Αρχεία Dll που αρχίζουν με C

Ονομα αρχείου Περιγραφή Λήψεις
C_G18030.DLL GB18030 DBCS-Unicode Conversion DLL 3000
C_IS2022.DLL ISO-2022 Code Page Translation DLL 1788
C_ISCII.DLL ISCII Code Page Translation DLL 2040
C60ASCX.DLL Clarion 6.1 ASCII File Driver 1290
cabinet.dll Microsoft® Cabinet File API 4229
cabview.dll Cabinet File Viewer Shell Extension 775
CallButtons.dll Windows Runtime CallButtonsServer DLL 1449
CallButtons.ProxyStub.dll Windows Runtime CallButtonsServer ProxyStub DLL 3928
camocx.dll DLL for WIA-kameravisning 2289
CamtasiaStudioRes.dll Camtasia Studio Resources 3424
Canvas.dll Canvas Module 4473
capesnpn.dll Tillagg for Microsoft® Certifikatmallhantering 4354
capicom.dll CAPICOM Module 1411
capiprovider.dll capiprovider DLL 1563
capisp.dll Sysprep cleanup dll for CAPI 1704
CardIO.dll CardIO DLL 1790
CARDS.DLL N/A 4978
Cars.dll N/A 4954
CAtl6_64.dll Atl Library 64 bits 2835
catsrv.dll N/A 4129
catsrvps.dll COM+ Configuration Catalog Server Proxy/Stub 3582
catsrvut.dll COM+ Configuration Catalog Server Utilities 1713
cblrtsm.dll Micro Focus Run Time System Core Support 2862
CBSCreateVC.dll N/A 1821
CBSProducstInfo.dll Wondershare Studio 1037
CbsProvider.dll DISM Package Provider 4171
cbw32.dll Data Acquisition Library 1503
cc32100mt.dll Embarcadero RAD Studio C++ Multi-thread RTL (WIN/VCL MT) 4412
cc32120mt.dll Embarcadero RAD Studio C++ Multi-thread RTL (WIN/VCL MT) 2576
cc3250mt.dll Borland C++ Multi-thread RTL (WIN/VCL MT) 1910
cc3260.dll Borland C++ Single-thread RTL (WIN ST) 1181
CC3260MT.DLL Borland C++ Multi-thread RTL (WIN/VCL MT) 4037
cc3280mt.dll Borland C++ Multi-thread RTL (WIN/VCL MT) 2901
cca.dll CCA DirectShow Filter. 2445
ccfgnt.dll Internet Configuration Library 3174
ccgen.dll Avira CC General plugin 2817
ccl30.dll Symantec Library 2715
ccL35.dll Symantec Library 662
CCTRUST.DLL Common Client ccTrust 608
ccwkrlib.dll Control Center Common Worker Library (Desktop) 2500
cd_clint.dll DLL (GUI) 2388
cd_shell.dll N/A 3105
cdd.dll Canonical Display Driver 2149
CdDvd_DO.dll CdDvd_DO DLL 1413
CdDvd_Factory.dll CdDvd_Factory DLL 2713
CDDVDAccess.dll N/A 3048
cdfview.dll Visningsprogram for kanaldefinitionsfiler 3602
cdintf400.dll Common Driver Interface DLL 3542
CDIServer.dll CDIServer DLL 1885
cdm.dll Windows Update CDM Stub 3000
cdmodem.dll Modem Connection Driver 3432
cdosys.dll Microsoft CDO for Windows Library 4677
CDR4DLL.DLL Adaptec CDR4VSD support DLL 1949
CdrContainer.dll Corel Cdr Container IO Library 2358
CdrCpr.dll Corel Compression Library 3604
CDRPRNINTL.dll Corel Print Engine Resources 1554
CDRTXTINTL.dll Corel Text Manager Resource DLL 4697
Cdudflib.dll DirectCD Library 3291
CefSharp.Core.dll N/A 1421
CEGUIBase.dll N/A 3098
CEGUILuaScriptModule.dll N/A 1136
certca.dll Microsoft® Active Directory Certificate Services CA 4150
certcli.dll Microsoft® Active Directory Certificate Services Client 834
certCredProvider.dll Cert Credential Provider 4150
certenc.dll Active Directory Certificate Services Encoding 4658
CertEnroll.dll Microsoft® Active Directory Certificate Services Enrollment Client 4693
CertEnrollUI.dll X509 Certificate Enrollment UI 4228
certmgr.dll Snapin-modul for certifikat 1825
CertPolEng.dll Certificate Policy Engine 3323
certprop.dll Microsoft Smartcard Certificate Propagation Service 1384
ceutil.dll Registry Utility Library 3274
cewmdm.dll Windows CE WMDM Service Provider 833
cfgbkend.dll Configuration Backend Interface 775
cfgmgr32.dll Configuration Manager Forwarder DLL 1811
CFHDDecoder64.dll CineForm Decoder DLL 4877
CFLite.dll N/A 4533
cfmifs.dll FmIfs Engine 3737
cfmifsproxy.dll Microsoft® FmIfs Proxy Library 2413
CFNetwork.dll CFNetwork 3635
cg.dll Cg Core Runtime Library 806
CGAL-vc110-mt-4.4.dll CGAL Library 1080
cgD3D9.dll Cg D3D9 Runtime Library 3947
cgGL.dll Cg GL Runtime Library 2910
CH341DLL.DLL DLL for CH341 parallel, by W.ch 2246
Chakra.dll Microsoft ® Chakra (Private) 862
chameleon.dll Chameleon 803
chartdir41.dll ChartDirector DLL 3466
chartv.dll Chart View 3694
ChilkatCrypt2.dll Chilkat Crypt2 ActiveX Component 4766
chkwudrv.dll Search Windows Update for Drivers 4272
CHOOSUSR.DLL User Chooser 3428
chrome_elf.dll Google Chrome 4856
chsbrkr.dll Simplified Chinese Word Breaker 1126
ChsPinyinDS.DLL Microsoft IME 1558
ChsRoaming.DLL Microsoft IME 2489
ChsWubiDS.DLL Microsoft IME 2271
chtbrkr.dll Chinese Traditional Word Breaker 2373
ChtChangjieDS.DLL Microsoft IME 2096
ChtPhoneticDS.DLL Microsoft IME 4907
ChtQuickDS.DLL Microsoft IME 1578
ChxAdvancedDS.DLL Microsoft IME 4533
ChxEM.DLL Microsoft IME 2159
chxmig.dll Microsoft IME 4038
ChxProxyDS.DLL Microsoft IME 4331
CHxReadingStringIME.dll CHxReadingStringIME 2912
ChxUserDictDS.DLL Microsoft IME 4589
ci.dll Code Integrity Module 2378
ciadmin.dll CI Administration (MMC) 1730
cic.dll CIC - MMC controls for Taskpad 1249
cimwin32.dll WMI Win32 Provider 4384
Cinmst32.dll CineMaster Software DVD Decoder 4287
ciodm.dll Indexing Service Admin Automation Objects 924
CIPUtil.dll Autodesk component 959
CIRCoInst.dll USB Consumer IR Driver coinstaller for eHome 3596
CKTBL16.DLL N/A 4092
ClassLib.dll N/A 1338
clb.dll Column List Box 1442
clbcatex.dll N/A 2109
clbcatq.dll N/A 1308
clfsw32.dll Common Log Marshalling Win32 DLL 3500
cliconfg.dll SQL Client Configuration Utility DLL 1006
client.dll N/A 1430
clkern.dll Cracklock Kernel 3575
clmloader.dll Autodesk Component 1401
CloakNTEngine.dll N/A 4907
clr.dll Microsoft .NET Runtime Common Language Runtime - WorkStation 3368
clrhost.dll In Proc server for managed servers in the Windows Runtime 1683
clusapi.dll Cluster API Library 1323
Cmc.dll N/A 1320
cmcfg32.dll Microsoft Connection Manager Configuration Dll 2302
cmcs21.dll CMCS21 809
cmdext.dll cmd.exe Extension DLL 4122
cmdial32.dll Microsoft Connection Manager 1440
CmdObjs.dll CmdObjs DLL 4712
cmi2migxml.dll CMI To MigXML Translation 4321
cmiadapter.dll CMI adapter for CSI 3637
cmicryptinstall.dll Installers for cryptographic elements of CMI objects 3108
cmifw.dll Windows Firewall rule configuration plug-in 3262
cmipnpinstall.dll PNP plugin installer for CMI 4207
cmisetup.dll Windows Component Configuration 2360
cmitrust.dll Installers for trustInfo and related elements 3901
cmiv2.dll CMI Configuration Management API 3153
cmlua.dll Connection Manager Admin API Helper 2074
cmmigr.dll Microsoft Connection Manager Migration Lib 1312
cmncliM.dll Common Client Library 1006
cmpbk32.dll Microsoft Connection Manager Phonebook 4792
cmprops.dll Snapin-moduler for WMI 3214
cmsetacl.dll Connection Manager ACL update 3112
cmstplua.dll Connection Manager Admin API Helper for Setup 659
cmutil.dll Microsoft Connection Manager Utility Lib 3856
CNB_0274.DLL Canon Inkjet Printer Driver 510
CNB_0275.DLL Canon Inkjet Printer Driver 2594
CNB_0276.DLL Canon Inkjet Printer Driver 2911
CNB_0279.DLL Canon Inkjet Printer Driver 3098
CNB_0280.DLL Canon Inkjet Printer Driver 1673
CNB_0281.DLL Canon Inkjet Printer Driver 4944
CNB_0282.DLL Canon Inkjet Printer Driver 2083
CNB_0283.DLL Canon Inkjet Printer Driver 4571
CNB_0284.DLL Canon Inkjet Printer Driver 3415
CNB_0285.DLL Canon Inkjet Printer Driver 2291
CNB_0286.DLL Canon Inkjet Printer Driver 4683
CNB_0287.DLL Canon Inkjet Printer Driver 2382
CNB_0288.DLL Canon Inkjet Printer Driver 2280
CNB_0289.DLL Canon Inkjet Printer Driver 4826
CNB_0290.DLL Canon Inkjet Printer Driver 1403
CNB_0291.DLL Canon Inkjet Printer Driver 3650
CNB_0292.DLL Canon Inkjet Printer Driver 4327
CNB_0293.DLL Canon Inkjet Printer Driver 2332
CNB_0294.DLL Canon Inkjet Printer Driver 855
CNB_0295.DLL Canon Inkjet Printer Driver 2870
CNB_0296.DLL Canon Inkjet Printer Driver 1935
CNB_0297.DLL Canon Inkjet Printer Driver 3876
CNB_0298.DLL Canon Inkjet Printer Driver 2493
CNB_0300.DLL Canon Inkjet Printer Driver 3628
CNB_0301.DLL Canon Inkjet Printer Driver 3668
CNB_0302.DLL Canon Inkjet Printer Driver 3636
CNB_0303.DLL Canon Inkjet Printer Driver 2450
CNB_0309.DLL Canon Inkjet Printer Driver 3686
CNB_0310.DLL Canon Inkjet Printer Driver 2995
CNB_0311.DLL Canon Inkjet Printer Driver 1950
CNB_0312.DLL Canon Inkjet Printer Driver 2622
CNB_0315.DLL Canon Inkjet Printer Driver 3791
CNB_0316.DLL Canon Inkjet Printer Driver 4234
CNB_0317.DLL Canon Inkjet Printer Driver 2111
CNB_0318.DLL Canon Inkjet Printer Driver 807
CNB_0319.DLL Canon Inkjet Printer Driver 1144
CNB_0320.DLL Canon Inkjet Printer Driver 3489
CNB_0321.DLL Canon Inkjet Printer Driver 4255
CNB_0323.DLL Canon Inkjet Printer Driver 3262
CNB_0324.DLL Canon Inkjet Printer Driver 3577
CNB_0325.DLL Canon Inkjet Printer Driver 4890
CNB_0326.DLL Canon Inkjet Printer Driver 4988
CNB_0327.DLL Canon Inkjet Printer Driver 2792
CNB_0328.DLL Canon Inkjet Printer Driver 4077
CNB_0329.DLL Canon Inkjet Printer Driver 2557
CNB_0331.DLL Canon Inkjet Printer Driver 3298
CNB_0332.DLL Canon Inkjet Printer Driver 575
CNB_0333.DLL Canon Inkjet Printer Driver 1854
CNB_0334.DLL Canon Inkjet Printer Driver 2884
CNB_0335.DLL Canon Inkjet Printer Driver 1061
CNB_0336.DLL Canon Inkjet Printer Driver 1907
CNB_0337.DLL Canon Inkjet Printer Driver 982
CNB_0338.DLL Canon Inkjet Printer Driver 4591
CNB_0339.DLL Canon Inkjet Printer Driver 3963
CNB_0340.DLL Canon Inkjet Printer Driver 2259
CNB_0341.DLL Canon Inkjet Printer Driver 2388
CNB_0342.DLL Canon Inkjet Printer Driver 1562
CNB_0346.DLL Canon Inkjet Printer Driver 1633
CNBBR273.DLL Canon Inkjet Printer Driver 1508
CNBBR274.DLL Canon Inkjet Printer Driver 1255
CNBBR276.DLL Canon Inkjet Printer Driver 4111
CNBBR280.DLL Canon Inkjet Printer Driver 4721
CNBBR281.DLL Canon Inkjet Printer Driver 3328
CNBBR282.DLL Canon Inkjet Printer Driver 3184
CNBBR283.DLL Canon Inkjet Printer Driver 3690
CNBBR284.DLL Canon Inkjet Printer Driver 4924
CNBBR285.DLL Canon Inkjet Printer Driver 3544
CNBBR286.DLL Canon Inkjet Printer Driver 3122
CNBBR288.DLL Canon Inkjet Printer Driver 3930
CNBBR289.DLL Canon Inkjet Printer Driver 2491
CNBBR290.DLL Canon Inkjet Printer Driver 1796
CNBBR292.DLL Canon Inkjet Printer Driver 1498
CNBBR293.DLL Canon Inkjet Printer Driver 3239
CNBBR294.DLL Canon Inkjet Printer Driver 751
CNBBR297.DLL Canon Inkjet Printer Driver 1605
CNBBR300.DLL Canon Inkjet Printer Driver 3782
CNBBR301.DLL Canon Inkjet Printer Driver 598
CNBBR302.DLL Canon Inkjet Printer Driver 4756
CNBBR303.DLL Canon Inkjet Printer Driver 3911
CNBBR309.DLL Canon Inkjet Printer Driver 4008
CNBBR310.DLL Canon Inkjet Printer Driver 4235
CNBBR311.DLL Canon Inkjet Printer Driver 2713
CNBBR312.DLL Canon Inkjet Printer Driver 3767
CNBBR315.DLL Canon Inkjet Printer Driver 1346
CNBBR316.DLL Canon Inkjet Printer Driver 554
CNBBR318.DLL Canon Inkjet Printer Driver 1338
CNBBR319.DLL Canon Inkjet Printer Driver 2038
CNBBR320.DLL Canon Inkjet Printer Driver 4060
CNBBR323.DLL Canon Inkjet Printer Driver 692
CNBBR325.DLL Canon Inkjet Printer Driver 1627
CNBBR326.DLL Canon Inkjet Printer Driver 662
CNBBR327.DLL Canon Inkjet Printer Driver 4954
CNBBR328.DLL Canon Inkjet Printer Driver 1829
CNBBR331.DLL Canon Inkjet Printer Driver 4210
CNBBR332.DLL Canon Inkjet Printer Driver 2735
CNBBR333.DLL Canon Inkjet Printer Driver 2397
CNBBR334.DLL Canon Inkjet Printer Driver 1548
CNBBR335.DLL Canon Inkjet Printer Driver 4567
CNBBR339.DLL Canon Inkjet Printer Driver 3137
CNBBR342.DLL Canon Inkjet Printer Driver 1954
CNBBR346.DLL Canon Inkjet Printer Driver 1304
CNBDR3_5.DLL Canon Inkjet Printer Driver 4664
CNBDR4_5.DLL Canon Inkjet Printer Driver 2294
CNBEI4.DLL Canon Inkjet Printer Driver 3060
CNBFUS.DLL Canon Inkjet Printer Driver 2355
CNBFUS4.DLL Canon Inkjet Printer Driver 1822
CNBIC4_1.DLL Canon Inkjet Printer Driver 2348
CNBIC4_2.DLL Canon Inkjet Printer Driver 1611
CNBIC4_3.DLL Canon Inkjet Printer Driver 1103
CNBIC4_4.DLL Canon Inkjet Printer Driver 4218
CNBIC4_5.DLL Canon Inkjet Printer Driver 3262
CNBIC4_6.DLL Canon Inkjet Printer Driver 2753
CNBIC4_7.DLL Canon Inkjet Printer Driver 1908
CNBIC4_8.DLL Canon Inkjet Printer Driver 1515
cnbjmon.dll Sprakovervakare for Canon Bubble-Jet-skrivare 3649
CNBJO571.DLL Canon Inkjet Printer Driver 772
CNBJO58F.DLL Canon Inkjet Printer Driver 1239
CNBJOP78.DLL Canon Inkjet Printer Driver 762
CNBJOP79.DLL Canon Inkjet Printer Driver 4895
CNBJOP7B.DLL Canon Inkjet Printer Driver 4555
CNBJOP7D.DLL Canon Inkjet Printer Driver 4664
CNBJOP7E.DLL Canon Inkjet Printer Driver 2040
CNBJOP7F.DLL Canon Inkjet Printer Driver 3328
CNBJOP7I.DLL Canon Inkjet Printer Driver 3605
CNBJOP7Q.DLL Canon Inkjet Printer Driver 4039
CNBJOP7S.DLL Canon Inkjet Printer Driver 3384
CNBJOP7T.DLL Canon Inkjet Printer Driver 751
CNBJOP7U.DLL Canon Inkjet Printer Driver 4561
CNBJOP7W.DLL Canon Inkjet Printer Driver 2525
CNBJOP84.DLL Canon Inkjet Printer Driver 1134
CNBJOP86.DLL Canon Inkjet Printer Driver 1137
CNBJOP89.DLL Canon Inkjet Printer Driver 3737
CNBJOP8B.DLL Canon Inkjet Printer Driver 4900
CNBJOP8E.DLL Canon Inkjet Printer Driver 1455
CNBJOP8F.DLL Canon Inkjet Printer Driver 2184
CNBJOP8L.DLL Canon Inkjet Printer Driver 4409
CNBJOP8M.DLL Canon Inkjet Printer Driver 1973
CNBJOP8N.DLL Canon Inkjet Printer Driver 990
CNBJOP8S.DLL Canon Inkjet Printer Driver 1391
CNBJOP8V.DLL Canon Inkjet Printer Driver 4914
CNBJOP8W.DLL Canon Inkjet Printer Driver 3738
CNBJOP91.DLL Canon Inkjet Printer Driver 1771
CNBJOP92.DLL Canon Inkjet Printer Driver 3821
CNBJOP97.DLL Canon Inkjet Printer Driver 1600
CNBJOP98.DLL Canon Inkjet Printer Driver 522
CNBJOP99.DLL Canon Inkjet Printer Driver 4766
CNBJOP9A.DLL Canon Inkjet Printer Driver 4384
CNBJOP9B.DLL Canon Inkjet Printer Driver 3879
CNBJOP9F.DLL Canon Inkjet Printer Driver 2553
CNBJOP9I.DLL Canon Inkjet Printer Driver 3121
CNBJOP9M.DLL Canon Inkjet Printer Driver 4353
CNBJOP9N.DLL Canon Inkjet Printer Driver 1743
CNBJOP9O.DLL Canon Inkjet Printer Driver 1796
CNBJOP9Q.DLL Canon Inkjet Printer Driver 4676
CNBJOP9S.DLL Canon Inkjet Printer Driver 1792
CNBJOP9T.DLL Canon Inkjet Printer Driver 1762
CNBJOP9U.DLL Canon Inkjet Printer Driver 4914
CNBJOP9W.DLL Canon Inkjet Printer Driver 4548
CNBJOP9Z.DLL Canon Inkjet Printer Driver 1875
CNBJOPA1.DLL Canon Inkjet Printer Driver 2480
CNBJOPA3.DLL Canon Inkjet Printer Driver 2119
CNBJOPA9.DLL Canon Inkjet Printer Driver 4456
CNBJOPAD.DLL Canon Inkjet Printer Driver 1634
CNBJOPAE.DLL Canon Inkjet Printer Driver 1893
CNBJOPAG.DLL Canon Inkjet Printer Driver 2598
CNBJOPAI.DLL Canon Inkjet Printer Driver 891
CNBJOPAQ.DLL Canon Inkjet Printer Driver 4289
CNBJOPAT.DLL Canon Inkjet Printer Driver 880
CNBJOPAU.DLL Canon Inkjet Printer Driver 4633
CNBLH.DLL Canon Inkjet Printer Driver 2058
CNBLH4_2.DLL Canon Inkjet Printer Driver 3143
CNBLH4.DLL Canon Inkjet Printer Driver 3992
CNBLM3_1.DLL Canon Inkjet Printer Driver 2287
CNBLM3_2.DLL Canon Inkjet Printer Driver 3536
CNBLM3_3.DLL Canon Inkjet Printer Driver 4444
CNBLM4.DLL Canon Inkjet Printer Driver 952
CNBLR.DLL Canon Inkjet Printer Driver 3629
CNBLR4.DLL Canon Inkjet Printer Driver 2725
CNBMR284.DLL Canon Inkjet Printer Driver 4272
CNBMR285.DLL Canon Inkjet Printer Driver 3951
CNBMR310.DLL Canon Inkjet Printer Driver 647
CNBP_274.DLL Canon Inkjet Printer Driver 2393
CNBP_276.DLL Canon Inkjet Printer Driver 1109
CNBP_279.DLL Canon Inkjet Printer Driver 1632
CNBP_280.DLL Canon Inkjet Printer Driver 4546
CNBP_281.DLL Canon Inkjet Printer Driver 3399
CNBP_282.DLL Canon Inkjet Printer Driver 572
CNBP_283.DLL Canon Inkjet Printer Driver 1184
CNBP_284.DLL Canon Inkjet Printer Driver 4229
CNBP_285.DLL Canon Inkjet Printer Driver 3592
CNBP_286.DLL Canon Inkjet Printer Driver 4531
CNBP_287.DLL Canon Inkjet Printer Driver 664
CNBP_288.DLL Canon Inkjet Printer Driver 2111
CNBP_289.DLL Canon Inkjet Printer Driver 1846
CNBP_290.DLL Canon Inkjet Printer Driver 2396
CNBP_291.DLL Canon Inkjet Printer Driver 3885
CNBP_292.DLL Canon Inkjet Printer Driver 1634
CNBP_293.DLL Canon Inkjet Printer Driver 1188
CNBP_294.DLL Canon Inkjet Printer Driver 4955
CNBP_295.DLL Canon Inkjet Printer Driver 1114
CNBP_297.DLL Canon Inkjet Printer Driver 3685
CNBP_298.DLL Canon Inkjet Printer Driver 4276
CNBP_300.DLL Canon Inkjet Printer Driver 2570
CNBP_301.DLL Canon Inkjet Printer Driver 3599
CNBP_302.DLL Canon Inkjet Printer Driver 939
CNBP_303.DLL Canon Inkjet Printer Driver 1992
CNBP_309.DLL Canon Inkjet Printer Driver 2529
CNBP_310.DLL Canon Inkjet Printer Driver 861
CNBP_311.DLL Canon Inkjet Printer Driver 1773
CNBP_312.DLL Canon Inkjet Printer Driver 2237
CNBP_315.DLL Canon Inkjet Printer Driver 3129
CNBP_316.DLL Canon Inkjet Printer Driver 1569
CNBP_317.DLL Canon Inkjet Printer Driver 2179
CNBP_318.DLL Canon Inkjet Printer Driver 924
CNBP_319.DLL Canon Inkjet Printer Driver 4219
CNBP_320.DLL Canon Inkjet Printer Driver 1645
CNBP_321.DLL Canon Inkjet Printer Driver 2125
CNBP_323.DLL Canon Inkjet Printer Driver 2082
CNBP_324.DLL Canon Inkjet Printer Driver 4090
CNBP_325.DLL Canon Inkjet Printer Driver 690
CNBP_326.DLL Canon Inkjet Printer Driver 1115
CNBP_327.DLL Canon Inkjet Printer Driver 3177
CNBP_328.DLL Canon Inkjet Printer Driver 3759
CNBP_329.DLL Canon Inkjet Printer Driver 4823
CNBP_331.DLL Canon Inkjet Printer Driver 606
CNBP_332.DLL Canon Inkjet Printer Driver 4896
CNBP_333.DLL Canon Inkjet Printer Driver 2704
CNBP_334.DLL Canon Inkjet Printer Driver 4274
CNBP_335.DLL Canon Inkjet Printer Driver 2664
CNBP_336.DLL Canon Inkjet Printer Driver 4006
CNBP_337.DLL Canon Inkjet Printer Driver 1817
CNBP_338.DLL Canon Inkjet Printer Driver 4404
CNBP_339.DLL Canon Inkjet Printer Driver 4765
CNBP_340.DLL Canon Inkjet Printer Driver 4450
CNBP_341.DLL Canon Inkjet Printer Driver 2248
CNBP_342.DLL Canon Inkjet Printer Driver 1925
CNBP_346.DLL Canon Inkjet Printer Driver 3496
CNBPC4_1.DLL Canon Inkjet Printer Driver 3142
CNBPC4_2.DLL Canon Inkjet Printer Driver 996
CNBPCOMM.DLL Canon Inkjet Printer Driver 3728
CNBPP3.DLL Canon Inkjet Printer Driver 4516
CNBPP4.DLL Canon Inkjet Printer Driver 1914
CNBPV3.DLL Canon Inkjet Printer Driver 3184
CNBPV4.DLL Canon Inkjet Printer Driver 3674
CNBSD3.DLL Canon Inkjet Printer Driver 1206
CNBSD4.DLL Canon Inkjet Printer Driver 2101
CNBSM3.DLL Canon Inkjet Printer Driver 4494
CNBSM4.DLL Canon Inkjet Printer Driver 746
CNBSQ3.DLL Canon Inkjet Printer Driver 2316
CNBSQ4.DLL Canon Inkjet Printer Driver 2975
CNBSR.DLL Canon Inkjet Printer Driver 3069
CNBSR4.DLL Canon Inkjet Printer Driver 4775
CNBSS3.DLL Canon Inkjet Printer Driver 4231
CNBSS4.DLL Canon Inkjet Printer Driver 4975
CNBUI3.DLL Canon Inkjet Printer Driver 3037
CNBUI4.DLL Canon Inkjet Printer Driver 2205
CNBUR.DLL Canon Inkjet Printer Driver 674
CNBUR4.DLL Canon Inkjet Printer Driver 2281
CNBUR5.DLL Canon Inkjet Printer Driver 3624
CNBWI3.DLL Canon Inkjet Printer Driver 4539
CNBWI4.DLL Canon Inkjet Printer Driver 866
CNBX0281.DLL Canon Inkjet Printer Driver 4414
CNBX0282.DLL Canon Inkjet Printer Driver 3975
CNBXLF4.DLL Canon Inkjet Printer Driver 4474
CNBXLF5.DLL Canon Inkjet Printer Driver 4650
CNBXRF4.DLL Canon Inkjet Printer Driver 2600
CNBXRF5.DLL Canon Inkjet Printer Driver 4175
CNBXRFC1.DLL Canon Inkjet Printer Driver 4076
CNBXUI4.DLL Canon Inkjet Printer Driver 4992
Cncs232.dll N/A 1520
cncs32.dll Click & Create Graphic Library 2076
cnetcfg.dll Bibliotek for anslutningshanteraren 3075
cngaudit.dll Windows Cryptographic Next Generation audit library 1030
cngcredui.dll Microsoft CNG CredUI Provider 1270
cngprovider.dll cngprovider DLL 2053
CNHC370S.DLL Canon Inkjet WIA Driver 4855
CNHC730S.DLL Canon Inkjet WIA Driver 1190
CNHC750S.DLL Canon Inkjet WIA Driver 3139
CNHF1DR.DLL Canon Inkjet Fax Driver 1931
CNHF1LM.DLL Canon Inkjet Fax Driver 3826
CNHF1UI.DLL Canon Inkjet Fax Driver 508
CNHF1UR.DLL Canon Inkjet Fax Driver 1085
CNHI05A.DLL WIA Scanner Driver Image Enhancement dll 3576
CNHI06A.DLL WIA Scanner Driver Image Enhancement dll 1161
CNHI06S.DLL WIA Scanner Driver Image Enhancement dll 3585
CNHI07A.DLL WIA Scanner Driver Image Enhancement dll 613
CNHI08A.DLL WIA Scanner Driver Image Enhancement dll 3484
CNHI08S.DLL WIA Scanner Driver Image Enhancement dll 4493
CNHI10A.DLL WIA Scanner Driver Image Enhancement dll 2389
CNHI11A.DLL WIA Scanner Driver Image Enhancement dll 1216
CNHI12A.DLL WIA Scanner Driver Image Enhancement dll 1959
CNHI8308.DLL WIA Scanner Driver Image Enhancement dll 641
CNHIPRO.DLL Canon Inkjet WIA Driver 773
CNHL08A.DLL LLD 2125
CNHL10A.DLL LLD 1361
CNHL11A.DLL LLD 3100
CNHL11S.DLL LLD 3390
CNHL12A.DLL LLD 4173
CNHL140.DLL CanonAPI MP LowLevelDriver 4181
CNHL160.DLL CanonAPI MP LowLevelDriver 3587
CNHL170S.DLL Canon Inkjet WIA Driver 1603
CNHL180.DLL CanonAPI MP LowLevelDriver 4252
CNHL190.DLL LLD 3568
CNHL210.DLL LLD 1374
CNHL220.DLL LLD 554
CNHL2414.DLL CanoScan LiDE 110 954
CNHL370S.DLL Canon Inkjet WIA Driver 4902
CNHL460.DLL CanonAPI MP LowLevelDriver 2918
CNHL470.DLL LLD 1026
CNHL4809.DLL CanoScan LiDE 210 596
CNHL500.DLL Canon Inkjet WIA Driver 705
CNHL510.DLL CanonAPI MP LowLevelDriver 4799
CNHL520.DLL LLD 4560
CNHL530.DLL CanonAPI MP LowLevelDriver 1007
CNHL600.DLL CanonAPI MP LowLevelDriver 3694
CNHL600R.DLL CanonAPI MP LowLevelDriver 3619
CNHL610.DLL LLD 866
CNHL730S.DLL Canon Inkjet WIA Driver 3785
CNHL750S.DLL Canon Inkjet WIA Driver 2531
CNHL7600.DLL LLD 4979
CNHL800.DLL CanonAPI MP LowLevelDriver 4660
CNHL800R.DLL CanonAPI MP LowLevelDriver 3275
CNHL810.DLL CanonAPI MP LowLevelDriver 4618
CNHL830.DLL Canon Inkjet WIA Driver 967
CNHL8308.DLL CanonAPI MP LowLevelDriver 2533
CNHL950.DLL CanonAPI MP LowLevelDriver 1124
CNHL960.DLL CanonAPI MP LowLevelDriver 4196
CNHL9601.DLL CanoScan LiDE 700F 4137
CNHL970.DLL LLD 3501
CNHLCL1.DLL LLD 675
CNHLX300.DLL LLD 4377
CNHLX310.DLL LLD 3760
CNHLX700.DLL LLD 655
CNHLX850.DLL LLD 1632
CNHMCA.DLL Canon Device Dependent Informations for Scanner Library 4931
CNHMCA6.DLL Canon Device Dependent Informations for Scanner Library 1656
CNHMCAN.DLL Canon Device Dependent Informations for Scanner Library 941
CNHMWL.dll CNHMWL 4471
CNHMWL6.dll CNHMWL6 705
CNHW05A.DLL WIA Scanner Driver dll for PIXUS MP 2778
CNHW06A.DLL WIA Scanner Driver 1277
CNHW06S.DLL WIA Scanner Driver dll for PIXUS MP 3618
CNHW07A.DLL WIA Scanner Driver 2089
CNHW08A.DLL WIA Scanner Driver 2153
CNHW08S.DLL WIA Scanner Driver 2747
CNHW10A.DLL WIA Scanner Driver 2875
CNHW11A.DLL WIA Scanner Driver 3456
CNHW12A.DLL WIA Scanner Driver 3775
CNHW170S.DLL Canon Inkjet WIA Driver 3841
CNHW370S.DLL Canon Inkjet WIA Driver 2859
CNHW500.DLL Canon Inkjet WIA Driver 3454
CNHW730S.DLL Canon Inkjet WIA Driver 4692
CNHW750S.DLL Canon Inkjet WIA Driver 1197
CNHW760S.DLL Canon Inkjet WIA Driver 880
CNHW830.DLL Canon Inkjet WIA Driver 3064
CNHW8308.DLL WIA Scanner Driver dll for PIXUS MP 3979
CNHW900.DLL Canon Inkjet WIA Driver 3376
CNHWCL1.DLL WIA Scanner Driver 4291
cnlb0m.dll Canon UFR II Printer Driver 671
CNN08CL1FX.dll Canon Inbox Printer Driver Filter DLL 1071
CNN08CL1RC.dll Canon Inbox Printer Driver Resource DLL 1328
CNN08CL2FL.dll Canon Inbox Printer Driver Layout Filter DLL 3769
CNN08CL2FR.dll Canon Inbox Printer Driver Render Filter DLL 4097
CNN08CL2FX.dll Canon Inbox Printer Driver Filter DLL 1022
CNN08CL2RC.dll Canon Inbox Printer Driver Resource DLL 2551
CNN0B007.DLL Подключаемый модуль Canon Inbox Render 1030
CntrtextInstaller.DLL Performance Counter Installer Plug-in 1589
CntrtextMig.dll Microsoft Performance Counter Migration Lib 2462
cnvfat.dll FAT File System Conversion Utility DLL 2997
CnxtSdk.dll Diagnostic Interface DLL 4468
cofiredm.dll Corrupted File Recovery Diagnostic Module 798
colbact.dll COM+ 2386
COLORCNV.DLL Windows Media Color Conversion 4077
colorui.dll Microsoft Color Control Panel 4911
comaddin.dll N/A 3573
comadmin.dll COM+ Administration SDK 2058
combase.dll Microsoft COM for Windows 1186
comcat.dll Microsoft Component Category Manager Library 4956
comctl32.dll Библиотека элементов управления взаимодействия с пользователем 1972
comdlg32.dll Common Dialogs DLL 2372
coml2.dll Microsoft COM for Windows 1779
COMMCTRL.DLL N/A 1172
commdlg.dll N/A 2642
commig.dll COM+ Migration 4455
Common.dll Common interface 2617
commonforms.dll Common Forms 2175
CommonHelpDll.dll CommonHe Dynamic Link Library 2143
CommonLib.dll RansomFree CommonLib 601
commonlibs.dll Common Libs 2503
CommonModule.dll CommonModule 1828
COMNCTR.DLL Control Center Common Support 3682
CompatProvider.dll DISM Compat Provider 2048
CompatUI.dll Application Compatibility UI Library 3650
comphelpMSC.dll N/A 1172
CompiledComposition.Microsoft.PowerShell.GPowerShell.dll N/A 1318
compobj.dll N/A 3562
CompPkgSup.dll Component Package Support DLL 3062
compstui.dll Common Property Sheet User Interface DLL 1875
computerinfo.dll ComputerInfo Module 2750
comrepl.dll COM+ 604
comres.dll COM+ Resources 1891
comsetup.dll COM+ Setup 2375
comsnap.dll COM+ Explorer MMC Snapin 3537
COMSupport.dll COMSuppo Dynamic Link Library 3699
comsvcs.dll COM+ Services 816
comuid.dll COM+ Explorer UI 2432
concrt140.dll Microsoft® Concurrency Runtime Library 2100
concrt140d.dll Microsoft® Concurrency Runtime Library 2005
ConfigDialog.dll ConfigDialog 2371
ConfigDialogX64.dll ConfigDialog 1762
ConfigureExpandedStorage.dll ConfigureExpandedStorage 4537
confmsp.dll Microsoft Medietjanstprovider for IP-konferens 1867
ConnAPI.dll Nokia Connectivity API 3508
connect.dll Get Connected Wizards 4061
ConnectedAccountState.dll ConnectedAccountState.dll 636
ConsentUX.dll Device Broker Consent Prompt 4824
console.dll Control Panel Console Applet 3242
ControllerManager.dll ControllerManager: Controller Management Layer for Test Tools 2576
coolcore44.dll COOL Core Component Library 2194
CoolType.dll CoolType Typography Engine 893
core.dll Multi Theft Auto Module 2833
core40.dll Oracle CORE DLL 1303
core82.dll core82 3848
CoreAudioToolbox.dll CoreAudio 1453
CoreDll.dll N/A 4830
CoreFoundation.dll CoreFoundation 1956
CoreGraphics.dll CoreGraphics DLL 2244
CorelDrw.dll CorelDRAW(R) 2974
CorelPP.dll Corel PHOTO-PAINT(R) 4227
CoreMedia.dll CoreMedia 4021
CoreMessaging.dll Microsoft CoreMessaging Dll 2012
CoreMmRes.dll General Core Multimedia Resources 1247
CoreText.dll CoreText.dll 3613
CoreVideo.dll CoreVideo 4262
corona.dll N/A 2907
corpol.dll Microsoft COM Runtime Execution Engine 3089
correngine.dll Correlation Engine 3823
CPFilters.dll PTFilter & Encypter/Decrypter Tagger Filters. 4295
cpprest110_1_3.dll N/A 4740
cps.dll N/A 3765
cpuinf32.dll N/A 2893
CpuPerf.dll N/A 3860
CrashHook.dll CrashHook 2263
crashreport.dll Crash Report Module 2308
CrashRpt.dll N/A 3405
CrashRpt1301.dll Crash Handling Module 3093
CrashRpt1402.dll Crash Handling Module 4072
CrashRpt1403.dll Crash Handling Module 2869
CredentialMigrationHandler.dll Credential Migration Handler 4017
credssp.dll TS Single Sign On Security Package 3197
credui.dll Credential Manager User Interface 694
CRLI18N.dll Globalization Utilities Library 1442
CrlUtils.dll Base utility library 2292
CRLUTL.dll Common Utilities Library 1793
crpe32.dll Crystal Reports Print Engine 3739
CRPPresentation.dll Conference Room Projector : Presentation 2415
CRTDLL.DLL Microsoft C Runtime Library 841
CryD3DCompilerStub.dll D3D shader compiler stub 1710
CryInput.dll N/A 1773
CryNetwork.dll N/A 2297
CryOnline.dll CryOnline 4976
CryPhysics.dll N/A 2521
crypt32.dll 32-bitars kryptografi-API 3742
cryptbase.dll Base cryptographic API DLL 4172
cryptcatsvc.dll Cryptographic Catalog Services 4817
cryptdlg.dll Microsoft Common Certificate Dialogs 628
cryptdll.dll Cryptography Manager 4393
cryptext.dll Crypto Shell Extensions 1123
cryptnet.dll Crypto Network Related API 2446
cryptopp.dll Crypto++® Library DLL 4743
cryptopp562.dll Crypto++ Library DLL 4938
CryptoWinRT.dll Crypto WinRT Library 947
cryptsp.dll Cryptographic Service Provider API 2210
cryptsvc.dll Cryptographic Services 2699
crypttpmeksvc.dll Cryptographic TPM Endorsement Key Services 4061
cryptui.dll Microsoft Trust UI Provider 3674
cryptuiwizard.dll Microsoft Trust UI Provider 2403
cryptxml.dll XML DigSig API 3806
CryRenderD3D10.dll N/A 4355
CryRenderD3D9.dll N/A 2525
CrySystem.dll N/A 1120
csamsp.dll Microsoft CSA MSP 2380
CSAPI3T1.DLL Microsoft CSAPI Converter (v3 to v1) 4832
cscapi.dll Offline Files Win32 API 3783
cscdll.dll Offline Files Temporary Shim 3144
CscMig.dll Microsoft Offline Files Migration Plugin 4445
CscMigDl.dll Microsoft Offline Files Migration Plugin 3621
cscobj.dll In-proc COM object used by clients of CSC API 811
cscsvc.dll CSC Service DLL 4438
cscui.dll Client Side Caching UI 3081
CSERHelper.dll Debug Helper Routines 3462
CShell.dll N/A 2887
csiagent.dll CSI Agent 4876
CSMediaLib.dll N/A 1853
CSMetricsAPI.dll Camtasia Studio usage metrics library 3670
CSOCKET.DLL CSocket DLL 2763
CsrBtProxy.dll Csr Bluetooth Proxy 743
CSRenderLib.dll N/A 2400
csrsrv.dll Client Server Runtime Process 2941
csseqchk.dll CSSeqChk 2924
cst.dll Client Selective Trust (Win32) 750
csteamworks.dll A C ABI wrapper for Steamworks 593
CSystemEventsBrokerClient.dll Classic System Events Broker Client Library 3898
CTAudEp.dll Audio Endpoint Selection 3035
CTIntrfc.dll CTIntrfc 948
ctl3d.dll N/A 1286
ctl3d32.dll Ctl3D 3D Windows Controls 3413
CTL3DV2.DLL N/A 3195
ctor.dll InstallShield (R) Ctor DLL 3765
CtrlFactory.dll UILayoutMgr 1763
cudart.dll NVIDIA CUDA Runtime, Version 2.3 3008
cudart32_30_14.dll NVIDIA CUDA Runtime, Version 3.0.14 4432
cudart32_30_9.dll NVIDIA CUDA Runtime, Version 3.0.9 3604
cudart32_40_12.dll NVIDIA CUDA Runtime, Version 4.0.12 4177
cudart32_40_17.dll NVIDIA CUDA Runtime, Version 4.0.17 2040
cudart32_41_22.dll NVIDIA CUDA Runtime, Version 4.1.22 2127
cudart32_41_28.dll NVIDIA CUDA Runtime, Version 4.1.28 1324
cudart32_42_9.dll NVIDIA CUDA Runtime, Version 4.2.9 1113
cudart32_50_35.dll NVIDIA CUDA Runtime, Version 5.0.35 3751
cudart32_60.dll NVIDIA CUDA Runtime, Version 6.0.37 1091
cudart64_40_17.dll NVIDIA CUDA Runtime, Version 4.0.17 2933
cudart64_42_9.dll NVIDIA CUDA Runtime, Version 4.2.9 2335
cudart64_75.dll NVIDIA CUDA Runtime, Version 7.5.18 1109
cufft.dll NVIDIA CUDA FFT Library, Version 2.2 3520
Culture.dll Microsoft Globalization Support 3714
curllib.dll libcurl Shared Library 1509
CurXP1.dll CursorXP 1527
cv210.dll N/A 1835
cxcore210.dll N/A 666
cximage.dll cximage 1224
cximagecrt100.dll ManyCam CxImage Library 3366
CyAdaptComLib320U.dll AdaptComLib DLL 2459
CyAxCommon320U.dll CyAxCommon DLL 3621
CyBaseLib320U.dll CyBaseLib DLL 1914
CyBsInfo320U.dll CyBSInfo DLL 3804
CyCeWrapper320U.dll CyCeWrapper DLL 3241
CyChartDW2ctse320U.dll CyChartDW2ctse320 2974
CyClassLib320U.dll CyClassLib DLL 2377
CyComCtl320U.dll CyComCtl DLL 2624
CyDebugLib320U.dll CyDebugLib DLL 2818
CyFrameLib320U.dll CyFrameLib DLL 669
cygcrypto-0.9.8.dll N/A 3745
cygcrypto-1.0.0.dll OpenSSL shared library 600
cyggcc_s-1.dll N/A 3851
cyggomp-1.dll N/A 837
cygiconv-2.dll LGPLed libiconv for Windows NT/2000/XP/Vista/7 and Windows 95/98/ME 3248
cygintl-8.dll LGPLed libintl for Windows NT/2000/XP/Vista/7 and Windows 95/98/ME 2958
cygncursesw-10.dll N/A 1882
CyGridCtse320U.dll CyGrid Contents Editor 786
cygsqlite3-0.dll N/A 2461
cygssp-0.dll N/A 1899
cygvorbis-0.dll N/A 2433
cygvorbisfile-3.dll N/A 1683
cygwin1.dll Cygwin POSIX Emulation DLL 2466
cygz.dll zlib data compression library 1696
CyHttpAdp320U.dll CyHttpAdp DLL 3016
CyHttpLib320U.dll CyHttpLib320 835
CyMipApi320U.dll CyMipApi320 768
CyPlatformLib320U.dll CyPlatformLib DLL 4371
cypython22.dll Python Core 1248
CyScriptLib320U.dll CyScriptLib DLL 4199
CySplitCtse320U.dll CySplit Contents Editor 4773