Αρχεία Dll που αρχίζουν με B

Ονομα αρχείου Περιγραφή Λήψεις
ba8pro.dll N/A 3524
Backplot.dll ToolpathViewer DLL 4642
backweb.dll BackWeb 2801
BaiduStore.dll PC Faster Interface Plugin Manager 1220
BandTest.dll BandTest 1249
Bar.dll Bar DLL 666
Base.dll avast! English Basic Module 631
BaseCore.dll Base Core 1634
basecsp.dll Microsoft Base Smart Card Crypto Provider 862
basesrv.dll Windows NT BASE API Server DLL 1770
bass_fx.dll BASS_FX 1840
bass.dll BASS 4476
basscd.dll BASSCD 1692
bassenc.dll BASSenc 4898
bassmix.dll BASSmix 1103
BASSMOD.dll N/A 4088
basswma.dll BASSWMA 2307
batmeter.dll Battery Meter Helper DLL 3450
batt.dll Battery Class Installer 1281
BavIPC.dll Bav IPC Interface 4320
bcd.dll BCD DLL 1680
bcdprov.dll Boot Configuration Data WMI Provider 2939
bcdsrv.dll Boot Configuration Data COM Server 3027
BCEnginezf.dll FIFA 15 Demo 2435
BCGCBPRO1500u80.dll BCGControlBar Professional DLL 1094
BCGCBPRO1800u100.dll BCGControlBar Professional DLL 721
BCGCBPRO2200u120.dll BCGControlBar Professional DLL 4327
BCGCBPRO860u80.dll BCGControlBar Professional DLL 1891
BCGCBPRO860un71.dll BCGControlBar Professional DLL 768
bckgRes.dll Internet Backgammon Resource DLL 1024
BCP47Langs.dll BCP47 Language Classes 3677
bcrypt.dll Windows Cryptographic Primitives Library 3008
bcryptprimitives.dll Windows Cryptographic Primitives Library 1493
bdaucommon.dll ???????????? 2101
BdeHdCfgLib.dll Windows BitLocker Drive Preparation Tool 1637
bderepair.dll BitLocker Drive Encryption: Drive Repair Tool 2711
bdesvc.dll BDE Service 5024
BdeSysprep.dll BdeSysprep 1192
bdeui.dll Windows BitLocker Drive Encryption User Interface 4564
bdhtmldialogs.dll Bitdefender HTML Dialogs 4989
BeamNGSandbox.x86.dll BeamNG Sandbox 2668
beast32.dll Beast API File Interface 4028
BemaFI32.dll Dll de alto nivel para impressoras fiscais Bematech. 4122
Berkelium.dll Chromium 2724
BF2VoipServer.dll N/A 3593
bfcprt.dll User-Generated Microsoft (R) C/C++ Runtime Library 707
BFE.DLL Base Filtering Engine 848
BHips.dll Baidu Antivirus Hips Driver Communication 2545
bi.dll Background Broker Infrastructure Client Library 3357
Bib.dll Bravo Interface Binder 2897
BIBUtils.dll Bravo Interface Binder Utilities 790
bidispl.dll Bidispl DLL 4969
BIDS50F.DLL BIDS Class Library 3914
bigup2.dll gamecenter component bigup2.dll 2365
bink2w32.dll RAD Video Tools 4633
bink2w64.dll RAD Video Tools 2168
binkw32.dll RAD Video Tools 8492
binkw64.dll RAD Video Tools 1839
biocpl.dll Biometrics Control Panel 1516
BioCredProv.dll WinBio Credential Provider 4761
bisrv.dll Background Tasks Infrastructure Service 4222
bit4p11.dll Bit4ID Universal Middleware 685
bitsigd.dll Background Intelligent Transfer Service IGD Support 1858
bitsmig.dll BITS Server Extensions Upgrade 3601
bitsperf.dll Perfmon Counter Access 1705
bitsprx2.dll Background Intelligent Transfer Service Proxy 1748
bitsprx3.dll Background Intelligent Transfer Service 2.0 Proxy 3981
bitsprx4.dll Background Intelligent Transfer Service 2.5 Proxy 4462
bitsprx5.dll Background Intelligent Transfer Service 3.0 Proxy 2441
bitsprx6.dll Background Intelligent Transfer Service 4.0 Proxy 4715
bitsprx7.dll Background Intelligent Transfer Service 5.0 Proxy 1752
biwinrt.dll Windows Background Broker Infrastructure 3800
blackbox.dll BlackBox DLL 4211
blas_win32.dll N/A 3237
blb_ps.dll Microsoft® Block Level Backup proxy/stub 4571
BlbEvents.dll Blb Publisher 2026
blbres.dll Microsoft® Block Level Backup Engine Service Resources 1165
BluetoothApis.dll Bluetooth Usermode Api host 2063
BmSysCheckDll.dll BmSysCheck Dynamic Link Library 798
bnts.dll Belief Network Troubleshooting 3001
bnusCore_win.dll N/A 2506
boost_python-vc71-mt-1_32.dll N/A 2293
boost_signals-vc80-mt-p-1_33_1.dll boost_signals-vc80-mt-p-1_33_1 Dynamic Link Library 2695
boost_system.dll N/A 3667
boost_thread-vc90-mt-1_45.dll N/A 4580
BootMenuUX.dll BootMenuUX 3925
bootres.dll Boot Resource Library 2744
bootstr.dll Boot String Resource Library 1889
bootux.dll bootux 1898
BOOTVID.DLL VGA Boot Driver 709
BORLNDMM.DLL Borland Memory Manager 1466
BrBidiIf.dll Parallel driver access DLL for Resource Manager 1697
BRCI06A.DLL Brother Color Inkjet Printer Driver 2453
BRCI06UI.DLL Brother Color Inkjet драйвер принтера 2727
brci08a.dll Brother Color Inkjet Printer Driver 576
brci08b.dll Brother Color Inkjet Printer Driver 1203
brci08ui.dll Brother Color Inkjet драйвер принтера 3693
brci14a.dll Brother Color Inkjet Printer Driver 2420
brci14ui.dll Brother Color Inkjet драйвер принтера 1339
BRCLRD05.DLL OEM Customization Sample 4908
BRCLRD06.DLL OEM Customization Sample 3598
BRCLUI05.DLL OEM UI тестовый модуль. 4891
BRCLUI06.DLL OEM UI тестовый модуль. 862
brcoinst.dll Brother Multi Function CoInstaller 1185
brcpl.dll Backup and Restore Control Panel 2015
brcplsdw.dll File and Folder Backup and Restore wrapper for Backup and Restore Control Panel 2348
brcplsiw.dll Windows Complete PC Backup and Restore wrapper for Backup and Restore Control Panel 684
brdgcfg.dll NWLink IPX Notify Object 3936
BrEvIF.dll Sti interface DLL for Resource Manager 4001
BRIBEN01.DLL Brother Printer Driver Encoder 2817
BRIBEN02.DLL Brother Printer Driver Encoder 1327
BRIBEN03.DLL Brother Printer Driver Encoder 1831
BRIBEN04.DLL Brother Printer Driver Encoder 2098
BRIBEN05.DLL Brother Printer Driver Encoder 4083
BRIBEN06.DLL Brother Printer Driver Encoder 3497
BRIBEN07.DLL Brother Printer Driver Encoder 1857
BRIBEN08.DLL Brother Printer Driver Encoder 3634
BRIBEN09.DLL Brother Printer Driver Encoder 1484
BRIBEN0C.DLL Brother Printer Driver Encoder 4676
BRIBFCM00.DLL Brother Printer Copy/Collate Filter 1609
BRIBFFI01.DLL Brother Printer Finisher Filter 3322
BRIBFFM00.DLL Brother Printer Finisher Filter 3930
BRIBFFM09.DLL Brother Printer Finisher Filter 3611
BRIBFLM00.DLL Brother Printer Layout Filter 4676
BRIBFLM09.DLL Brother Printer Layout Filter 1004
BRIBFPJ01.DLL Brother Printer PJL Filter 2892
BRIBFPM00.DLL Brother Printer Preparation Filter 4561
BRIBFPM09.DLL Brother Printer Preparation Filter 3725
BRIBFPR01.DLL Brother Printer Preparation Filter 2267
BRIBFRA01.DLL Brother Printer MSRip Filter 4468
BRIBFRM00.DLL Brother Printer MSRip Filter 890
BRIBFRM09.DLL Brother Printer MSRip Filter 4567
BRIBFTM00.DLL Brother Printer Transverse Filter 4857
BRIBME0A.dll Brother Printer Driver Rasterize Filter 2434
BRIBMM0A.DLL Brother Printer Driver Encoder 3096
BRIBMM0B.DLL Brother Printer Driver Encoder 3210
BRIBMM0C.DLL Brother Printer Driver Encoder 1185
BRIBRE01.dll Brother Printer Driver Language Resource 3561
BRIBREM00.DLL Brother Printer Driver Language Resource 3142
BRIBREM09.DLL Brother Printer Driver Language Resource 1715
bridgemigplugin.dll Offline Files Migration Plugin 3683
bridgeres.dll Bridge Resources 1179
Brmf2wia.dll Brother MFC WIA мини-драйвер 611
Brmf3wia.dll Мини-драйвер Brother MFC WIA (для 32-разрядных систем) 2524
BrMf4Wia.dll Brother MFC WIA minidriver(for 32Bit) 1521
BrmfBidi.dll WINAPI Type --- Client interface DLL for Resource Manager 3500
BrmfcWia.dll Brother MFC WIA последовательный мини-драйвер 1893
BrMfJDec.dll Scanning module for Brother Scanner (32bit) 1221
BrmfLpt.dll Parallel port interface DLL for Resource Manager 668
BrmfUSB.dll USB port interface DLL for Resource Manager 2880
BRMWUNI2.DLL Rendering Plug-In 3388
brmzrd13.DLL N/A 4834
brmzui13.DLL N/A 3193
BrokerLib.dll Broker Base Library 2013
browcli.dll Browser Service Client DLL 2530
BrowseFolderMgr.dll BrowseFolderMgr DLL 4637
browselc.dll Bibliotek for granssnittslasare 1234
browser_elf.dll Yandex 2165
browser.dll Computer Browser Service DLL 2867
browseui.dll Shell Browser UI Library 1574
browsewm.dll BrowseWM Player 535
BRPTUI2.DLL Подключаемый модуль интерфейса пользователя 2032
BRPTUNI2.DLL Rendering Plug-In 1133
BrScnRsm.dll BIDI Access module 958
BrSerIf.dll Serial driver access DLL for Resource Manager 1648
brtcdau.dll N/A 4480
BRURD23A.DLL N/A 821
BrUs2Sti.dll USB STI device accessing module for Brother MFC 1059
BrUs3Sti.dll USB STI device accessing module for Brother MFC(for 32Bit) 3976
BrUsbSti.dll USB STI device accessing module for Brother MFC 4407
BRUUI23A.DLL N/A 3204
bscavrl.dll N/A 2916
bscdlg.dll N/A 3029
bscommon.dll BsCommon 772
bsextendfunc.dll N/A 1144
BSidle.dll N/A 3625
bslangindepres.dll N/A 519
bsmobilesdk.dll Bluetooth Application 832
bsprofilefunc.dll N/A 1216
BsSDK.dll Bluetooth Application 2046
BsTrace.dll BsTrace 2465
BtAudioHelper.dll BtAudioHelper 3903
BtBalloon.dll Balloon Tooltip Routine DLL 2225
btbip.dll BasicImage Dynamic Link Library 3925
bthci.dll Bluetooth Class Installer 2963
BthHFSrv.dll Bluetooth Handsfree Service 3787
bthmigplugin.dll Offline Files Migration Plugin 1919
BthMtpContextHandler.dll Bluetooth MTP Context Menu Handler 4436
bthpanapi.dll bthpanapi 1608
BthpanContextHandler.dll Bthpan Context Handler 2633
BthRadioMedia.dll Bluetooth Radio Media Provider 3998
bthserv.dll Bluetooth Support Service 3963
BthSQM.dll Bluetooth SQM Agent 4546
btmshell.dll Bluetooth Shell Extension 1635
btosif.dll BTOSIF DLL 2489
btpanui.dll Bluetooth PAN User Interface 4260
btrez.dll btrez DLL 3280
BtSetup.dll BtSetup DLL 844
btwhidcs.dll Bluetooth HID Power Control Suite dll 1529
BugHandler.dll Bug management code adapted with permission from John Robbins' Bugslayer Library 3723
BugslayerUtil.dll Bugslayer Utility Routines 1960
bugsplat.dll Crash reporting module, BugSplat.DLL 4773
bugsplatrc.dll Crash reporting module, BugSplatRc 2774
bugtrap.dll BugTrap dynamic link library 2896
burnlib.dll N/A 2178
burutter.dll N/A 2147
bvrpctln.dll Custom controls and utilities library 1632
BWCC.DLL N/A 4514
Bwcc32.dll Borland Windows Custom Control Library 3953
BWContextHandler.dll ContextH Application 3311
BWUnpairElevated.dll BWUnpairElevated Proxy Dll 2268
bxsdk32.dll BoxedApp SDK - a developer library to create a virtual environment 4413