Αρχεία Dll που αρχίζουν με J

Ονομα αρχείου Περιγραφή Λήψεις
java_launcher.dll launcher 623
java.dll Java(TM) Platform SE binary 2171
JavaScriptCollectionAgent.dll JavaScript Performance Collection Agent 1264
JavaScriptCore.dll JavaScriptCore.dll 2303
jcap.dll Jasc Screen Capture DLL 3325
jcmyk.dll Jasc CMYK Support DLL 1391
jet500.dll JET Engine DLL 1385
jgaw400.dll JG Audio Interface DLL 2527
jgdw400.dll JG ART DLL 3322
jgmd400.dll JG MIDI Player DLL 571
jgpl400.dll JG ART Player DLL 4983
jgsd400.dll JG ART DLL 4741
jgsh400.dll JG Slide Show Player DLL 1657
jitlib.dll Jitter 3639
jli.dll Java(TM) Platform SE binary 4171
JNGLoad.dll N/A 3089
JNWDRV.dll Windows Journal Note Writer Driver Graphics DLL 728
jnwdui.dll Windows Journal Note Writer Driver UI DLL 1447
jnwmon.dll Windows Journal Port Monitor DLL 2540
jnwppr.dll Windows Journal Print Processor DLL 4659
jobexec.dll Jobbutforare for Aktivt installationsprogram 4614
jpeg62.dll Jpeg: library and tools for JPEG images 614
jpegdll.dll JpegDll DLL 3169
JpnKorRoaming.dll Microsoft IME 1469
JpnRanker.DLL Microsoft IME 2130
js3250.dll Netscape 32-bit JavaScript Module 3730
jscript.dll Microsoft (r) JScript 3234
jscript9.dll Microsoft ® JScript 3903
jscript9diag.dll Microsoft ® JScript Diagnostics 1609
jsproxy.dll JScript Proxy Auto-Configuration 3022
jssv.dll Microsoft (r) JScript internationella resurser 4661
jvm.dll Java HotSpot(TM) Client VM 5031