Αρχεία Dll που αρχίζουν με I

Ονομα αρχείου Περιγραφή Λήψεις
i3BaseDx_Cli.dll N/A 1308
i3basedx.dll N/A 3050
i3FrameworkDx.dll N/A 1394
i3GfxDx.dll N/A 3661
i3InputDx.dll N/A 534
i3SceneDx.dll N/A 2109
IACCORE.dll N/A 3167
iAdCore.dll iAd Core 1723
ialmdev5.dll Component GHAL Driver 2486
ias.dll Network Policy Server 2829
iasacct.dll IAS-redovisningsprovider 1470
iasads.dll NPS Active Directory Data Store 3801
iasdatastore.dll NPS Datastore server 3447
iashlpr.dll NPS Surrogate Component 2072
IasMigPlugin.dll NPS Migration DLL 4931
iasnap.dll NPS NAP Provider 2861
iaspolcy.dll NPS Pipeline 2081
iasrad.dll NPS RADIUS Protocol Component 2118
iasrecst.dll NPS XML Datastore Access 1316
iassam.dll NPS NT SAM Provider 3762
iassdo.dll NPS SDO Component 2705
iassvcs.dll NPS Services Component 1188
IBSProvider.dll DISM IBS Provider 1937
icaapi.dll DLL Interface to TermDD Device Driver 2741
icardie.dll Microsoft Information Card IE Helper 1698
icardres.dll Windows CardSpace 2907
icccodes.dll Provides ICC signature codes and descriptions for Manufacturer and Model 4214
IcCoinstall.dll Hyper-V Integration Components Coinstaller 3969
IcCoinstall2.dll Hyper-V Integration Components Coinstaller 4267
iccvid.dll Cinepak® Codec 1207
ICFGNT.dll Internet Connection Wizard 721
icfgnt5.dll Internet Connection Wizard 4063
icfupgd.dll Windows Firewal ICF Settings Upgrade 4868
ICG32.DLL Intuit Internet Glue DLL 1355
iChat.dll N/A 3450
icm32.dll Microsoft Color Management Module (CMM) 2982
icmp.dll ICMP DLL 1590
icmui.dll Microsoft Color Matching System User Interface DLL 1392
ICOM32.DLL Icom32.dll 3001
IconCodecService.dll Converts a PNG part of the icon to a legacy bmp icon 2523
iconlib.dll Icon Library 4501
iconv.dll LGPLed libiconv for Windows NT/2000/XP and Windows 95/98/ME 2905
icqcore.dll ICQ Core 1424
ICQMAPI.dll ICQMAPI 4058
icsfiltr.dll Windows Calendar IFilter 1722
icsigd.dll Internet Gateway Device properties 4076
icsvc.dll Virtual Machine Integration Component Service 2714
icudt36.dll ICU Data DLL 4516
icudt40.dll ICU Data DLL 2656
icudt44.dll ICU Data DLL 1377
icudt46.dll ICU Data DLL 1236
icudt48.dll ICU Data DLL 2699
icudt49.dll ICU Data DLL 793
icudt51.dll ICU Data DLL 4726
icudt52.dll ICU Data DLL 3719
icudt53.dll ICU Data DLL 4291
icudt55.dll ICU Data DLL 1736
icudt56.dll ICU Data DLL 2210
icudt57.dll ICU Data DLL 4315
icui18n.dll N/A 853
icuin36.dll IBM ICU I18N DLL 2974
icuin40.dll IBM ICU I18N DLL 1786
icuin44.dll ICU I18N DLL 4901
icuin46.dll ICU I18N DLL 1636
icuin51.dll ICU I18N DLL 4543
icuin52.dll ICU I18N DLL 4371
icuin53.dll ICU I18N DLL 2640
icuin55.dll ICU I18N DLL 1071
icuin57.dll ICU I18N DLL 1009
icuuc.dll icuuc Dynamic Link Library 4238
icuuc36.dll IBM ICU Common DLL 1546
icuuc38.dll IBM ICU Common DLL 1080
icuuc40.dll IBM ICU Common DLL 2851
icuuc44.dll ICU Common DLL 1382
icuuc46.dll ICU Common DLL 875
icuuc51.dll ICU Common DLL 2423
icuuc52.dll ICU Common DLL 3618
icuuc53.dll ICU Common DLL 4364
icuuc55.dll ICU Common DLL 706
icuuc57.dll ICU Common DLL 4024
icwdial.dll Automatisk uppringning for guiden Internet-anslutning 4453
icwphbk.dll Guiden Internet-anslutning 4889
id3lib.dll ID3lib Dynamic Link Library 1699
IdCtrls.dll Identity Controls 1439
idle.dll Microsoft(R) Visual C++ Idle Component 4720
IdListen.dll Identity Listener 4229
idndl.dll Downlevel DLL 581
idq.dll ISAP-tillagg for indexeringstjansten 1072
IDStore.dll Identity Store 4663
IDSTRAFFICPIPE.DLL IdsTrafficPiped 584
idtsec.dll IdtechHidMsr 4727
IEAdvpack.dll ADVPACK 3255
ieakeng.dll Internet Explorer Administration Kit Engine Library 3038
ieaksie.dll Internet Explorer Snap-in Extension to Group Policy 4880
ieakui.dll Microsoft IEAK Shared UI DLL 967
ieapfltr.dll Microsoft Phishing Filter 2403
IECONT.DLL Microsoft Internet Explorer Contacts 2095
IECONTLC.DLL Microsoft Internet Explorer Contacts resources 3854
iedkcs32.dll IEAK branding 3777
ieencode.dll Microsoft Character Encoder 4230
ieetwcollectorres.dll IE ETW Collector Service Resources 3898
ieetwproxystub.dll IE ETW Collector Proxy Stub Resources 816
ieframe.dll Internet Browser 2429
IENPSTUB.DLL Network provider delay load stub 4391
iepeers.dll Internet Explorer Peer Objects 4433
iernonce.dll Extended RunOnce processing with UI 2619
iertutil.dll Run time utility for Internet Explorer 5223
iesetup.dll IOD Version Map 3228
IEShims.dll Internet Explorer Compatibility Shims 2742
iesysprep.dll IE Sysprep Provider 1877
ieui.dll Internet Explorer UI Engine 3092
ifc22.dll Immersion Foundation Classes 1449
IFC23.dll Immersion Foundation Classes 3627
ifm.dll N/A 2557
ifmon.dll IF Monitor DLL 2811
IFORCE2.dll N/A 4965
ifsutil.dll IFS Utility DLL 4588
ifsutilx.dll IFS Utility Extension DLL 1414
ifxcardm.dll Infineon SICRYPT® Card Module 3681
ig4dev32.dll OpenGL(R) Device Driver for Intel(R) Graphics Accelerator 1098
ig4icd32.dll OpenGL(R) Driver for Intel(R) Graphics Accelerator 824
ig4icd64.dll OpenGL(R) Driver for Intel(R) Graphics Accelerator 2370
IGCore.dll N/A 1696
igd10umd32.dll LDDM User Mode Driver for Intel(R) Graphics Technology 4123
igdDiag.dll IGD Helper Class 2415
igdumd32.dll LDDM User Mode Driver for Intel(R) Graphics Technology 4847
igdumdim32.dll User Mode Driver for Intel(R) Graphics Technology 2511
igdusc32.dll Unified Shader Compiler for Intel(R) Graphics Accelerator 2436
IGExportCommon.dll N/A 2364
igfxres.dll igfxres Module 2662
iggy_w32.dll N/A 2142
iggy_w64.dll N/A 1345
iglhcp32.dll iglhcp32 Dynamic Link Library 4443
iglhsip32.dll iglhsip32 Dynamic Link Library 1785
igmpagnt.dll Microsoft IGMP subagent 691
IGO32.dll Origin IGO 1900
igxpdx32.dll DirectDraw(R) Driver for Intel(R) Graphics Technology 1513
igxprd32.dll Intel Graphics 2D Rotation Driver 3879
ihack.dll N/A 2061
IHDS.DLL Microsoft IME 4083
iisadmin.dll Metadata and Admin Service 4178
iisfecnv.dll Microsoft FE Character Set Conversion Library 4981
iismig.dll IIS Migration Plugin 872
iissuba.dll Microsoft IIS sub-authentication handler 3513
IJL10.DLL Intel® JPEG Library 2251
IJL15.DLL Intel® JPEG Library - Retail Version 2488
ijoy.dll N/A 4614
IKEEXT.DLL IKE extension 710
ILPointCloudLib.dll N/A 2754
ils.dll User Location Services Component Module 1447
ILU.dll ILU: A portable image library in development 3115
image_flow.dll Adobe Image Foundation 1065
image_runtime.dll Adobe Image Foundation 1191
image.dll Nero Recorder Driver 936
Image2PDF.dll Image2PDF 1191
IMAGEHLP.DLL Windows NT Image Helper 2358
imagelib_x64_rwdi.dll N/A 1896
imagelib_x86.dll N/A 1713
imagelibcrtU.dll imagelib 1699
ImageModule.dll N/A 901
imageres.dll Windows Image Resource 2831
imagesp1.dll Windows SP1 Image Resource 3150
ImagingProvider.dll DISM Generic Imaging Provider 4660
ImagXpr6.dll ImagXpr6 Module 4486
imapi.dll Image Mastering API 2111
imapi2.dll Image Mastering API v2 3562
imapi2fs.dll Image Mastering File System Imaging API v2 1595
ImBrowse.dll IncrediBrowser DLL 4133
ImDbU.dll IncrediDB DLL 3815
IMEAPIS.DLL Microsoft IME 3988
ImeBrokerps.dll Microsoft IME 2012 679
imecfm.dll Microsoft IME 2012 834
imecfmps.dll Microsoft IME 2012 2138
IMEDICAPICCPS.DLL Microsoft IME 2012 3729
IMEFILES.DLL Microsoft IME 2012 3536
IMELM.DLL Microsoft IME 2012 3547
IMEPADSM.DLL Microsoft IME 2012 4926
IMEROAMING.DLL Microsoft IME 2012 4688
IMESEARCHDLL.DLL IME search module 3691
IMESEARCHPS.DLL Microsoft IME 2012 4490
imeshare.dll Microsoft Office IME Shared property library. 2685
IMETIP.DLL Microsoft IME 2012 4891
imever.dll Microsoft IME 2012 1286
imgdecoder.dll N/A 2526
imgengine.dll Image engine library 3358
imgutil.dll IE plugin image decoder support DLL 1611
IMHttpComm.dll IMHttpCo Dynamic Link Library 4095
IMJKAPI.DLL Microsoft IME 2012 3125
IMJP10K.DLL Microsoft IME 2807
IMJPAPI.DLL Microsoft IME 3037
IMJPCAC.DLL Microsoft IME 2012 3084
IMJPCD.DLL Microsoft IME 3133
IMJPCLST.DLL Microsoft IME 2012 1412
IMJPCMLD.DLL Microsoft IME 2012 3508
imjpcus.dll Microsoft IME 2012 824
IMJPDAPI.DLL Microsoft IME 2012 3614
IMJPDCTP.DLL Microsoft IME 2012 3736
IMJPKDIC.DLL Microsoft IME 4183
IMJPLMP.DLL Microsoft IME 2012 2111
imjpmig.dll Microsoft IME 2012 1799
IMJPPRED.DLL Microsoft IME 2012 4215
imjpskey.DLL Microsoft IME 2012 2838
IMJPSKF.DLL Microsoft IME 2012 2507
IMJPTIP.DLL Microsoft IME 873
imjputyc.dll Microsoft IME 2012 895
imkrapi.dll Microsoft IME 2012 4386
imkrcac.dll Microsoft IME 2012 2257
imkrhjd.dll Microsoft® Korean IME 2149
imkrmig.dll Microsoft IME 2012 2711
imkrotip.dll Microsoft IME 2012 2715
imkrskf.dll Microsoft IME 2012 2836
imkrtip.dll Microsoft IME 2012 4155
imkrudt.dll Microsoft IME 2012 1702
IML32.DLL IML 3666
ImLookU.dll IncrediLook DLL 3380
imm32.dll Multi-User Windows IMM32 API Client DLL 4196
immwrapper.dll N/A 2298
ImNtUtilU.dll IncrediNetUtils DLL 3400
IMorphFile.dll Life Studio:Head API 1388
Impactor.dll C library for writing portable USB drivers in userspace 1695
IMPLODE.DLL Implode Application 506
ImSCCfg.DLL Microsoft Pinyin IME 2012 3625
ImSCCore.dll Microsoft Pinyin IME Core 3409
IMSCDICB.DLL Microsoft Pinyin IME 2012 3186
imscmig.dll Microsoft Pinyin IME 2012 2918
IMSCTIP.dll Microsoft Pinyin IME TIP 698
imscui.DLL Microsoft Pinyin IME UI 5000
IMTCCAC.dll Microsoft IME 2012 1127
IMTCCFG.DLL Microsoft IME 3339
IMTCCORE.DLL Microsoft IME 2012 3366
IMTCDIC.dll Microsoft IME 2012 4229
imtcmig.dll Microsoft IME 2012 3743
IMTCSKF.dll Microsoft IME 2012 574
IMTCTIP.dll Microsoft IME 2012 3081
IMTCTRLN.DLL Microsoft IME 2012 3162
imtcui.DLL Microsoft IME 2012 1815
ImUtils.dll IncrediUtils DLL 4458
ImUtilsU.dll IncrediUtils DLL 3723
ImWrappU.dll IncrediWrapper DLL 4545
IncludeApp.dll N/A 4402
inetcfg.dll Bibliotek for guiden Internet-anslutning 3429
inetclnt.dll InetClnt DLL 4787
inetcomm.dll Microsoft Internet Messaging API Resources 3008
inetcplc.dll Internet pa Kontrollpanelen 2725
inetmib1.dll Microsoft MIB-II subagent 4061
inetpp.dll DLL-fil for Internet-utskriftsprovider 4203
inetppui.dll Internet Print Client DLL 2664
INETRES.dll Microsoft Internet Messaging API Resources 4029
infocardapi.dll Microsoft InfoCards 2967
INFOCOMM.DLL Knihovna napomoci pro Microsoft Internet Information Services 2956
infoctrs.dll Common Internet Information Service Performance Counters 3185
infosoft.dll Wordbreaker and stemmer dll 2933
initpki.dll Microsoft Trust Installation and Setup 2647
Inject.dll Garena Inject 2808
InkEd.dll Microsoft Tablet PC InkEdit Control 2854
inkeng.dll Windows Desktop RichInk Engine 3669
innocallback.dll N/A 2927
INPOUT32.DLL N/A 695
inpshared.dll N/A 3080
input.dll InputSetting DLL 4990
InputSwitch.dll Microsoft Windows Input Switcher 4089
inseng.dll Install engine 4123
InstallEventRes.dll InstallUX event manifest resources 1358
IntelLaptopGaming.dll N/A 2516
intl.dll LGPLed libintl for Windows NT/2000/XP and Windows 95/98/ME 2913
IntlProvider.dll DISM International Provider 756
iologmsg.dll IO Logging DLL 3140
IPBusEnum.dll PnP-X IP Bus Enumerator DLL 2959
IPBusEnumProxy.dll Associated Device Presence Proxy Dll 4147
ipcfgdll.dll Ipconfig API DLL 1220
IPHLPAPI.DLL IP Helper API 1968
iphlpsvc.dll Service that offers IPv6 connectivity over an IPv4 network. 2995
IphlpsvcMigPlugin.dll Iphlpsvc Migration Plugin 772
ipl.dll ipl.dll is the IPLib dispatcher 4777
ipmiprr.dll IPMI Provider Resource 575
ipmiprv.dll WMI IPMI PROVIDER 1166
ipmontr.dll DLL-fil for IP-routerovervakaren 2408
ipnathlp.dll Komponenter for Microsoft NAT Helper 4967
iPodUpdaterExt.dll iPod Universal Updater Module 2564
ippromon.dll DLL-fil for overvakning av IP-protokoll 1102
iprof32.dll Intuit UserProfile DLL 3708
iprop.dll OLE PropertySet Implementation 3317
iprtprio.dll IP Routing Protocol Priority DLL 2064
iprtrmgr.dll IP Router Manager 4480
ipsecsnp.dll IP Security Policy Management Snap-in 4204
ipsecsvc.dll DLL-fil for Windows IPSec SPD-server 3181
ipsmsnap.dll IP Security Monitor Snap-in 1029
ipv6mon.dll DLL-fil for IF-overvakaren 1128
ipworks5.dll IP*Works! V5 3923
ipxmontr.dll DLL-fil for IPX-routerovervakaren 1104
ipxpromn.dll DLL-fil for IPX-routerovervakaren 1877
ipxrip.dll IPX RIP 3564
ipxrtmgr.dll IPX ROUTER MANAGER 2527
ipxsap.dll SAP Agent DLL 4537
ipxwan.dll IPXWAN 4122
ir32_32.dll N/A 2834
ir32_32original.dll N/A 2904
ir41_32original.dll Intel Indeo® Video 4.5 4078
ir41_qc.dll IR41_QC WRAPPER DLL 828
ir41_qcoriginal.dll Intel Indeo® Video Interactive Quick Compressor 4011
ir41_qcx.dll IR41_QCX WRAPPER DLL 4409
ir41_qcxoriginal.dll Intel Indeo® Video Interactive Quick Compressor 1089
ir50_32.dll IR50_32 WRAPPER DLL 3880
ir50_32original.dll Intel Indeo® video 5.10 3178
ir50_qc.dll IR50_QC WRAPPER DLL 2437
ir50_qcoriginal.dll Intel Indeo® video 5.10 Quick Compressor 4914
ir50_qcx.dll Intel Indeo® video 5.10 Quick Compressor 1969
ir50_qcxoriginal.dll Intel Indeo® video 5.10 Quick Compressor 2444
irclass.dll Infrared Class Coinstaller 1280
irmon.dll Infrared Monitor 2433
irrKlang.dll N/A 2331
Irrlicht.dll N/A 3090
iscomlog.dll Microsoft IIS Common Logging Interface DLL 4859
iscsicpl.dll iSCSI Initiator Control Panel Applet 2135
iscsidsc.dll iSCSI Discovery api 4488
iscsied.dll iSCSI Extension DLL 4807
iscsiexe.dll iSCSI Discovery service 3588
iscsilog.dll iSCSI Event Log DLL 4257
iscsium.dll iSCSI Discovery api 2958
iscsiwmi.dll MS iSCSI Initiator WMI Provider 3056
iscsiwmiv2.dll WMI Provider for iSCSI 4462
isdnui.dll Windows ISDN Properties 1807
ISDone.dll библиотека для распаковки arc, 7z, rar, pcf, srep архивов в InnoSetup 4374
isign32.dll Internet-anmalan 3270
ISM.DLL Microsoft IIS Web Admin 4511
isrdbg32.dll ISR Debug 32-bit Engine 2170
ISSkin.dll Inno Setup Skin dll 3855
ISSkinEx.dll ISSkinEx dll 1822
isskinu.dll Inno Setup Skin dll 1526
isxdl.dll Download DLL 2803
itcmm.dll ITCMM 3765
itiimg3.dll ITI Imaging Library 4375
itircl.dll Microsoft® InfoTech IR Local DLL 1597
itss.dll Microsoft® InfoTech Storage System Library 3928
iTunes.dll iTunes 1850
iTunesMobileDevice.dll iTunesMobileDevice 1421
iTVData.dll iTV Data Filters. 544
iuengine.dll Windows Update Control Engine 1943
iuilp.dll iuilp 3176
iusb3mon.dll Intel(R) USB 3.0 Monitor 3620
ixsso.dll Objekt for serversidan av indexeringstjansten 4270
iyuv_32.dll Intel Indeo(R) Video YUV Codec 2615