoft Japanese Natural Language Data 1979
NL7Lexicons001E.dll Microsoft Thai Natural Language Data 3347
NL7Lexicons0404.dll Microsoft Chinese Traditional Natural Language Data 3830
NL7Lexicons0804.dll Microsoft Chinese Simplified Natural Language Data 2911
NL7Models0011.dll Microsoft Japanese Natural Language Data 4938
NL7Models001E.dll Microsoft Thai Natural Language Data 4781
NL7Models0404.dll Microsoft Chinese Traditional Natural Language Data 4626
NL7Models0804.dll Microsoft Chinese Simplified Natural Language Data 4228
nlaapi.dll Network Location Awareness 2 4544
nlahc.dll NLA Helper Classes 786
nlasvc.dll Network Location Awareness 2 4995
NlbMigPlugin.dll Offline Files Migration Plugin 1587
NLEAVFileResourceMgr.dll NLEAVFil ????? 3703
NLEImageProc.dll ImagePro ????? 3163
NLEMontageMgr.dll NLEMontageMgr ????? 3423
NLEResource.dll NLEResou ????? 4776
NLESceneSeqment.dll NLEScene ????? 4686
NLEService.dll NLEServi ????? 4291
nlhtml.dll HTML filter 3663
nlmcim.dll Network Connection Profiles WMI Provider 2999
nlmgp.dll Network List Manager Snapin 4466
nlmproxy.dll Network List Manager Public Proxy 2808
nlmsprep.dll Network List Manager Sysprep Module 4649
nlsbres.dll NLSBuild resource DLL 2604
nlscoremig.dll Microsoft NLS Core Migration Lib 3506
NlsData0000.dll Microsoft Neutral Natural Language Server Data and Code 2347
NlsData0001.dll Microsoft Neutral Natural Language Server Data and Code 4213
NlsData0002.dll Microsoft Neutral Natural Language Server Data and Code 2476
NlsData0003.dll Microsoft Neutral Natural Language Server Data and Code 1506
NlsData0007.dll Microsoft German Natural Language Server Data and Code 4358
NlsData0009.dll Microsoft English Natural Language Server Data and Code 2493
NlsData000a.dll Microsoft Spanish Natural Language Server Data and Code 4559
NlsData000c.dll Microsoft French Natural Language Server Data and Code 1543
NlsData000d.dll Microsoft Neutral Natural Language Server Data and Code 2797
NlsData000f.dll Microsoft Neutral Natural Language Server Data and Code 2287
NlsData0010.dll Microsoft Neutral Natural Language Server Data and Code 4708
NlsData0011.dll Microsoft Japanese Natural Language Server Data and Code 4788
NlsData0013.dll Microsoft Neutral Natural Language Server Data and Code 4373
NlsData0018.dll Microsoft Neutral Natural Language Server Data and Code 4538
NlsData0019.dll Microsoft Neutral Natural Language Server Data and Code 607
NlsData001a.dll Microsoft Neutral Natural Language Server Data and Code 4673
NlsData001b.dll Microsoft Neutral Natural Language Server Data and Code 2311
NlsData001d.dll Microsoft Neutral Natural Language Server Data and Code 5016
NlsData0020.dll Microsoft Neutral Natural Language Server Data and Code 910
NlsData0021.dll Microsoft Neutral Natural Language Server Data and Code 4373
NlsData0022.dll Microsoft Neutral Natural Language Server Data and Code 2178
NlsData0024.dll Microsoft Neutral Natural Language Server Data and Code 3543
NlsData0026.dll Microsoft Neutral Natural Language Server Data and Code 2370
NlsData0027.dll Microsoft Neutral Natural Language Server Data and Code 3892
NlsData002a.dll Microsoft Neutral Natural Language Server Data and Code 4831
NlsData0039.dll Microsoft Neutral Natural Language Server Data and Code 1860
NlsData003e.dll Microsoft Neutral Natural Language Server Data and Code 4619
NlsData0045.dll Microsoft Neutral Natural Language Server Data and Code 2459
NlsData0046.dll Microsoft Neutral Natural Language Server Data and Code 1078
NlsData0047.dll Microsoft Neutral Natural Language Server Data and Code 4848
NlsData0049.dll Microsoft Neutral Natural Language Server Data and Code 2658
NlsData004a.dll Microsoft Neutral Natural Language Server Data and Code 3136
NlsData004b.dll Microsoft Neutral Natural Language Server Data and Code 3291
NlsData004c.dll Microsoft Neutral Natural Language Server Data and Code 3989
NlsData004e.dll Microsoft Neutral Natural Language Server Data and Code 2979
NlsData0414.dll Microsoft Neutral Natural Language Server Data and Code 2601
NlsData0416.dll Microsoft Neutral Natural Language Server Data and Code 1583
NlsData0816.dll Microsoft Neutral Natural Language Server Data and Code 2832
NlsData081a.dll Microsoft Neutral Natural Language Server Data and Code 4851
NlsData0c1a.dll Microsoft Neutral Natural Language Server Data and Code 3718
Nlsdl.dll Nls Downlevel DLL 4657
NlsLexicons0001.dll Microsoft Neutral Natural Language Server Data and Code 2657
NlsLexicons0002.dll Microsoft Neutral Natural Language Server Data and Code 1986
NlsLexicons0003.dll Microsoft Neutral Natural Language Server Data and Code 1964
NlsLexicons0007.dll Microsoft German Natural Language Server Data and Code 4441
NlsLexicons0009.dll Microsoft English Natural Language Server Data and Code 2235
NlsLexicons000a.dll Microsoft Spanish Natural Language Server Data and Code 1624
NlsLexicons000c.dll Microsoft French Natural Language Server Data and Code 4290
NlsLexicons000d.dll Microsoft Neutral Natural Language Server Data and Code 2292
NlsLexicons000f.dll Microsoft Neutral Natural Language Server Data and Code 1765
NlsLexicons0010.dll Microsoft Neutral Natural Language Server Data and Code 3285
NlsLexicons0011.dll Microsoft Japanese Natural Language Server Data and Code 2353
NlsLexicons0013.dll Microsoft Neutral Natural Language Server Data and Code 1257
NlsLexicons0018.dll Microsoft Neutral Natural Language Server Data and Code 3816
NlsLexicons0019.dll Microsoft Neutral Natural Language Server Data and Code 3378
NlsLexicons001a.dll Microsoft Neutral Natural Language Server Data and Code 4996
NlsLexicons001b.dll Microsoft Neutral Natural Language Server Data and Code 1556
NlsLexicons001d.dll Microsoft Neutral Natural Language Server Data and Code 951
NlsLexicons0020.dll Microsoft Neutral Natural Language Server Data and Code 911
NlsLexicons0021.dll Microsoft Neutral Natural Language Server Data and Code 2030
NlsLexicons0022.dll Microsoft Neutral Natural Language Server Data and Code 1397
NlsLexicons0024.dll Microsoft Neutral Natural Language Server Data and Code 2564
NlsLexicons0026.dll Microsoft Neutral Natural Language Server Data and Code 4985
NlsLexicons0027.dll Microsoft Neutral Natural Language Server Data and Code 2058
NlsLexicons002a.dll Microsoft Neutral Natural Language Server Data and Code 2018
NlsLexicons0039.dll Microsoft Neutral Natural Language Server Data and Code 3347
NlsLexicons003e.dll Microsoft Neutral Natural Language Server Data and Code 2973
NlsLexicons0045.dll Microsoft Neutral Natural Language Server Data and Code 1246
NlsLexicons0046.dll Microsoft Neutral Natural Language Server Data and Code 1530
NlsLexicons0047.dll Microsoft Neutral Natural Language Server Data and Code 1516
NlsLexicons0049.dll Microsoft Neutral Natural Language Server Data and Code 4819
NlsLexicons004a.dll Microsoft Neutral Natural Language Server Data and Code 2304
NlsLexicons004b.dll Microsoft Neutral Natural Language Server Data and Code 581
NlsLexicons004c.dll Microsoft Neutral Natural Language Server Data and Code 1373
NlsLexicons004e.dll Microsoft Neutral Natural Language Server Data and Code 3903
NlsLexicons0414.dll Microsoft Neutral Natural Language Server Data and Code 4921
NlsLexicons0416.dll Microsoft Neutral Natural Language Server Data and Code 2326
NlsLexicons0816.dll Microsoft Neutral Natural Language Server Data and Code 4148
NlsLexicons081a.dll Microsoft Neutral Natural Language Server Data and Code 3828
NlsLexicons0c1a.dll Microsoft Neutral Natural Language Server Data and Code 1511
NlsModels0011.dll Microsoft Japanese Natural Language Server Data and Code 1445
NLSRTL33.DLL Oracle NLS Runtime Library DLL 2578
nmcogame.dll NexonMessenger Game Service 1061
nmevtmsg.dll DLL-fil for handelseloggning for NetMeeting 774
nmmkcert.dll NMMKCERT-bibliotek 986
NMTinyxml.dll N/A 4455
node.dll Node DLL 4187
normaliz.dll Unicode Normalization DLL 4904
nossu2dm.dll nossu2dm 3727
NPCCS32.DLL NPccSign 3761
npcomm.dll Named Pipes Communication System 3721
npdsplay.dll Npdsplay dll 3186
npkcrypt.dll nProtect KeyCrypt Driver Support Dll 611
npkpdb.dll nProtect KeyCrypt Program Database DLL 4018
npmproxy.dll Network List Manager Proxy 2229
npptools.dll NPP Tools Helper DLL 2189
NPSVG3.dll SVG Viewer 3.03 2454
NPSWF32.dll N/A 4537
npWatWeb.dll Windows Activation Technologies Plugin for Mozilla 646
nrkctl32.dll NrkCtl32 3151
nrpsrv.dll Name Resolution Proxy (NRP) RPC interface 905
nscrt.dll User-Generated Microsoft (R) C/C++ Runtime Library 2721
nsepm.dll IIS NSEP mapping DLL 951
nshhttp.dll HTTP netsh DLL 2397
nshipsec.dll Net Shell IP Security helper DLL 1477
nshlp32.dll Netscape Conference NetHelp Interface 3015
nshwfp.dll Windows Filtering Platform Netsh Helper 2349
nsi.dll NSI User-mode interface DLL 4161
nsisvc.dll Network Store Interface RPC server 988
nsldap32v60.dll N/A 775
nspr4.dll NSPR Library 4786
nss3.dll N/A 1023
nssutil3.dll NSS Utility Library 848
ntasn1.dll Microsoft ASN.1 API 2308
ntdll.dll NT Layer DLL 4397
ntdsapi.dll Active Directory Domain Services API 4097
ntdsbcli.dll NT5DS 2780
ntevt.dll WMI Event Log Provider 798
ntlanman.dll Microsoft® Lan Manager 963
ntlanui.dll DLL for Lanman Control 1918
ntlanui2.dll Network object shell UI 2212
ntlsapi.dll Microsoft® License Server Interface DLL 3014
ntmarta.dll Windows NT MARTA provider 3670
ntmsapi.dll Offentliga granssnitt for flyttbara lagringsmedia 3334
ntmsdba.dll API for RSM DB-objekt 1425
ntmsevt.dll Handelseloggningsfunktion for Hantering av flyttbara lagringsmedia 3018
ntmsmgr.dll Removable Storage Service 4199
ntmssvc.dll Hanteraren av flyttbara lagringsmedia 2788
NTPhysX_Extensions_x86_s.dll PhysXExtensions Dynamic Link Library (EG) 2563
NTPhysX_Loader_x86_s.dll PhysXLoader Dynamic Link Library 2574
ntprint.dll Spooler Setup DLL 4277
ntsdexts.dll Symbolic Debugger Extensions 3075
ntshrui.dll Shell extensions for sharing 2824
ntvdm64.dll 16-bit Emulation on NT64 669
ntvdmcpl.dll Windows 16-Bit Emulation Control Panel 2853
ntvdmd.dll NTVDMD.DLL 1996
nuSound2_win.dll N/A 1580
nv4_disp.dll NVIDIA Compatible Windows 2000 Display driver, Version 44.03 1887
nvaudcap64v.dll NVIDIA Virtual Audio Driver 1941
NvBackendAPI32.dll NVIDIA GeForce Experience Backend API 4451
NvCameraSDK64.dll N/A 737
nvcod.dll N/A 3958
nvcpl.dll NVIDIA Display Properties Extension 4240
nvcuda.dll NVIDIA Compatible CUDA Driver, Version 175.16 943
nvd3dum.dll NVIDIA WDDM D3D Driver, Version 340.52 3730
nvDXTLibrary.dll N/A 673
NvGsa.x64.dll N/A 1892
NVI2.dll NVIDIA Install Core 4811
nview.dll NVIDIA nView Desktop and Window Manager 61.77 1484
nvmctray.dll NVIDIA Media Center Library 2013
NvQTwk.dll NVIDIA Taskbar Utility Library 4703
nvspcap.dll NVIDIA Capture Server Proxy 1073
nvspcap64.dll NVIDIA Capture Server Proxy 4403
nvToolsExt64_1.dll N/A 4161
nvtt_64.dll NVIDIA Texture Tools Dynamic Link Library 4974
nvtt.dll NVIDIA Texture Tools Dynamic Link Library 3586
nvwgf2um.dll NVIDIA D3D10 Driver, Version 335.23 2785
nvwgf2umx.dll NVIDIA D3D10 Driver, Version 340.43 1205
nw_elf.dll nwjs 3026
nwapi16.dll NW Windows/Dos API DLL 1635
nwapi32.dll NW Win32 API DLL 4949
nwcfg.dll NWC Configuration DLL 2626
nwevent.dll Handelsemeddelanden for CSNW (Client Service for NetWare) 611
Nwnp32.dll Natverks-provider for Novell NetWare 2440
nwprovau.dll DLL-fil for provider- och autentiseringspaket for CSNW (Client Service for NetWare) 3579
nwwks.dll Client Service for Netware 4108
nxcharacter.2.8.1.dll N/A 575
NxCharacter.dll NxCharacter Dynamic Link Library 1049
NxCharacter64.dll NxCharacter 64bit Dynamic Link Library 4839
NxCooking.dll PhysXCooking Dynamic Link Library 2975