Αρχεία Dll που αρχίζουν με M

Ονομα αρχείου Περιγραφή Λήψεις
M2000Twn.dll TwainUI DLL 3386
m3plugin.dll MyWebSearch Idle Monitor 1708
m4d.dll N/A 1771
mac3r.dll N/A 2554
machinist2.dll N/A 4542
mag_hook.dll Microsoft Magnifier hook library file 3503
MagCore.dll MagCore 4403
magicskin.dll MagicSkin DLL 1963
MagixOFA_u.dll Online Services DLL Unicode Version (internal) 4908
Magnification.dll Microsoft Magnification API 1609
MagPCMac.dll MagPCMac 1413
magPltfm.dll magPltfm 1601
maguicommon.dll MagUICommon 1908
MagUICommonET.dll MagUICommonET 2601
maguiengine.dll MagUIEngine 1184
MagUIImage.dll MagUIImage 2979
maguiinter.dll MagUIInter 4344
MailMIME.dll MailMIME DLL 3090
MailSMTP.dll MailSMTP DLL 4476
MaintenanceUI.dll Maintenance Settings Control Panel 3490
malslib.dll MALSLIB.DLL 1794
ManagedZLib.dll N/A 3552
manager.dll Display Manager 4941
mangalore.dll N/A 3775
mantle32.dll Mantle loader 665
mantle64.dll Mantle loader 594
mantleaxl32.dll Mantle extension library 1410
mantleaxl64.dll Mantle extension library 1925
MAPI.DLL N/A 4525
mapi32.dll Extended MAPI 1.0 for Windows NT 2681
mapiml.dll MAPIMail Module 4547
MAPOBJ90.DLL N/A 2599
MARSCORE.DLL Microsoft Help Center Shell 3090
mathdllr.dll Mathcad UI 4784
Maxcodec.dll PaperPort Compressor-Decompressor 2112
Maxkernl.dll PaperPort File & Rendering 1880
MAXLINK.DLL N/A 3225
MAXLINK3.DLL PaperPort API Services Library 3527
MAXLINKN.DLL PaperPort API Services Library 3438
MAXNMGR.DLL PaperPort Annotations Manager 900
MAXPREF.DLL PaperPort Preferences 3471
Maxrast.dll PaperPort Rendering 2486
Maxutil.dll PaperPort Utilities Library 2721
MbaeApi.dll Mobile Broadband Account Experience API 2863
MbaeApiPublic.dll Mobile Broadband Account API 2559
MbaeXmlParser.dll Mobile Broadband Account Experience Parser 2089
mbamsrv.dll Malwarebytes Anti-Malware 805
MBCfg64.dll N/A 2043
mbsmsapi.dll Microsoft Windows Mobile Broadband SMS API 3187
mbussdapi.dll Microsoft Windows Mobile Broadband USSD API 2812
mc_mfimport.dll Media Format Importer 2560
MC3.dll MC3 4753
mcastmib.dll Microsoft Multicast subagent 2786
MCCDyn.dll Dll_MCC Dynamic Link Library 4411
mcd32.dll OpenGL MCD Client DLL 4603
mcdsrv32.dll MCD Server 4802
MCEWMDRMNDBootstrap.dll Windows® Media Center WMDRM-ND Receiver Bridge Bootstrap DLL 1304
mchgrcoi.dll Medium Changer CoInstaller 2555
mciavi32.dll MCI-drivrutin for Video For Windows 3303
mcicda.dll MCI-drivrutin for cdaudio-enheter 2906
mciole16.dll N/A 1023
mciole32.dll MCI OLE DLL 1587
mciqtz32.dll DirectShow MCI Driver 4197
mciseq.dll MCI driver for MIDI sequencer 3960
mciwave.dll MCI driver for waveform audio 1175
mclick.dll HyperCam 3 Support DLL 5001
mclmcrrt77.dll N/A 838
mcmde.dll MCMDE DLL 4092
MCRTL32.DLL McAfee Run Time Library 2770
mcscan32.dll AV Scanning Engine 4173
mcsrchPH.dll Windows Media Center Search Protocol Handler 1255
mctres.dll MCT resource DLL 2635
MctsInterface.dll N/A 2397
mcupdate_AuthenticAMD.dll AMD Microcode Update Library 1077
mcupdate_GenuineIntel.dll Intel Microcode Update Library 2259
Mcx2Svc.dll Media Center Extender Service 878
McxDriv.dll Media Center Extender Resources 4071
mdhcp.dll COM-granssnitt for Microsoft MDHCP-klient 553
mdll32.dll N/A 724
MDMAppProv.dll MDM Application Provider 1934
mdminst.dll Modem Class Installer 1316
mdmregistration.dll MDM Registration DLL 3107
MDMSettingsProv.dll MDM Settings Provider 2599
mdmxsdk.dll Diagnostic Interface DLL 4671
mdnsNSP.dll Bonjour Namespace Provider 2664
mDNSResponder.dll Bonjour Service 3487
mdwmdmsp.dll WMDM Service Provider driver for MDM Drivers 1539
MediaAccessibility.dll MediaAccessibility.dll 4204
MediaInfo.dll MediaInfo ????? 3012
MediaMetadataHandler.dll Media Metadata Handler 4160
MediaPlayer-DLMigPlugin.dll Windows Media Player Downlevel Migration Plugin 1905
MediaToolbox.dll MediaToolbox 811
memdiag.dll Memory Tester Enhancement 1673
memdump_x64_rwdi.dll N/A 4149
MemMgr.dll N/A 1919
Memory.dll memory 3559
MemoryDiagnostic.dll Microsoft Windows Memory Diagnostic Task Handler 2814
MenuWnd.dll MenuWnd DLL 2662
meqon.dll N/A 996
MessageBus.dll NVIDIA Message Bus 3895
MetadataSys.dll Metadata Property System 614
MExplorer.dll N/A 1054
mf.dll Media Foundation DLL 2706
mf3216.dll 32-bit to 16-bit Metafile Conversion DLL 2204
mfAACEnc.dll Media Foundation AAC Encoder 3732
mfasfsrcsnk.dll Media Foundation ASF Source and Sink DLL 2850
mfc100.dll MFCDLL Shared Library - Retail Version 2846
mfc100u.dll MFCDLL Shared Library - Retail Version 4600
mfc110.dll MFCDLL Shared Library - Retail Version 3487
mfc110u.dll MFCDLL Shared Library - Retail Version 909
mfc120.dll MFCDLL Shared Library - Retail Version 1559
mfc120d.dll MFCDLL Shared Library - Debug Version 3174
mfc120u.dll MFCDLL Shared Library - Retail Version 3100
mfc140.dll MFCDLL Shared Library - Retail Version 1480
mfc140u.dll MFCDLL Shared Library - Retail Version 4544
Mfc30.dll MFCDLL Shared Library - Retail Version 2844
mfc40.dll MFCDLL Shared Library - Retail Version 1592
mfc40loc.dll MFC Language Specific Resources 4177
mfc40u.dll MFCDLL Shared Library - Retail Version 3677
mfc42.dll MFCDLL Shared Library - Retail Version 3444
MFC42D.DLL MFCDLL Shared Library - Debug Version 896
mfc42loc.dll MFC Sprakspecifika resurser 769
MFC42LU.DLL MFCDLL Shared Library - Retail Version 1250
mfc42u.dll MFCDLL Shared Library - Retail Version 4103
mfc70.dll MFCDLL Shared Library - Retail Version 1091
mfc70u.dll MFCDLL Shared Library - Retail Version 1441
MFC71.DLL MFCDLL Shared Library - Retail Version 2594
mfc71d.dll MFCDLL Shared Library - Debug Version 3941
mfc71u.dll MFCDLL Shared Library - Retail Version 2911
mfc80.dll MFCDLL Shared Library - Retail Version 3869
mfc80u.dll MFCDLL Shared Library - Retail Version 3889
mfc90.dll MFCDLL Shared Library - Retail Version 1041
mfc90u.dll MFCDLL Shared Library - Retail Version 4166
mfcans32.dll OLE2ANSI Library - Retail Version 4112
MFCaptureEngine.dll Media Foundation CaptureEngine DLL 2910
mfclibary.dll N/A 3784
mfcm120.dll MFC Managed Library - Retail Version 3393
mfcm120u.dll MFC Managed Library - Retail Version 2949
mfcm140.dll MFC Managed Library - Retail Version 1056
MFCO30.DLL MFCOLE Shared Library - Retail Version 2157
mfco42d.dll MFCOLE Shared Library - Debug Version 4079
mfcore.dll Media Foundation Core DLL 4602
mfcsubs.dll COM+ 2363
mfcuia32.dll Microsoft Windows(TM) OLE 2.0 User Interface Support 4254
mfds.dll Media Foundation Direct Show wrapper DLL 999
mfdvdec.dll Media Foundation DV Decoder 1787
mferror.dll Media Foundation Error DLL 2215
mfh264enc.dll Media Foundation H264 Encoder 2746
MFL_u_VC9.dll MFL DLL 1708
MFMediaEngine.dll Media Foundation Media Engine DLL 752
mfmjpegdec.dll Media Foundation MJPEG Decoder 1660
mfmp4srcsnk.dll Media Foundation MPEG4 Source and Sink DLL 3962
mfmpeg2srcsnk.dll Media Foundation MPEG2 Source and Sink DLL 2973
mfnetcore.dll Media Foundation Net Core DLL 601
mfnetsrc.dll Media Foundation Net Source DLL 3786
mfperfhelper.dll MFPerf DLL 1156
mfplat.dll Media Foundation Platform DLL 1353
MFPlay.dll Media Foundation Playback API DLL 4707
mfps.dll Media Foundation Proxy DLL 3167
mfreadwrite.dll Media Foundation ReadWrite DLL 2841
mfsrcsnk.dll Media Foundation Source and Sink DLL 4399
mfsvr.dll Media Foundation Simple Video Renderer DLL 1924
mftranscode.dll Media Foundation Transcode DLL 1927
mfvdsp.dll Windows Media Foundation Video DSP Components 3850
MFWMAAEC.DLL Windows Media Audio AEC for Media Foundation 3210
MGIIpl2.dll N/A 1362
mgmtapi.dll Microsoft SNMP Manager API (uses WinSNMP) 3019
mgsimcommon.dll simcommon 1052
mgtdyn.dll MagtekHidMsr 2166
mgUpdateSupport.dll UpdateSupport 2924
mhputilu.dll MHPUtil Module 3630
mi.dll Management Infrastructure 1804
mibincodec.dll Management Infrastructure binary codec component 938
microsoft-windows-battery-events.dll Microsoft-Windows-Battery-Events Resources 3721
microsoft-windows-hal-events.dll Microsoft-Windows-HAL-Events Resources 545
microsoft-windows-kernel-pnp-events.dll Microsoft-Windows-Kernel-Pnp-Events Resources 3715
microsoft-windows-kernel-power-events.dll Microsoft-Windows-Kernel-Power-Events Resources 2742
microsoft-windows-kernel-processor-power-events.dll Microsoft-Windows-Kernel-Processor-Power-Events Resources 1937
microsoft-windows-pdc.dll Microsoft-Windows-Pdc Resources 4263
microsoft-windows-processor-aggregator-events.dll Microsoft-Windows-Processor-Aggregator-Events Resources 2158
microsoft-windows-sleepstudy-events.dll Microsoft-Windows-SleepStudy-Events Resources 4371
microsoft-windows-storage-tiering-events.dll Microsoft-Windows-Storage-Tiering-Events Resources 4824
microsoft-windows-system-events.dll Microsoft-Windows-System-Events Resources 1940
Microsoft.BackgroundIntelligentTransfer.Management.Interop.dll Microsoft Windows BITS Managed Library 2707
Microsoft.BitLocker.Structures.dll Microsoft.BitLocker.Structures 516
Microsoft.Dism.PowerShell.dll DismCmdlets 1338
Microsoft.Dism.Powershell.Resources.dll N/A 3837
Microsoft.Dtc.PowerShell.Resources.dll N/A 4347
Microsoft.Management.Infrastructure.Native.Unmanaged.dll Microsoft.Management.Infrastructure.Native.Unmanaged.dll 3654
microsoft.managementconsole.dll MMCFx 4756
Microsoft.Office.Interop.Excel.dll Microsoft.Office.Interop.Excel 4164
Microsoft.PowerShell.DSC.FileDownloadManager.dll N/A 3450
Microsoft.PowerShell.DSC.FileDownloadManager.Resources.dll N/A 1569
Microsoft.Windows.AppBackgroundTask.Commands.dll AppBackgroundTaskCmdlets 4477
Microsoft.Windows.Firewall.Commands.dll NetworkSecurityCmdlets 648
Microsoft.Windows.Firewall.Commands.Resources.dll N/A 4850
Microsoft.WindowsErrorReporting.PowerShell.dll WerCmdlets 4189
Microsoft.WindowsSearch.Commands.dll N/A 4785
Microsoft.WindowsSearch.Commands.Resources.dll N/A 3200
MicrosoftAccountTokenProvider.dll Microsoft® Account Token Provider 3950
midas.dll Borland MIDAS Component Package 3776
midimap.dll Microsoft MIDI Mapper 5062
MiFramework.dll N/A 2104
migcore.dll Migration Engine Core 4876
migflt.dll PBR Wim Capture Utility - Filter DLL 1057
migisol.dll Migration System Isolation Layer 4866
miglibnt.dll NT migration dll support 3204
migres.dll Migration Resources DLL 768
migstore.dll Migration Engine Store 2775
MigSys.dll MigSys.XML helper DLL 3712
miguiresource.dll MIG wini32 resources 4104
milcore.dll Microsoft MIL Core Library 1658
mimefilt.dll MIME Filter 2679
mimofcodec.dll Management Infrastructure mof codec component 3007
miner.dll coin-miner 1310
mingwm10.dll N/A 4250
MiniObject.dll N/A 582
miniomp.dll N/A 1410
MiraDisp.dll UMDF Miracast display port driver 1876
MirrorDrvCompat.dll Mirror Driver Compatibility Helper 4957
MiscUtil.dll MiscUtil 3144
mispace.dll Storage Management Provider for Spaces 2024
miutils.dll Management Infrastructure 2576
mkl_intel_thread.dll Intel® Math Kernel Library 3752
mlang.dll Multi Language Support DLL 4807
mll_hp.dll HP Media Label Library 2183
mll_mtf.dll MTF (Microsoft Tape Format) Media Label Library 2971
mll_qic.dll QIC113 Media Label Library 4711
mmcbase.dll MMC Base DLL 3983
mmcex.dll MMCEx 823
mmcfxcommon.dll MMCFxCommon 4992
mmci.dll Media class installer 4258
mmcico.dll Media class co-installer 4803
mmcndmgr.dll MMC Node Manager DLL 3202
mmcshext.dll MMC Shell Extension DLL 2166
mmcss.dll Multimedia Class Scheduler Service 2154
MMDevAPI.dll MMDevice API 2095
mmdrv.dll MultiMedia Kernel support Driver 2993
MMDxShow.dll N/A 4842
MMFUtil.dll WMI Snapin Helpers 2012
mmgit.dll Musicmatch® Global Interface Table 4913
mmres.dll General Audio Resources 4889
mmsystem.dll N/A 3365
mmutilse.dll Microsoft Multimedia Controls Utilities 2807
MMVCP70.dll User-Generated Microsoft (R) C/C++ Runtime Library 821
MMVCR70.dll User-Generated Microsoft (R) C/C++ Runtime Library 3894
mnmdd.dll Application Sharing Display Driver 744
mnysl08.dll Money Standard Library 1695
mnysvc08.dll Money Utility Services 712
MobileConnectInterop.dll N/A 1994
mobilesource.dll ManyCam Virtual Webcam 1344
mobsync.dll Microsoft Synkroniseringshanteraren 3599
ModemMigPlugin.dll Offline Files Migration Plugin 4732
modemui.dll Windows Modem Properties 924
modex.dll ModeX Display Driver 3483
moduleframework.dll N/A 1984
mofd.dll WMI 555
mofinstall.dll Installers for for MOF files 4070
MoIME_ps.dll Microsoft IME 2712
mono.dll Unity Technologies fork of mono runtime 577
montr_ci.dll Microsoft Monitor Class Installer 3530
moricons.dll Windows NT Setup Icon Resources Library 4506
MorphSupport.dll MorphVOX Support 2016
MotionEffect.dll Wondeshare Motion Effect 3810
MotionMgr.dll Motion Manager 1851
mozalloc.dll N/A 1229
mozcrt19.dll User-Generated Microsoft (R) C/C++ Runtime Library 1401
mozglue.dll N/A 4700
mozjs.dll N/A 2094
mozsqlite3.dll SQLite Database Library 4904
mozutils.dll N/A 2786
MP3DMOD.DLL Microsoft MP3 Decoder DMO 1437
mp3plugin.dll Sound Forge MPEG Layer 3 Library 1325
MP4_http.dll MP4_HTTP Dynamic Link Library 3325
MP43DECD.DLL Windows Media MPEG-4 Video Decoder 3263
mp43dmod.dll Windows Media MPEG-4 Video Decoder 1021
MP4FileLibU.dll N/A 1408
MP4SDECD.DLL Windows Media MPEG-4 S Video Decoder 2634
mp4sdmod.dll Corona Windows Media MPEG-4 S Video Decoder 3508
MpClient.dll Client Interface 3440
MpegVideo.dll MpegVideo Module 1234
MPG4DECD.DLL Windows Media MPEG-4 Video Decoder 3779
MPG4DMOD.dll Microsoft Windows Media Component Removal File. 2721
mpgaout.dll MPEG Audio Encoder 681
mpiwin32.dll mpi32 DLL 1168
mplapx.dll N/A 3217
mplvpx.dll N/A 1938
mpr.dll DLL-fil for router med flera providers 2463
mprapi.dll Windows NT MP Router Administration DLL 4085
mprddm.dll Demand Dial Manager Supervisor 1660
mprdim.dll Dynamic Interface Manager 2067
mprext.dll Multiple Provider Router Extension DLL 3626
mprmsg.dll Multi-Protocol Router Service Messages DLL 644
mprui.dll Flerprovider 680
MPS.dll Modular Parsing System 2167
MPSSVC.dll Microsoft Protection Service 4423
mqad.dll Windows NT MQ Client AD Access 2493
mqcertui.dll Windows NT Certificate Dialogs 935
mqdscli.dll Windows NT MQ Client Directory Service 1819
mqgentr.dll MSMQ Trigger Generic Object 4991
mqise.dll MSMQ ISAPI EXTENSION 3163
mqlogmgr.dll MS DTC log manager DLL 4350
mqmigplugin.dll Message Queue Migration plugin DLL 1450
mqoa.dll Message Queuing ActiveX Interface 1610
mqperf.dll Windows NT MQ Performance Coutners 4098
mqqm.dll Windows NT MQ Queue Manager 3628
mqrt.dll Windows NT MQ Run time DLL 874
mqrtdep.dll Message Queueing Dependent Client 760
mqsec.dll Windows NT, MSMQ 2.0 Security 4660
mqsnap.dll Windows NT MSMQ Admin 3850
mqtrig.dll MSMQ Trigger Object Module 2280
mqupgrd.dll MSMQ Upgrade 2885
mqutil.dll MQ-verktygs-DLL for Windows NT 1436
MrmCoreR.dll Microsoft Windows MRM 4183
MrmIndexer.dll Microsoft Windows MRM 838
Mros432.dll mrosm432 2123
mrtRate.dll Rate Sensing DLL 4609
msaatext.dll Active Accessibility text support 724
MSAB32.DLL Network AB provider for MSNet (NT) 4018
MSAC3ENC.DLL Microsoft AC-3 Encoder 4975
msacm.dll N/A 4546
msacm32.dll Microsoft ACM Audio Filter 1403
MSADOX.DLL Microsoft ADO Extentions Library 835
msafd.dll Microsoft Windows Sockets 2.0 Service Provider 5014
Msajetfs.dll Microsoft Jet Transport Library 1670
Msajt200.dll N/A 4888
MsApoFxProxy.dll MsApoFxProxy 2816
msapsspc.dll DPA-klient for 32-bitarsplattformar 4747
msasn1.dll ASN.1 Runtime APIs 3880
MSAudDecMFT.dll Media Foundation Audio Decoders 3005
msaudite.dll Security Audit Events DLL 2326
msauserext.dll MSA USER Extension DLL 4881
MSCAND20.DLL Microsoft Candidate UI 10.1 3105
mscandui.dll MSCANDUI Server DLL 3637
mscat32.dll MSCAT32 Forwarder DLL 3365
msched.dll Maintenance Scheduler 1505
msclmd.dll Microsoft Class Mini-driver 3382
mscms.dll Microsoft Color Matching System DLL 2364
msconf.dll DLL-fil for konferensverktyg 2464
mscoree.dll Microsoft .NET Runtime Execution Engine 3663
mscoreei.dll Microsoft .NET Runtime Execution Engine 4463
mscorees.dll Microsoft .NET Runtime Execution Engine 3758
mscorier.dll Ресурсы IE для исполняющей среды Microsoft .NET 3649
mscories.dll Microsoft .NET IE SECURITY REGISTRATION 4188
mscorjit.dll Microsoft .NET Runtime Just-In-Time Compiler 1521
mscorlib.DLL Microsoft Common Language Runtime Class Library 3320
mscorsvc.dll .NET Runtime Optimization Service 844
mscorwks.dll Microsoft .NET Runtime Common Language Runtime - WorkStation 3314
mscpx32r.dLL ODBC Code Page Translator Resources 1636
mscpxl32.dLL ODBC Code Page Translator 3545
msctf.dll MSCTF Server DLL 2183
msctfmig.dll msctfmig Server DLL 1029
MsCtfMonitor.dll MsCtfMonitor DLL 3191
msctfp.dll MSCTFP Server DLL 2616
msctfui.dll MSCTFUI Server DLL 4996
msctfuimanager.dll Microsoft UIManager DLL 1090
msdadiag.dll Built-In Diagnostics 4776
msdart.dll Microsoft Data Access - OLE DB Runtime Routines 2962
msdelta.dll Microsoft Patch Engine 4083
msdmo.dll DMO Runtime 3028
msdri.dll Microsoft Digital Receiver Interface Class Driver 4845
msdrm.dll Windows Rights Management client 2042
msdt.dll Microsoft Support Diagnostic Tool 4770
msdtckrm.dll MS DTCOLE Transactions KTM Resource Manager DLL 1089
msdtclog.dll Microsoft Distributed Transaction Coordinator Log Manager DLL 1948
msdtcprx.dll Microsoft Distributed Transaction Coordinator OLE Transactions Interface Proxy DLL 4107
msdtcstp.dll Microsoft Distributed Transaction Coordinator Migration DLL 1438
msdtctm.dll Microsoft Distributed Transaction Coordinator Transaction Manager DLL 4683
msdtcuiu.dll MS DTC administrative component DLL 2187
msdtcVSp1res.dll DTC Resources for Vista SP1 2551
msdtcwmi.dll DTC WMIv2 Provider 2122
msdxmlc.dll Windows Media Player 4118
msencode.dll N/A 1792
msenv.dll Development Environment DLL 4966
msexch40.dll Microsoft Jet Exchange Isam 4324
msexcl40.dll Microsoft Jet Excel Isam 2472
msfeeds.dll Microsoft Feeds Manager 1066
msfeedsbs.dll Microsoft Feeds Background Sync 4092
msfl11.dll MSFL11 4851
msftedit.dll Rich Text Edit Control, v7.5 824
MsgBoxDll.dll N/A 3286
msgina.dll Inloggnings-GINA for Windows NT 2050
msgr3en.dll Microsoft English Natural Language Server 2502
MSGR3GE.DLL Microsoft German Grammar Checker 4171
msgres32.dll Lernout & Hauspie Grammatik Engine (ES) 4079
msgrfr32.dll Lernout & Hauspie Grammatik Engine (FR) 1564
MSGRGE32.DLL Lernout & Hauspie Grammatik Engine (DE) 4610
msgrocm.dll Windows Messenger OC Manager PlugIn 2608
msgsvc.dll NT Messenger Service 3559
mshtml.dll Microsoft (R) HTML Viewer 5137
MshtmlDac.dll DAC for Trident DOM 3642
mshtmled.dll Microsoft® HTML Editing Component 1501
mshtmler.dll Microsoft® HTML Editing Component's Resource DLL 741
mshtmlmedia.dll Microsoft (R) HTML Media DLL 637
MSHWCHTRIME.dll Microsoft Chinese (Traditional) Handwriting Data 4262
mshwjpnrIME.dll Microsoft Japanese Handwriting Data 974
mshwkorrIME.dll Microsoft Korean Handwriting Data 1921
MSHY32.DLL N/A 587
msi.dll Windows Installer 2954
MsiCofire.dll Corrupted MSI File Recovery Diagnostic Module 3785
msidcrl.dll IDCRL Dynamic Link Library 599
msidcrl30.dll IDCRL Dynamic Link Library 738
msidcrl40.dll Microsoft® Account Dynamic Link Library 4410
msident.dll Microsoft Identity Manager 4203
msidle.dll User Idle Monitor 3507
msidntld.dll Microsoft Identity Manager 2047
msieftp.dll Microsoft Internet Explorer FTP Folder Shell Extension 5068
msihnd.dll Windows® installer 4969
msiltcfg.dll Windows Installer Configuration API Stub 3440
msimg32.dll GDIEXT Client DLL 1904
msimsg.dll Windows® Installer International Messages 3730
MSIMTF.dll Active IMM Server DLL 842
msiprov.dll WMI MSI Provider 4889
MsiProvider.dll DISM Msi Provider 1745
msisip.dll MSI Signature SIP Provider 2684
msiwer.dll MSI Windows Error Reporting 3717
msjava.dll Microsoft® VM 517
Msjet35.dll Microsoft Jet Engine Library 1060
msjet40.dll Microsoft Jet Engine Library 2301
msjetoledb40.dll N/A 1718
msjint40.dll Microsoft Jet Database Engine International DLL 1514
msjt3032.dll Microsoft Jet Engine Library 3791
msjter35.dll Microsoft Jet Database Engine Error DLL 3006
msjter40.dll Microsoft Jet Database Engine Error DLL 4824
msjtes40.dll Microsoft Jet Expression Service 5042
mskeyprotcli.dll Windows Client Key Protection Provider 1608
mskeyprotect.dll Microsoft Key Protection Provider 3776
mslbui.dll Tillagg till Sprakfaltet 2031
MsLog.dll N/A 2224
msls31.dll Microsoft Line Services library file 3779
msltus40.dll Microsoft Jet Lotus 1-2-3 Isam 1269
mslurt.dll User-Generated Microsoft (R) C/C++ Runtime Library 2256
msmail.dll Windows Live Mail 5015
msmmsp.dll Mount Point Manger Sysprep Utility Library 2585
msmpeg2adec.dll Microsoft DTV-DVD Audio Decoder 4384
MSMPEG2ENC.DLL Microsoft MPEG-2 Encoder 3118
msmpeg2vdec.dll Microsoft DTV-DVD Video Decoder 4089
MSNCON32.DLL Microsoft Outlook Hotmail Connector 3619
msncore.dll Windows Live Client Code Module 2369
MSNET32.DLL Microsoft 32-bit Network API Library 510
msnetobj.dll DRM ActiveX Network Object 2697
MSNP32.DLL Natverks-provider for Microsoft-natverk 652
msnsspc.dll MSN Internet Access 1701
MSO.DLL 2007 Microsoft Office component 1946
MSO9.dll Microsoft Office 2000 component 613
mso97.dll N/A 4679
msobjs.dll System object audit names 4516
msoe.dll Windows Mail 4350
msoeacct.dll Microsoft Internet Account Manager 1749
MSOERES.dll Windows Mail 4728
MSOERT2.DLL Microsoft Outlook Express RT Lib 1553
MSOINTL.DLL Office International Resources 748
msoobedui.dll MSOOBE DUI LIBRARY 638
msoobeFirstLogonAnim.dll First Logon Animation 776
msoobeplugins.dll msoobeplugins 1984
msoobeui.dll Windows Machine OOBE UI Layer 2356
msoobewirelessplugin.dll msoobewirelessplugin 4541
msorc32r.dll Microsoft Data Access - ODBC-drivrutin for Oracle-resurser 1350
msorcl32.dll ODBC Driver for Oracle 3745
MSOSS.DLL Microsoft Trust ASN APIs 3221
msoxmlmf.dll Microsoft Office XML MIME Filter 1486
mspatcha.dll Microsoft(R) Patch Engine 3988
mspatchc.dll Microsoft Patch Creation Engine 4933
mspbda.dll Microsoft Protected Broadcast Digital Architecture Class Driver 4773
MsPbdaCoInst.dll Microsoft Protected Broadcast Digital Architecture Class Driver CoInstaller 4116
mspbde40.dll Microsoft Jet Paradox Isam 1041
mspdb60.dll Microsoft (R) Program Database 4168
mspdb80.dll Microsoft® Program Database 874
MSPGIMME.DLL Microsoft® Gimme library 2297
mspmsnsv.dll Microsoft Media Device Service Provider 2562
mspmsp.dll Microsoft Media Device Service Provider 4667
msports.dll Ports Class Installer 3848
MSPP32.DLL Print Provider for Microsoft Networks 743
msprivs.dll Microsoft Privilege Translations 3116
Mspubw40.dll Microsoft Publisher Wizard Back End Dynamic Link Library 3105
msr2c.dll Microsoft® Forms DLL 2442
msr2cenu.dll Microsoft® Forms DLL 2992
msrahc.dll Remote Assistance Diagnostics Provider 2947
msratelc.dll DLL-fil for Internet-klassificering och for hantering av lokala anvandare 4907
msrating.dll Internet Ratings and Local User Management DLL 1427
msrclr40.dll Microsoft Jet Briefcase Reconciler Library 597
msrd2x40.dll Microsoft (R) Red ISAM 3227
msrd3x40.dll Microsoft (R) Red ISAM 1568
msrdc.dll Remote Differential Compression COM server 2747
MsRdpWebAccess.dll Microsoft Remote Desktop Services Web Access Control 1588
msrecr40.dll Microsoft Jet Briefcase Reconciler Resource Library 4605
msrepl40.dll Microsoft Replication Library 2997
msrle32.dll Microsoft RLE Compressor 3164
Mss32.dll Miles Sound System 4007
mss64.dll Miles Sound System 4900
mssap.dll DRM 2308
msscb.dll msscb.dll 4532
msscntrs.dll msscntrs.dll 4454
msscp.dll Windows Media Secure Content Provider 4940
MSSETUP.DLL Setup DLL 524
mssha.dll Windows Security Health Agent 3652
msshavmsg.dll Meddelande fran Microsoft Systemhalsoagentverifieraren 3505
msshooks.dll Microsoft Search Hooks 3254
MSSHRUI.DLL Shell extensions for sharing 1787
msshsq.dll Structured Query 1077
mssign32.dll Microsoft Trust Signing APIs 3281
mssip32.dll MSSIP32 Forwarder DLL 5062
mssitlb.dll mssitlb 2163
mssp232.dll N/A 4904
MSSP32.DLL N/A 1538
MSSP3AR.DLL Arabic Spell Checker for Microsoft Corporation, by Coltec M.E. 2068
MSSP3ES.DLL Spanish Spelling Engine 3899
MSSP3GE.DLL Lingsoft CSAPI 1577
MSSP3NO.DLL Lingsoft CSAPI 3678
MSSP3PB.DLL Itautec Revisor Ortografico Brasileiro - Itautec Brazilian Speller 2128
MSSPELL3.DLL Microsoft Speller 2139
MsSpellCheckingFacility.dll Microsoft Spell Checking Facility 4659
mssph.dll Microsoft Search Protocol Handler 2811
mssphtb.dll Outlook MSSearch Connector 1820
mssprxy.dll Microsoft Search Proxy 2210
mssrch.dll mssrch.dll 1117
MSSTDFMT.DLL Microsoft Standard Data Formating Object DLL 4231
msstrc.dll Microsoft Search Tracer 2698
mssvp.dll MSSearch Vista Platform 2843
msswch.dll msswch 983
mstask.dll Task Scheduler interface DLL 4118
mstext40.dll Microsoft Jet Text Isam 3930
msTextPrediction.dll Microsoft TextPrediction DLL 540
MSTH32.DLL N/A 1322
mstime.dll Microsoft (R) Timed Interactive Multimedia Extensions to HTML 3150
mstlsapi.dll Microsoft® Terminal Server Licensing 1206
mstscax.dll Remote Desktop Services ActiveX Client 4878
MSTTSEngine.dll N/A 1742
MSTTSLoc.dll N/A 4377
mstx3032.dll Microsoft Jet Text Isam 2504
msutb.dll MSUTB Server DLL 1236
msv1_0.dll Microsoft Authentication Package v1.0 3592
MSVBVM50.DLL Visual Basic Virtual Machine 1742
Msvbvm60.dll Visual Basic Virtual Machine 3701
msvci70.dll Microsoft® C++ Runtime Library 2740
msvcirt.dll Windows NT IOStreams DLL 2271
MSVCIRTD.DLL Microsoft (R) C++ Runtime Library 4389
msvcm80.dll Microsoft® C Runtime Library 4100
msvcm80d.dll Microsoft® C Runtime Library 3407
msvcm90.dll Microsoft® C Runtime Library 1401
msvcp_win.dll Microsoft® C Runtime Library 2119
msvcp100.dll Microsoft® C Runtime Library 6230
msvcp100d.dll Microsoft® C Runtime Library 2452
msvcp110_clr0400.dll Microsoft® C Runtime Library 1145
msvcp110_win.dll Microsoft® STL110 C++ Runtime Library 2814
msvcp110.dll Microsoft® C Runtime Library 5352
msvcp110d.dll Microsoft® C Runtime Library 702
msvcp120_clr0400.dll Microsoft® C Runtime Library 2848
msvcp120.dll Microsoft® C Runtime Library 7973
msvcp120d.dll Microsoft® C Runtime Library 1692
msvcp140.dll Microsoft® C Runtime Library 9792
msvcp140d.dll Microsoft® C Runtime Library 4000
msvcp50.DLL Microsoft (R) C++ Runtime Library 3237
msvcp60.dll Microsoft (R) C++ Runtime Library 670
MSVCP60D.DLL Microsoft (R) C++ Runtime Library 4422
MSVCP70.DLL Microsoft (R) C++ Runtime Library 4968
msvcp71.dll Microsoft® C++ Runtime Library 2770
msvcp71d.dll Microsoft® C++ Runtime Library 4257
msvcp80.dll Microsoft® C++ Runtime Library 4981
msvcp80d.dll Microsoft® C++ Runtime Library 3292
msvcp90.dll Microsoft® C++ Runtime Library 3908
msvcp90d.dll Microsoft® C++ Runtime Library 2611
msvcr100_clr0400.dll Microsoft® .NET Framework 1005
msvcr100.dll Microsoft® C Runtime Library 5347
msvcr100d.dll Microsoft® C Runtime Library 632
msvcr110_clr0400.dll Microsoft® C Runtime Library 975
msvcr110.dll Microsoft® C Runtime Library 7634
msvcr110d.dll Microsoft® C Runtime Library 4164
msvcr120_clr0400.dll Microsoft® C Runtime Library 4716
msvcr120.dll Microsoft® C Runtime Library 5068
msvcr120d.dll Microsoft® C Runtime Library 4961
msvcr70.dll Microsoft (R) C Runtime Library 3930
MSVCR70d.dll Microsoft® C Runtime Library 1620
msvcr71.dll Microsoft® C Runtime Library 6998
msvcr71d.dll Microsoft® C Runtime Library 1940
msvcr80.dll Microsoft® C Runtime Library 2416
msvcr80d.dll Microsoft® C Runtime Library 4982
msvcr90.dll Microsoft® C Runtime Library 3461
msvcr90d.dll Microsoft® C Runtime Library 4692
msvcrt.dll Windows NT CRT DLL 1145
MSVCRT10.DLL N/A 1782
msvcrt20.dll Microsoft® C Runtime Library 1698
msvcrt40.dll VC 4.x CRT DLL (Forwarded to msvcrt.dll) 2678
MSVCRTD.DLL Microsoft (R) C Runtime Library 2474
msvfw32.dll Microsoft Video for Windows DLL 2142
msvidc32.dll Microsoft Video 1 Compressor 2179
msvidctl.dll ActiveX-kontrol for direktuppspelad video 1772
msvideo.dll N/A 2524
MSVideoDSP.dll Video Stabilization MFT 4855
msvproc.dll Media Foundation Video Processor 971
msw3prt.dll ISAPI DLL-fil for webbutskrift 4579
MSWB7.dll MSWB7 DLL 623
MSWB70011.dll MSWB7EA DLL 1394
MSWB7001E.dll MSWB7EA DLL 1143
MSWB70404.dll MSWB7EA DLL 4184
MSWB70804.dll MSWB7EA DLL 3900
mswdat10.dll Microsoft Jet Sort Tables 4925
mswebdvd.dll Modulen MSWebDVD 649
mswmdm.dll Windows Media Device Manager Core 2571
mswng300.dll Microsoft Wingman Library 4211
mswsock.dll Microsoft Windows Sockets 2.0 Service Provider 3412
mswsosp.dll Microsoft Windows Sockets 2.0 Service Provider 2431
mswstr10.dll Microsoft Jet Sort Library 1343
msxbde40.dll Microsoft Jet xBASE Isam 1477
MSXML.DLL XML OM for Win32 1512
msxml2.dll XML OM for Win32 3133
msxml2r.dll XML Resources for Win32 4613
msxml3.dll MSXML 3.0 SP10 4339
MSXML3A.DLL XML Resources 2055
msxml3r.dll XML Resources 2532
msxml4.dll MSXML 4.0 SP 1 3064
msxml6.dll MSXML 6.0 3204
msxml6r.dll XML Resources 2405
msxmlr.dll XML Resources for Win32 2252
MSxpsPCL6.dll XPS to PCL6 Print Pipeline Filter 4716
MSxpsPS.dll XPS to PS Print Pipeline Filter 1294
MSystem.dll Dll_MSys Dynamic Link Library 4796
msyuv.dll Microsoft UYVY Video Decompressor 4144
MTF.DLL Microsoft IME 3308
MTFServer.DLL Microsoft IME 4994
MTFUtils.DLL Microsoft IME 3908
mtp.dll N/A 2089
mtxclu.dll Microsoft Distributed Transaction Coordinator Failover Clustering Support DLL 2598
mtxdm.dll N/A 3959
mtxex.dll COM+ 3292
mtxlegih.dll N/A 2767
mtxoci.dll Microsoft database support DLL for Oracle 4990
mtxparhd.dll Matrox Parhelia Display Driver 1690
muifontsetup.dll MUI Callback for font registry settings 1182
MUILanguageCleanup.dll MUI Callback for Language pack cleanup 5027
MultiMediaSDKHelper.dll MultiMed ????? 4993
mumsg.dll N/A 1633
mwdds.dll DDS Module 594
mwgfx.dll Multi Image Read/Write/Process DLL 2165
MWSBAR.DLL My Web Search Bar 1555
MXDWDRV.DLL Microsoft XPS Document Writer 1233
mxdwdui.dll Ресурс средства записи документов XPS (Майкрософт) 3157
MXEAgent.dll MXE Agent 2034
MxEXIF_REL_U_VC9.dll Magix EXIF processing library 2217
MXGesture_rel_u_vc9.Dll MAGIX Gesture DLL 528
mxmvcc.dll CUSTCC DLL 1749
mycomput.dll Computer Management 3288
mydocs.dll My Documents Folder UI 3720
MyGUIEngine.dll N/A 3433