Αρχεία Dll που αρχίζουν με K

Ονομα αρχείου Περιγραφή Λήψεις
kailleraclient.dll N/A 4468
kbd101.DLL JP Japanese Keyboard Layout for 101 1437
kbd101a.dll KO Hangeul Keyboard Layout for 101 (Type A) 2161
kbd101b.DLL KO Hangeul Keyboard Layout for 101(Type B) 3492
kbd101c.DLL KO Hangeul Keyboard Layout for 101(Type C) 4211
kbd103.dll KO Hangeul Keyboard Layout for 103 2204
kbd106.dll JP Japanese Keyboard Layout for 106 3852
kbd106n.dll JP Japanese Keyboard Layout for 106 1996
KBDA1.DLL Arabic_English_101 Keyboard Layout 3830
KBDA2.DLL Arabic_2 Keyboard Layout 2260
KBDA3.DLL Arabic_French_102 Keyboard Layout 3490
KBDAL.DLL Albania Keyboard Layout 3405
KBDARME.DLL Eastern Armenian Keyboard Layout 4621
kbdarmph.dll Armenian Phonetic Keyboard Layout 4055
kbdarmty.dll Armenian Typewriter Keyboard Layout 1683
KBDARMW.DLL Western Armenian Keyboard Layout 1016
kbdax2.dll JP Japanese Keyboard Layout for AX2 2563
kbdaze.dll Azerbaijan_Cyrillic Keyboard Layout 4339
KBDAZEL.DLL Azeri-Latin Keyboard Layout 4433
KBDAZST.DLL Azerbaijani (Standard) Keyboard Layout 2827
KBDBASH.DLL Bashkir Keyboard Layout 3187
KBDBE.DLL Belgian Keyboard Layout 4141
KBDBENE.DLL Belgian Dutch Keyboard Layout 2294
KBDBGPH.DLL Bulgarian Phonetic Keyboard Layout 2690
KBDBGPH1.DLL Bulgarian (Phonetic Traditional) Keyboard Layout 1296
kbdbhc.dll Bosnian (Cyrillic) Keyboard Layout 4676
KBDBLR.DLL Belarusian Keyboard Layout 1072
KBDBR.DLL Brazilian Keyboard Layout 1234
kbdbu.dll Bulgarian Keyboard Layout 607
KBDBUG.DLL Buginese Keyboard Layout 1333
KBDBULG.DLL Bulgarian Keyboard Layout 1436
KBDCA.DLL Canadian Multilingual Keyboard Layout 3905
KBDCAN.DLL Canadian Multilingual Standard Keyboard Layout 3393
KBDCHER.DLL Cherokee Nation Keyboard Layout 1594
KBDCHERP.DLL Cherokee Phonetic Keyboard Layout 2792
KBDCR.DLL Croatian/Slovenian Keyboard Layout 3002
KBDCZ.DLL Czech Keyboard Layout 4040
KBDCZ1.DLL Czech_101 Keyboard Layout 1251
KBDCZ2.DLL Czech_Programmer's Keyboard Layout 1094
KBDDA.DLL Danish Keyboard Layout 708
KBDDIV1.DLL Divehi Phonetic Keyboard Layout 2287
KBDDIV2.DLL Divehi Typewriter Keyboard Layout 4207
KBDDV.DLL Dvorak US English Keyboard Layout 823
KBDDZO.DLL Dzongkha Keyboard Layout 1854
KBDES.DLL Spanish Alernate Keyboard Layout 1727
KBDEST.DLL Estonia Keyboard Layout 524
KBDFA.DLL Persian Keyboard Layout 1585
kbdfar.dll Persian Standard Keyboard Layout 4454
KBDFC.DLL Canadian French Keyboard Layout 560
KBDFI.DLL Finnish Keyboard Layout 1119
KBDFI1.DLL Finnish-Swedish with Sami Keyboard Layout 4827
KBDFO.DLL F?roese Keyboard Layout 620
KBDFR.DLL French Keyboard Layout 4522
KBDFTHRK.DLL Futhark Keyboard Layout 3742
KBDGAE.DLL Scottish Gaelic (United Kingdom) Keyboard Layout 828
KBDGEO.DLL Georgian Keyboard Layout 2528
kbdgeoer.dll Georgian (Ergonomic) Keyboard Layout 2607
kbdgeome.dll Georgian (MES) Keyboard Layout 2610
kbdgeooa.dll Georgian (Old Alphabets) Keyboard Layout 4813
kbdgeoqw.dll Georgian (QWERTY) Keyboard Layout 4585
KBDGKL.DLL Greek_Latin Keyboard Layout 3363
KBDGN.DLL Guarani Keyboard Layout 1198
KBDGR.DLL German Keyboard Layout 3999
KBDGR1.DLL German_IBM Keyboard Layout 1824
KBDGRLND.DLL Greenlandic Keyboard Layout 2180
KBDGTHC.DLL Gothic Keyboard Layout 3794
KBDHAU.DLL Hausa Keyboard Layout 978
KBDHAW.DLL Hawaiian Keyboard Layout 2728
KBDHE.DLL Greek Keyboard Layout 4184
KBDHE220.DLL Greek IBM 220 Keyboard Layout 4927
KBDHE319.DLL Greek IBM 319 Keyboard Layout 3805
KBDHEB.DLL KBDHEB Keyboard Layout 1272
kbdhebl3.dll Hebrew Standard Keyboard Layout 1334
KBDHELA2.DLL Greek IBM 220 Latin Keyboard Layout 4494
KBDHELA3.DLL Greek IBM 319 Latin Keyboard Layout 5016
KBDHEPT.DLL Greek_Polytonic Keyboard Layout 3837
kbdhook.dll N/A 2750
KBDHU.DLL Hungarian Keyboard Layout 3185
KBDHU1.DLL Hungarian 101-key Keyboard Layout 4008
kbdibm02.dll JP Japanese Keyboard Layout for IBM 5576-002/003 3265
KBDIBO.DLL Igbo Keyboard Layout 997
KBDIC.DLL Icelandic Keyboard Layout 2845
KBDINASA.DLL Assamese (Inscript) Keyboard Layout 4101
KBDINBE1.DLL Bengali - Inscript (Legacy) Keyboard Layout 2618
KBDINBE2.DLL Bengali (Inscript) Keyboard Layout 4057
kbdinben.dll Bengali Keyboard Layout 4669
KBDINDEV.DLL Devanagari Keyboard Layout 2828
KBDINEN.DLL English (India) Keyboard Layout 2122
KBDINGUJ.DLL Gujarati Keyboard Layout 4156
KBDINHIN.DLL Hindi Keyboard Layout 3304
KBDINKAN.DLL Kannada Keyboard Layout 703
KBDINMAL.DLL Malayalam Keyboard Layout Keyboard Layout 1978
KBDINMAR.DLL Marathi Keyboard Layout 4501
KBDINORI.DLL Oriya Keyboard Layout 4400
KBDINPUN.DLL Punjabi/Gurmukhi Keyboard Layout 655
KBDINTAM.DLL Tamil Keyboard Layout 1916
KBDINTEL.DLL Telugu Keyboard Layout 959
KBDINUK2.DLL Inuktitut Naqittaut Keyboard Layout 3462
KBDIR.DLL Irish Keyboard Layout 4501
KBDIT.DLL Italian Keyboard Layout 2142
KBDIT142.DLL Italian 142 Keyboard Layout 2538
KBDIULAT.DLL Inuktitut Latin Keyboard Layout 5089
kbdiultn.dll Inuktitut Latin Keyboard Layout 1892
KBDJAV.DLL Javanese Keyboard Layout 1015
KBDJPN.DLL JP Japanese Keyboard Layout Stub driver 2305
KBDKAZ.DLL Kazak_Cyrillic Keyboard Layout 2755
KBDKHMR.DLL Cambodian Standard Keyboard Layout 1558
KBDKNI.DLL Khmer (NIDA) Keyboard Layout 3496
KBDKOR.DLL KO Hangeul Keyboard Layout Stub driver 3056
KBDKURD.DLL Central Kurdish Keyboard Layout 3046
KBDKYR.DLL Kyrgyz Keyboard Layout 4801
KBDLA.DLL Latin-American Spanish Keyboard Layout 1913
KBDLAO.DLL Lao Standard Keyboard Layout 2368
kbdlisub.dll Lisu Basic Keyboard Layout 4027
kbdlisus.dll Lisu Standard Keyboard Layout 727
kbdlk41a.dll DEC LK411-AJ Keyboard Layout 4550
KBDLT.DLL Lithuania Keyboard Layout 3585
KBDLT1.DLL Lithuanian Keyboard Layout 4212
KBDLT2.DLL New Lithuanian Keyboard Layout 3211
KBDLV.DLL Latvia Keyboard Layout 1497
kbdlv1.dll Latvia-QWERTY Keyboard Layout 1614
KBDLVST.DLL Latvian (Standard) Keyboard Layout 3253
KBDMAC.DLL Macedonian (FYROM) Keyboard Layout 2872
KBDMACST.DLL Macedonian (FYROM) - Standard Keyboard Layout 2929
kbdmaori.dll Maori Keyboard Layout 1346
KBDMLT47.DLL Maltese 47-key Keyboard Layout 1224
KBDMLT48.DLL Maltese 48-key Keyboard Layout 3546
KBDMON.DLL Mongolian Keyboard Layout 3014
KBDMONMO.DLL Mongolian (Mongolian Script) Keyboard Layout 4485
KBDMONST.DLL Traditional Mongolian (Standard) Keyboard Layout 2723
KBDMYAN.DLL Myanmar Keyboard Layout 3953
kbdne.dll Dutch Keyboard Layout 4865
kbdnec.dll JP Japanese Keyboard Layout for (NEC PC-9800) 4631
kbdnec95.DLL JP Japanese Keyboard Layout for (NEC PC-9800 Windows 95) 4414
kbdnecat.DLL JP Japanese Keyboard Layout for (NEC PC-9800 on PC98-NX) 2997
kbdnecnt.DLL JP Japanese NEC PC-9800 Keyboard Layout 621
KBDNEPR.DLL Nepali Keyboard Layout 1352
kbdnko.dll N'Ko Keyboard Layout 604
KBDNO.DLL Norwegian Keyboard Layout 3037
KBDNO1.DLL Norwegian with Sami Keyboard Layout 2476
KBDNSO.DLL Sesotho sa Leboa Keyboard Layout 2265
KBDNTL.DLL New Tai Leu Keyboard Layout 4404
KBDOGHAM.DLL Ogham Keyboard Layout 2174
KBDOLCH.DLL Ol Chiki Keyboard Layout 3840
KBDOLDIT.DLL Old Italic Keyboard Layout 1002
KBDOSM.DLL Osmanya Keyboard Layout 3670
KBDPASH.DLL Pashto (Afghanistan) Keyboard Layout 855
kbdphags.dll Phags-pa Keyboard Layout 2801
KBDPL.DLL Polish Keyboard Layout 4985
KBDPL1.DLL Polish Programmer's Keyboard Layout 4882
KBDPO.DLL Portuguese Keyboard Layout 1406
KBDRO.DLL Romanian (Legacy) Keyboard Layout 3687
KBDROPR.DLL Romanian (Programmers) Keyboard Layout 2344
KBDROST.DLL Romanian (Standard) Keyboard Layout 4125
KBDRU.DLL Russian Keyboard Layout 2637
KBDRU1.DLL Russia(Typewriter) Keyboard Layout 693
KBDRUM.DLL Russian - Mnemonic Keyboard Layout 4145
KBDSF.DLL Swiss French Keyboard Layout 2531
KBDSG.DLL Swiss German Keyboard Layout 4763
KBDSL.DLL Slovak Keyboard Layout 4726
KBDSL1.DLL Slovak(QWERTY) Keyboard Layout 2821
KBDSMSFI.DLL Sami Extended Finland-Sweden Keyboard Layout 1504
KBDSMSNO.DLL Sami Extended Norway Keyboard Layout 4097
KBDSN1.DLL Sinhala Keyboard Layout 5006
KBDSORA.DLL Sora Keyboard Layout 1747
KBDSOREX.DLL Sorbian Extended Keyboard Layout 2721
KBDSORS1.DLL Sorbian Standard Keyboard Layout 4808
KBDSORST.DLL sorbian Standard Keyboard Layout 2092
KBDSP.DLL Spanish Keyboard Layout 4080
kbdsw.dll Swedish Keyboard Layout 1767
KBDSW09.DLL Sinhala - Wij 9 Keyboard Layout 3439
KBDSYR1.DLL Syriac Standard Keyboard Layout 4805
KBDSYR2.DLL Syriac Phoenetic Keyboard Layout 703
KBDTAILE.DLL Tai Le Keyboard Layout 2884
KBDTAJIK.DLL Tajik Keyboard Layout 1476
KBDTAT.DLL Tatar_Cyrillic Keyboard Layout 1506
KBDTH0.DLL Thai Kedmanee Keyboard Layout 3619
KBDTH1.DLL Thai Pattachote Keyboard Layout 4554
KBDTH2.DLL Thai Kedmanee (non-ShiftLock) Keyboard Layout 1759
KBDTH3.DLL Thai Pattachote (non-ShiftLock) Keyboard Layout 2541
KBDTIFI.DLL Tifinagh (Basic) Keyboard Layout 2091
KBDTIFI2.DLL Tifinagh (Extended) Keyboard Layout 4722
KBDTIPRC.DLL Tibetan (PRC) Keyboard Layout 3563
KBDTIPRD.DLL Tibetan (PRC) - Updated Keyboard Layout 4871
KBDTT102.DLL Tatar Keyboard Layout 3624
kbdtuf.dll Turkish F Keyboard Layout 2320
KBDTUQ.DLL Turkish Q Keyboard Layout 2119
KBDTURME.DLL Turkmen Keyboard Layout 3588
KBDTZM.DLL Central Atlas Tamazight Keyboard Layout 4312
KBDUGHR.DLL Uyghur (Legacy) Keyboard Layout 749
KBDUGHR1.DLL Uyghur Keyboard Layout 4583
KBDUK.DLL United Kingdom Keyboard Layout 4454
KBDUKX.DLL United Kingdom Extended Keyboard Layout 1433
KBDUR.DLL Ukrainian Keyboard Layout 970
KBDUR1.DLL Ukrainian (Enhanced) Keyboard Layout 1354
KBDURDU.DLL Urdu Keyboard Layout 3331
KBDUS.DLL United States Keyboard Layout 3768
KBDUSA.DLL US IBM Arabic 238_L Keyboard Layout 2146
kbdusl.dll Dvorak Left-Hand US English Keyboard Layout 4298
KBDUSR.DLL Dvorak Right-Hand US English Keyboard Layout 2760
KBDUSX.DLL US Multinational Keyboard Layout 2696
KBDUZB.DLL Uzbek_Cyrillic Keyboard Layout 830
KBDVNTC.DLL Vietnamese Keyboard Layout 4459
KBDWOL.DLL Wolof Keyboard Layout 2954
KBDYAK.DLL Sakha - Russia Keyboard Layout 4090
KBDYBA.DLL Yoruba Keyboard Layout 2169
KBDYCC.DLL Serbian (Cyrillic) Keyboard Layout 2611
KBDYCL.DLL Serbian (Latin) Keyboard Layout 1474
kcams.dll ProductRegistration MFC Application 4673
kd_02_10df.dll Emulex Network Kernel Debug Extensibility Module 620
kd_02_10ec.dll Realtek Network Kernel Debug Extensibility Module 3499
kd_02_14e4.dll Broadcom Network Kernel Debug Extensibility Module 3535
kd_02_1969.dll Qualcomm Atheros Network Kernel Debug Extensibility Module 4648
kd_02_19a2.dll Emulex Network Kernel Debug Extensibility Module 3131
kd_02_8086.dll Intel Network Kernel Debug Extensibility Module 4474
kd.dll Local Kernel Debugger 3212
kd1394.dll Kernel Debugger IEEE 1394 HW Extension DLL 3709
kdcom.dll Serial Kernel Debugger 4789
kdhv1394.dll Enlightened Kernel Debugger 1394 Extension DLL 2887
kdnet.dll Network Kernel Debugger 1812
KdsCli.dll Microsoft Key Distribution Service Provider 4095
kdstub.dll Network Kernel Debug Extensibility Stubs 887
kdu_v32M.dll kdu_v32 -- Kakadu core DLL 1074
kdusb.dll USB 2.0 Kernel Debugger 1134
kdvm.dll Virtual Machine Network Kernel Debugger 1172
keel_xt.dll N/A 4213
keepaliveprovider.dll Keep alive provider API 3692
kerberos.dll Kerberos Security Package 1842
kernel.appcore.dll AppModel API Host 852
KERNEL.DLL N/A 931
kernel32.dll Windows NT BASE API Client DLL 1612
KernelBase.dll Windows NT BASE API Client DLL 1699
kernelceip.dll Kernel Ceip Task 4417
KeyboardFilterCore.dll Keyboard Filter Hooks 1779
KeyboardFilterSvc.dll SvcHost Service for Microsoft Keyboard Filter 4556
KeyboardFilterWmi.dll Keyboard Filter WMI Provider 1936
keyiso.dll CNG Key Isolation Service 1701
keymgr.dll Stored User Names and Passwords 3393
KeyValidationNative.dll N/A 510
KF2MFC.dll N/A 4818
kload.dll Kitserver Loader 3036
KMSVC.DLL Key Management Service 1983
knccrashrpt.dll Crash Report Module 1375
kncfirewall.dll N/A 2746
knpg.dll N/A 3647
knps.dll N/A 4449
KO0C0001.DLL Драйвер принтера KONICA MINOLTA 2809
kocl4res.dll KONICA MINOLTA Printer Driver 2024
KorHanjaDS.DLL Microsoft IME 3182
korwbrkr.dll korwbrkr 1980
kpcp32.dll KODAK DIGITAL SCIENCE Color Processor DLL 1716
kpsys32.dll KCMS System Interface Library, Win32 DLL 4392
KrnlProv.dll WMI 2115
ksuser.dll User CSA Library 2816
ktmw32.dll Windows KTM Win32 Client DLL 3743
KYW7FR02.DLL Kyocera Printer Mini-Driver 2671
kyw7fr03.dll Kyocera Printer Mini-Driver 3958
kyw7fr04.dll Kyocera Printer Mini-Driver 4998
KYW7FRES.DLL Kyocera Printer Mini-Driver 4693
kyw7sr02.dll String resource file 3541
kyw7sr03.dll String resource file 1512
KYW7SRES.DLL String resource file 3290
Kyw8kpsl.dll Kyocera Rasterizer Filter 3217
kyw8ptconv.dll Printer Ticket Converter XPS Filter 1883
kyw8res.dll String resource file 990
kywdds10.dll Драйвер WIA Kyocera 1022
kywdw810.dll Kyocera WIA Driver 3721
kyweds10.dll Kyocera WIA Error Handler 882
kywew810.dll Kyocera WIA Error Handler 4789
kywuds10.dll Драйвер WIA Kyocera 4066
kywuw810.dll Kyocera WIA Driver 4475