Αρχεία Dll που αρχίζουν με G

Ονομα αρχείου Περιγραφή Λήψεις
g3d.dll g3d dll 1455
gacinstall.dll Installers for CLR and other managed code 3541
game.dll Warcraft III 2418
gamedll_x64_rwdi.dll N/A 3650
GameDLL_x86.dll N/A 4198
GameExecutorX86.dll GameNet GameExecutor library 2857
GameOrbit.dll N/A 2755
gamerec.dll liteCam Game SDK 1139
GameSpyMgr.dll N/A 4709
gameux.dll Games Explorer 4591
GameuxInstallHelper.dll Game Explorer Install Helper DLL 3336
GameUXLegacyGDFs.dll Legacy GDF resource DLL 1846
gameuxmig.dll gameuxmig 1889
GAPI32.DLL Microsoft Mail Configuration Library 4403
gcdef.dll Game Controllers Default Sheets 2967
GChp1020.dll HP Printer Software Driver 3758
gdal12.dll Geospatial Data Abstraction Library 3368
gdal16.dll Geospatial Data Abstraction Library 2297
GDFExampleBinary.dll N/A 3795
GDI.DLL N/A 3122
gdi32.dll GDI Client DLL 2838
GdiPlus.dll Microsoft GDI+ 5124
gdpfile.dll Life Studio:Head API 4375
gds32.dll InterBase Client 4630
gdtanalysissupport.dll GdtAnalysisSupport 3796
gear_detection_win32SA.dll N/A 3933
GEAR32SD.DLL AccuSoft ImageGear/DLL 32 3682
gen_ml.dll N/A 3374
GENDRV.DLL N/A 960
GenericProvider.dll DISM Generic Provider 1318
GenuineCenter.dll Windows Activation Control Panel Applet 4696
geobase.dll N/A 4714
GeofenceMonitorService.dll Windows Location Framework Service 4314
GestureFilterWmi.dll Gesture Filter Provider 4368
getcpu.dll GETCPU DLL 1133
GetDxVer.dll N/A 1549
gettext_x86r.dll N/A 4660
getuname.dll Unicode name Dll for UCE 1551
GFSDK_GodraysLib.Win32.dll N/A 599
GFSDK_GodraysLib.x64.dll N/A 2991
GFSDK_GSA.win32.dll N/A 942
GFSDK_MultiRes.Win32.dll N/A 3629
GFSDK_NVDOF_LIB.win64.dll N/A 2005
GFSDK_PSM.win32.dll N/A 867
GFSDK_ShadowLib.win32.dll N/A 3059
GFSDK_ShadowLib.win64.dll N/A 2664
gfsdk_ssao_d3d11.win64.dll GFSDK_SSAO_D3D11.win64.dll 1593
GFSDK_SSAO_win32.dll N/A 736
GFSDK_SSAO.win32.dll N/A 1267
GFSDK_SSAO.win64.dll N/A 1180
GFSDK_TXAA_AlphaResolve.win64.dll N/A 4700
GFSDK_TXAA.win64.dll N/A 1004
gfxcore.dll N/A 2474
gfxshared.dll N/A 2970
gginst.dll N/A 3145
ggspawn.dll Garena+ Plugin Host Service 3723
gif89.dll Gif89 Module 4075
glcndFilter.dll Windows Reader 4929
GldData.dll gldData Define & Commands 2994
glew32.dll The OpenGL Extension Wrangler Library 2398
glide.dll 3Dfx Interactive, Inc. Glide DLL 779
GLIDE2X.DLL 3Dfx Interactive, Inc. Glide DLL 1300
glide3x.dll 3dfx Interactive, Inc. Glide® DLL 1795
glmf32.dll OpenGL Metafiling DLL 1452
Globals.dll N/A 1091
GlobCollationHost.dll GlobCollationHost 712
globinputhost.dll Windows Globalization Extension API for Input 1159
glu32.dll DLL for OpenGL Utility Library 784
glut32.dll N/A 2539
gmbinaryfile.dll N/A 1855
gmpopenh264.dll N/A 2958
gnsdk_manager.dll Gracenote SDK component 2756
gnu_gettext.dll mingw32 Port of GNU gettext - DLL Version 1200
gpapi.dll Group Policy Client API 3395
gpedit.dll GPEdit 5017
gpkcsp.dll Gemplus Cryptographic Service Provider 1014
GPKitClt.dll N/A 2614
gpkrsrc.dll Gemplus CSP-resurser (Cryptographic Service Provider) 2064
gpprefcl.dll Group Policy Preference Client 3559
gpprnext.dll Group Policy Printer Extension 4842
gpscript.dll Script Client Side Extension 840
gpsvc.dll Group Policy Client 2306
gptext.dll GPTExt 4408
gpuDX11.dll N/A 4260
GPUPerfAPIDX11-x64.dll GPUPerfAPIDX11 2929
GRANNY.DLL N/A 3788
granny2.dll Granny 4336
GraphicData.dll N/A 3763
GraphPainter.dll GraphPainter 4726
GrConv.dll Graphic converter 3677
groovenew.dll GrooveNew Module 2857
GrooveUtil.dll GrooveUtil Module 2473
Groupinghc.dll Grouping Helper Class 4019
grphmfc.dll N/A 1766
gsdll32.dll N/A 1618
gsdll64.dll N/A 4905
gsdx-sse2-r4600.dll GS plugin for ps2 emulators 1304
gsdx32-avx-r5350.dll GS plugin for ps2 emulators 3201
gsdx32-avx-r5875.dll GS plugin for ps2 emulators 4223
gsdx32-sse2-r5350.dll GS plugin for ps2 emulators 996
gsdx32-sse2-r5875.dll GS plugin for ps2 emulators 713
gsplay.dll N/A 3908
GSRoot.dll ArchiCAD 16.0.0 Component 751
GTAINTERFACE.dll N/A 2873
GtCore.dll Grepotool core library 3602
GuidedHelp.dll Microsoft Guided Help 3801
GvrMgr.dll Process Governor Management DLL 4959
gwrks64.dll GEAR.wrks main dll 3024