Αρχεία Dll που αρχίζουν με A

Ονομα αρχείου Περιγραφή Λήψεις
a3d.dll Audio3D 1460
a3dapi.dll Aureal A3D API DLL 796
aaaamon.dll Aaaa Monitor DLL 2838
aaclient.dll Anywhere access client 4934
aaResources.dll N/A 2425
Aavm4h.dll avast! Asynchronous Virus Monitor (AAVM) 3062
AbbyyZlib.dll ABBYY Zlib component 889
abook.dll ABook Library 4413
ABOUTWEP.DLL N/A 3226
AC1ST15.DLL Ac1st15.dll 3918
ac1st16.dll ac1st16.dll 2854
Ac32BitAppServer.dll N/A 2153
AcAdProc.dll Windows Compatibility DLL 929
acadres.dll AutoCAD Resource Library 2483
acbol.dll AutoCAD component 2945
AcBrandRes.dll AutoCAD component 4437
accelerometerdll.DLL HP Mobile Data Protection User Mode DLL 4379
accessibilitycpl.dll Ease of access control panel 3816
AccessibleMarshal.dll N/A 5122
ACCTRES.dll Microsoft Internet Account Manager Resources 4392
ACDAppInfo40.dll ACDAppInfo DLL 4903
ACDB15.DLL AcDb15.dll 526
acdb16.dll acdb16.dll 995
acdb17enures.dll acdb17dres.dll 2294
acdb18.dll AutoCAD component 2096
acdb19.dll AutoCAD component 764
ACDCLClient33U.dll ACDCLClient 3732
acdintouch40.dll ACDInTouch DLL 1789
AcDs.dll AutoCAD component 2117
ACE.dll Adobe Color Engine 2189
acge15.dll AutoCAD Geometry Library 3314
acge16.dll acge16.dll 1937
acge20.dll acge20d.dll 4940
acge21.dll acge21.dll 3293
AcGenral.dll Windows Compatibility DLL 5090
AcLaunchNFWVertRes.dll AutoCAD component 1330
AcLayers.dll Windows Compatibility DLL 1592
acledit.dll Access Control List Editor 2205
aclui.dll Security Descriptor Editor 1655
acppage.dll Compatibility Tab Shell Extension Library 4184
acprgwiz.dll Application Compatibility Program Wizard 1116
acproxy.dll Autochk Proxy DLL 1527
acrodistdll.dll Acrobat Distiller 3184
acrosup64.dll Acrobat 64 bit Installer Support 1794
acrx15.dll acrx15.dll 3484
AcSetup.dll AutoCAD component 2472
AcSetupRes.dll AutoCAD component 3869
ActionCenter.dll Security and Maintenance 3618
ActionCenterCPL.dll Action Center Control Panel 1439
ActionQueue.dll Unattend Action Queue Generator / Executor 3693
Activation.dll EA DRM Helper 4135
activation.x86.dll Solidshield Activation Library 1214
Activation64.dll EA DRM Helper 3196
ActiveContentWizard.dll Active Content Wizard 1656
activeds.dll DLL de la couche de routage AD 4715
actxprxy.dll ActiveX Interface Marshaling Library 3013
acui18res.dll AutoCAD component 4738
acutil15.dll acutil15.dll.dll 1971
adammigrate.dll Active Directory Lightweight Directory Services migration plugin 981
adapt.dll MSN Money Adaptation DLL 655
adbeape.dll Adobe APE(32 bit) 2278
AdbWinApi.dll Android ADB API 3742
AdbWinUsbApi.dll Android ADB API (WinUsb) 1673
adctrlsres.dll ADCTRLSRES DLL 3452
AdDLM.dll Autodesk Download Manager 2553
addon2VB.dll Addon2VB 1429
AdDownload.dll Autodesk Download Manager 785
adfsmig.dll ADFS Migration Plugin dll 1177
adhapi.dll AD harvest sites and subnets API 1415
adhsvc.dll AD Harvest Sites and Subnets Service 3401
adlmdll.dll Autodesk Adlmdll DLL 1274
adlmint.dll Autodesk component 929
adlmPIT.dll Autodesk component 4878
admexs.dll IIS AdminEx sample DLL 1260
ADMIN_CLASS_LIB.dll eDataSecuirty Aministration Class library ( Provide High Level, UI Integrated, Object Oriented Library) 2285
admparse.dll IEAK Global Policy Template Parser 2895
AdmTmpl.dll Administrative Templates Extension 2058
ADMXPROX.DLL IIS Admin Ex Com API Proxy dll 3626
adobe_caps.dll Adobe CAPS DLL 2167
AdobeLinguistic.dll Linguistic Library 4228
AdobeOwl.dll Adobe Owl(32 bit) 1748
AdobeOwlCanvas.dll Adobe Owl Canvas 2004
AdobePDF.dll Adobe PDF Port Monitor DLL 4423
AdobeXMP.dll Adobe XMP Core 5.5-c014 ( 64 bit ) 1000
adprovider.dll adprovider DLL 2611
adptif.dll IPX Interface via WinSock 2904
adrclient.dll Microsoft® Access Denied Remediation Client 4922
ADRInstRes.dll ADRInstR Dynamic Link Library 4057
adsldp.dll ADs LDAP Provider DLL 839
adsldpc.dll ADs LDAP Provider C DLL 2702
adsmsext.dll ADs LDAP Provider DLL 2722
adsnds.dll DLL-fil for ADs NDS 586
adsnt.dll ADs Windows NT Provider DLL 4090
adsnw.dll ADs Netware 3.12 Provider DLL 535
adtschema.dll Security Audit Schema DLL 2993
adui18res.dll AutoCAD component 3924
advapi32.dll Advanced Windows 32 Base API 3748
advapi32res.dll Advanced Windows 32 Base API 2206
advctrl.dll N/A 2991
advpack.dll ADVPACK 1931
advrcntr.dll AdvrCntr Module 2578
AdvrCntr2.dll AdvrCntr Module 2737
AdvrCntr3.dll AdvrCntr Module 814
AdvrCntr4.dll AdvrCntr Module 3165
AdvrCntr5.dll AdvrCntr Module 2705
AdvrCntr6.dll AdvrCntr Module 4105
adwsmigrate.dll Active Directory Web Services migration plugin 889
aecache.dll AECache Sysprep Plugin 2365
aeevts.dll Application Experience Event Resources 2709
AegisDll.dll N/A 2195
AegisDll64.dll N/A 3756
aegisE5.dll IEEE 802.1X Protocol 621
aeinv.dll Application Experience Program Inventory Component 4980
aelupsvc.dll Application Experience Service 1644
aepdu.dll Program Compatibility Data Updater 4183
aepic.dll Application Experience Program Cache 646
AepRoam.dll Association Endpoint(AEP) Roaming Monitor and Handler 3074
AERTACap.dll Capture Noise Filters (32-bit) 2502
AERTARen.dll Render Noise Filters (32-bit) 3024
aetpkss1.dll PKCS #11 Cryptoki Library 2106
af_proxy.dll N/A 2628
AfCore.dll AfCore DLL 4815
AfterFXLib.dll Adobe After Effects CC 4481
agcore.dll Microsoft agcore dll 3384
AgentCtl.dll Microsoft Agent Control 2608
agldt28l.dll ICU Data DLL 2061
AGM.dll Adobe Graphics Manager 660
agmcrdrv.dll Hewlett-Packard Co. WIA driver 562
ahclient.dll Adobe Help Client Library 672
ai_x64_f.dll ai_x64_f.dll 3263
AIDE.dll Adobe Image Decode Encode Library 1563
aif_core.dll Adobe Image Foundation 3691
aif_ogl.dll Adobe Image Foundation 1284
AIFFLib.dll Reason library file 1901
AIMP.Runtime.dll AIMP Runtime Library 4669
airpcap.dll AirPcap library 4208
Al21mfc.dll N/A 4878
ALAudio.dll N/A 2662
Alias.dll N/A 5034
Align.dll Align block for Far Manager 2168
All.dll PlugProject DLL 1873
alld42.dll N/A 4233
ALLEG40.DLL N/A 2512
alleg42.dll N/A 2296
alleg44.dll N/A 2102
AlphaImageCreator.dll vbAccelerator Alpha Image Creator Helper DLL 1366
ALRes409.dll Microsoft AppLocale 3084
alrsvc.dll Alerter Service DLL 4044
AltTab.dll Windows Shell Alt Tab 2068
alut.dll OpenAL(TM) Utility Library 739
ambxrt.dll amBX Redistributable Runtime 1105
amd_ags_x64.dll N/A 4232
amd_ags.dll N/A 906
amdpcom32.dll Radeon PCOM Universal Driver 2173
amdpcom64.dll Radeon PCOM Universal Driver 4001
amstream.dll DirectShow Runtime. 4550
amtlib.dll AMT Licensing 1584
amxread.dll API Tracing Manifest Read Library 1803
anavres.dll anavRes Resource DLL 2246
Animator.dll N/A 2080
ANIOApi.dll ANIO Helper DLL API library 536
AnselSDK64.dll SDK for camera control and capture 3705
AntTweakBar.dll N/A 4320
aolog.dll Citrix Always On Logging DLL 4448
aossdk.dll aossdk DLL 1317
apcups.dll APC Smart Provider 1238
apdadrv.dll N/A 1497
apds.dll Microsoft® Help Data Services Module 5066
APEX_Clothing_Legacy_x86.dll APEX Dynamic Link Library 1218
APEX_Clothing_x86.dll APEX Dynamic Link Library 3487
APEX_Destructible_Legacy_x86.dll APEX Dynamic Link Library 3248
APEX_Destructible_x86.dll APEX Dynamic Link Library 2150
APEX_release.dll APEX Framework Dynamic Link Library 1810
ApexFramework_x64.dll APEX Dynamic Link Library 4977
ApexFramework_x86.dll APEX Dynamic Link Library 2148
ApexFrameworkCHECKED_x64.dll APEX Dynamic Link Library 1203
ApexFrameworkCHECKED_x86.dll APEX Dynamic Link Library 2253
ApexFrameworkSHIPPING_x86.dll APEX Dynamic Link Library 2070
api-ms-win-appmodel-identity-l1-1-0.dll ApiSet Stub DLL 2788
api-ms-win-appmodel-runtime-internal-l1-1-0.dll ApiSet Stub DLL 1533
api-ms-win-appmodel-runtime-l1-1-0.dll ApiSet Stub DLL 3331
api-ms-win-appmodel-runtime-l1-1-1.dll ApiSet Stub DLL 4359
api-ms-win-appmodel-state-l1-1-0.dll ApiSet Stub DLL 3370
api-ms-win-appmodel-state-l1-1-1.dll ApiSet Stub DLL 1370
api-ms-win-base-bootconfig-l1-1-0.dll ApiSet Stub DLL 4636
api-ms-win-base-util-l1-1-0.dll ApiSet Stub DLL 2502
api-ms-win-core-apiquery-l1-1-0.dll ApiSet Stub DLL 1174
api-ms-win-core-appcompat-l1-1-0.dll ApiSet Stub DLL 3364
api-ms-win-core-appcompat-l1-1-1.dll ApiSet Stub DLL 4332
api-ms-win-core-appinit-l1-1-0.dll ApiSet Stub DLL 861
api-ms-win-core-atoms-l1-1-0.dll ApiSet Stub DLL 4051
api-ms-win-core-bem-l1-1-0.dll ApiSet Stub DLL 4485
api-ms-win-core-bicltapi-l1-1-0.dll ApiSet Stub DLL 3704
api-ms-win-core-bicltapi-l1-1-1.dll ApiSet Stub DLL 2070
api-ms-win-core-biplmapi-l1-1-0.dll ApiSet Stub DLL 1941
api-ms-win-core-biplmapi-l1-1-1.dll ApiSet Stub DLL 3687
api-ms-win-core-biptcltapi-l1-1-0.dll ApiSet Stub DLL 4188
api-ms-win-core-biptcltapi-l1-1-1.dll ApiSet Stub DLL 2226
api-ms-win-core-calendar-l1-1-0.dll ApiSet Stub DLL 932
api-ms-win-core-com-l1-1-0.dll ApiSet Stub DLL 4961
api-ms-win-core-com-l1-1-1.dll ApiSet Stub DLL 3331
api-ms-win-core-com-private-l1-1-0.dll ApiSet Stub DLL 861
api-ms-win-core-comm-l1-1-0.dll ApiSet Stub DLL 4608
api-ms-win-core-console-l1-1-0.dll ApiSet Stub DLL 3561
api-ms-win-core-console-l2-1-0.dll ApiSet Stub DLL 2762
api-ms-win-core-crt-l1-1-0.dll ApiSet Stub DLL 2910
api-ms-win-core-crt-l2-1-0.dll ApiSet Stub DLL 655
api-ms-win-core-datetime-l1-1-0.dll ApiSet Stub DLL 1960
api-ms-win-core-datetime-l1-1-1.dll ApiSet Stub DLL 3251
api-ms-win-core-debug-l1-1-0.dll ApiSet Stub DLL 4774
api-ms-win-core-debug-l1-1-1.dll ApiSet Stub DLL 4442
api-ms-win-core-delayload-l1-1-0.dll ApiSet Stub DLL 3656
api-ms-win-core-delayload-l1-1-1.dll ApiSet Stub DLL 1274
api-ms-win-core-errorhandling-l1-1-0.dll ApiSet Stub DLL 4917
api-ms-win-core-errorhandling-l1-1-1.dll ApiSet Stub DLL 2423
api-ms-win-core-fibers-l1-1-0.dll ApiSet Stub DLL 2527
api-ms-win-core-fibers-l1-1-1.dll ApiSet Stub DLL 3544
api-ms-win-core-fibers-l2-1-0.dll ApiSet Stub DLL 4935
api-ms-win-core-fibers-l2-1-1.dll ApiSet Stub DLL 1613
api-ms-win-core-file-l1-1-0.dll ApiSet Stub DLL 1184
api-ms-win-core-file-l1-2-0.dll ApiSet Stub DLL 4720
api-ms-win-core-file-l1-2-1.dll ApiSet Stub DLL 4798
API-MS-Win-core-file-l2-1-0.dll ApiSet Stub DLL 4085
api-ms-win-core-file-l2-1-1.dll ApiSet Stub DLL 4738
api-ms-win-core-firmware-l1-1-0.dll ApiSet Stub DLL 2696
api-ms-win-core-handle-l1-1-0.dll ApiSet Stub DLL 4809
api-ms-win-core-heap-l1-1-0.dll ApiSet Stub DLL 3811
api-ms-win-core-heap-l1-2-0.dll ApiSet Stub DLL 2099
API-MS-Win-Core-Heap-Obsolete-L1-1-0.dll ApiSet Stub DLL 1616
api-ms-win-core-interlocked-l1-1-0.dll ApiSet Stub DLL 2367
api-ms-win-core-interlocked-l1-2-0.dll ApiSet Stub DLL 841
api-ms-win-core-io-l1-1-0.dll ApiSet Stub DLL 4323
api-ms-win-core-io-l1-1-1.dll ApiSet Stub DLL 3754
api-ms-win-core-job-l1-1-0.dll ApiSet Stub DLL 1466
api-ms-win-core-job-l2-1-0.dll ApiSet Stub DLL 2254
api-ms-win-core-kernel32-legacy-l1-1-0.dll ApiSet Stub DLL 1044
api-ms-win-core-kernel32-legacy-l1-1-1.dll ApiSet Stub DLL 4657
API-MS-Win-Core-Kernel32-Private-L1-1-0.dll ApiSet Stub DLL 3319
API-MS-Win-Core-Kernel32-Private-L1-1-1.dll ApiSet Stub DLL 2701
api-ms-win-core-libraryloader-l1-1-0.dll ApiSet Stub DLL 3767
api-ms-win-core-libraryloader-l1-1-1.dll ApiSet Stub DLL 2274
api-ms-win-core-libraryloader-l1-2-0.dll ApiSet Stub DLL 3834
api-ms-win-core-libraryloader-private-l1-1-0.dll ApiSet Stub DLL 2426
api-ms-win-core-localization-l1-1-0.dll ApiSet Stub DLL 4297
api-ms-win-core-localization-l1-2-0.dll ApiSet Stub DLL 3685
api-ms-win-core-localization-l1-2-1.dll ApiSet Stub DLL 4478
api-ms-win-core-localization-l2-1-0.dll ApiSet Stub DLL 3768
api-ms-win-core-localization-obsolete-l1-1-0.dll ApiSet Stub DLL 3522
api-ms-win-core-localization-obsolete-l1-2-0.dll ApiSet Stub DLL 4873
api-ms-win-core-localization-private-l1-1-0.dll ApiSet Stub DLL 2713
api-ms-win-core-localregistry-l1-1-0.dll ApiSet Stub DLL 4219
api-ms-win-core-memory-l1-1-0.dll ApiSet Stub DLL 976
api-ms-win-core-memory-l1-1-1.dll ApiSet Stub DLL 1175
api-ms-win-core-memory-l1-1-2.dll ApiSet Stub DLL 3041
api-ms-win-core-misc-l1-1-0.dll ApiSet Stub DLL 2658
api-ms-win-core-multipleproviderrouter-l1-1-0.dll ApiSet Stub DLL 3031
api-ms-win-core-namedpipe-l1-1-0.dll ApiSet Stub DLL 4097
api-ms-win-core-namedpipe-l1-2-0.dll ApiSet Stub DLL 3724
api-ms-win-core-namespace-l1-1-0.dll ApiSet Stub DLL 1191
api-ms-win-core-normalization-l1-1-0.dll ApiSet Stub DLL 719
api-ms-win-core-path-l1-1-0.dll ApiSet Stub DLL 4416
api-ms-win-core-privateprofile-l1-1-0.dll ApiSet Stub DLL 2120
api-ms-win-core-privateprofile-l1-1-1.dll ApiSet Stub DLL 3678
api-ms-win-core-processenvironment-l1-1-0.dll ApiSet Stub DLL 1134
api-ms-win-core-processenvironment-l1-2-0.dll ApiSet Stub DLL 1393
api-ms-win-core-processsecurity-l1-1-0.dll ApiSet Stub DLL 1346
api-ms-win-core-processthreads-l1-1-0.dll ApiSet Stub DLL 2514
api-ms-win-core-processthreads-l1-1-1.dll ApiSet Stub DLL 1141
api-ms-win-core-processthreads-l1-1-2.dll ApiSet Stub DLL 1426
api-ms-win-core-processtopology-l1-1-0.dll ApiSet Stub DLL 3300
api-ms-win-core-processtopology-l1-2-0.dll ApiSet Stub DLL 2533
api-ms-win-core-processtopology-obsolete-l1-1-0.dll ApiSet Stub DLL 742
api-ms-win-core-processtopology-private-l1-1-0.dll ApiSet Stub DLL 2738
api-ms-win-core-profile-l1-1-0.dll ApiSet Stub DLL 4702
api-ms-win-core-psapi-ansi-l1-1-0.dll ApiSet Stub DLL 1245
api-ms-win-core-psapi-l1-1-0.dll ApiSet Stub DLL 2720
api-ms-win-core-psapi-obsolete-l1-1-0.dll ApiSet Stub DLL 899
api-ms-win-core-psm-app-l1-1-0.dll ApiSet Stub DLL 3510
api-ms-win-core-psm-appnotify-l1-1-0.dll ApiSet Stub DLL 1189
api-ms-win-core-psm-info-l1-1-0.dll ApiSet Stub DLL 859
api-ms-win-core-psm-key-l1-1-0.dll ApiSet Stub DLL 3952
api-ms-win-core-psm-plm-l1-1-0.dll ApiSet Stub DLL 3509
api-ms-win-core-psm-plm-l1-1-1.dll ApiSet Stub DLL 1829
api-ms-win-core-quirks-l1-1-0.dll ApiSet Stub DLL 654
api-ms-win-core-realtime-l1-1-0.dll ApiSet Stub DLL 1992
api-ms-win-core-registry-l1-1-0.dll ApiSet Stub DLL 1142
api-ms-win-core-registry-l2-1-0.dll ApiSet Stub DLL 3677
api-ms-win-core-registry-private-l1-1-0.dll ApiSet Stub DLL 4050
api-ms-win-core-registryuserspecific-l1-1-0.dll ApiSet Stub DLL 2591
api-ms-win-core-rtlsupport-l1-1-0.dll ApiSet Stub DLL 3121
api-ms-win-core-rtlsupport-l1-2-0.dll ApiSet Stub DLL 4187
api-ms-win-core-shlwapi-legacy-l1-1-0.dll ApiSet Stub DLL 2715
api-ms-win-core-shlwapi-obsolete-l1-1-0.dll ApiSet Stub DLL 1388
api-ms-win-core-shutdown-l1-1-0.dll ApiSet Stub DLL 4144
api-ms-win-core-sidebyside-l1-1-0.dll ApiSet Stub DLL 2144
api-ms-win-core-string-l1-1-0.dll ApiSet Stub DLL 2976
api-ms-win-core-string-l2-1-0.dll ApiSet Stub DLL 3423
api-ms-win-core-string-obsolete-l1-1-0.dll ApiSet Stub DLL 3680
api-ms-win-core-stringansi-l1-1-0.dll ApiSet Stub DLL 3676
api-ms-win-core-stringloader-l1-1-0.dll ApiSet Stub DLL 1525
api-ms-win-core-stringloader-l1-1-1.dll ApiSet Stub DLL 4922
api-ms-win-core-synch-l1-1-0.dll ApiSet Stub DLL 864
api-ms-win-core-synch-l1-2-0.dll ApiSet Stub DLL 3100
api-ms-win-core-sysinfo-l1-1-0.dll ApiSet Stub DLL 2206
api-ms-win-core-sysinfo-l1-2-0.dll ApiSet Stub DLL 3872
api-ms-win-core-sysinfo-l1-2-1.dll ApiSet Stub DLL 3567
api-ms-win-core-systemtopology-l1-1-0.dll ApiSet Stub DLL 1210
api-ms-win-core-threadpool-l1-1-0.dll ApiSet Stub DLL 4062
api-ms-win-core-threadpool-l1-2-0.dll ApiSet Stub DLL 1074
api-ms-win-core-threadpool-legacy-l1-1-0.dll ApiSet Stub DLL 1700
api-ms-win-core-threadpool-private-l1-1-0.dll ApiSet Stub DLL 4757
api-ms-win-core-timezone-l1-1-0.dll ApiSet Stub DLL 2695
api-ms-win-core-timezone-private-l1-1-0.dll ApiSet Stub DLL 1010
api-ms-win-core-toolhelp-l1-1-0.dll ApiSet Stub DLL 3505
api-ms-win-core-url-l1-1-0.dll ApiSet Stub DLL 924
api-ms-win-core-util-l1-1-0.dll ApiSet Stub DLL 1333
api-ms-win-core-version-l1-1-0.dll ApiSet Stub DLL 1155
api-ms-win-core-version-private-l1-1-0.dll ApiSet Stub DLL 4916
api-ms-win-core-versionansi-l1-1-0.dll ApiSet Stub DLL 3779
api-ms-win-core-windowserrorreporting-l1-1-0.dll ApiSet Stub DLL 1096
api-ms-win-core-winrt-error-l1-1-0.dll ApiSet Stub DLL 3657
api-ms-win-core-winrt-error-l1-1-1.dll ApiSet Stub DLL 3681
api-ms-win-core-winrt-errorprivate-l1-1-0.dll ApiSet Stub DLL 2137
api-ms-win-core-winrt-errorprivate-l1-1-1.dll ApiSet Stub DLL 3300
api-ms-win-core-winrt-l1-1-0.dll ApiSet Stub DLL 3211
api-ms-win-core-winrt-propertysetprivate-l1-1-0.dll ApiSet Stub DLL 3038
api-ms-win-core-winrt-registration-l1-1-0.dll ApiSet Stub DLL 4440
api-ms-win-core-winrt-robuffer-l1-1-0.dll ApiSet Stub DLL 4199
api-ms-win-core-winrt-roparameterizediid-l1-1-0.dll ApiSet Stub DLL 3845
api-ms-win-core-winrt-string-l1-1-0.dll ApiSet Stub DLL 2733
api-ms-win-core-wow64-l1-1-0.dll ApiSet Stub DLL 2182
api-ms-win-core-xstate-l1-1-0.dll ApiSet Stub DLL 1198
api-ms-win-core-xstate-l1-1-1.dll ApiSet Stub DLL 1503
API-MS-Win-core-xstate-l2-1-0.dll ApiSet Stub DLL 3617
api-ms-win-crt-conio-l1-1-0.dll ApiSet Stub DLL 883
api-ms-win-crt-convert-l1-1-0.dll ApiSet Stub DLL 3008
api-ms-win-crt-environment-l1-1-0.dll ApiSet Stub DLL 2499
api-ms-win-crt-filesystem-l1-1-0.dll ApiSet Stub DLL 2566
api-ms-win-crt-heap-l1-1-0.dll ApiSet Stub DLL 2967
api-ms-win-crt-locale-l1-1-0.dll ApiSet Stub DLL 2864
api-ms-win-crt-math-l1-1-0.dll ApiSet Stub DLL 1230
api-ms-win-crt-multibyte-l1-1-0.dll ApiSet Stub DLL 3772
api-ms-win-crt-private-l1-1-0.dll ApiSet Stub DLL 3374
api-ms-win-crt-process-l1-1-0.dll ApiSet Stub DLL 1808
api-ms-win-crt-runtime-l1-1-0.dll ApiSet Stub DLL 7486
api-ms-win-crt-stdio-l1-1-0.dll ApiSet Stub DLL 2686
api-ms-win-crt-string-l1-1-0.dll ApiSet Stub DLL 4295
api-ms-win-crt-time-l1-1-0.dll ApiSet Stub DLL 2843
api-ms-win-crt-utility-l1-1-0.dll ApiSet Stub DLL 4795
api-ms-win-devices-config-l1-1-0.dll ApiSet Stub DLL 2273
API-MS-Win-devices-config-L1-1-1.dll ApiSet Stub DLL 2302
api-ms-win-devices-query-l1-1-0.dll ApiSet Stub DLL 1464
api-ms-win-devices-query-l1-1-1.dll ApiSet Stub DLL 1394
api-ms-win-devices-swdevice-l1-1-0.dll ApiSet Stub DLL 1323
api-ms-win-devices-swdevice-l1-1-1.dll ApiSet Stub DLL 1320
api-ms-win-downlevel-advapi32-l1-1-0.dll ApiSet Stub DLL 2646
api-ms-win-downlevel-advapi32-l1-1-1.dll ApiSet Stub DLL 859
api-ms-win-downlevel-advapi32-l2-1-0.dll ApiSet Stub DLL 1375
api-ms-win-downlevel-advapi32-l2-1-1.dll ApiSet Stub DLL 1969
api-ms-win-downlevel-advapi32-l3-1-0.dll ApiSet Stub DLL 4215
api-ms-win-downlevel-advapi32-l4-1-0.dll ApiSet Stub DLL 4541
api-ms-win-downlevel-kernel32-l1-1-0.dll ApiSet Stub DLL 2582
api-ms-win-downlevel-kernel32-l2-1-0.dll ApiSet Stub DLL 1134
api-ms-win-downlevel-normaliz-l1-1-0.dll ApiSet Stub DLL 2138
api-ms-win-downlevel-ole32-l1-1-0.dll ApiSet Stub DLL 2232
api-ms-win-downlevel-ole32-l1-1-1.dll ApiSet Stub DLL 2704
api-ms-win-downlevel-shell32-l1-1-0.dll ApiSet Stub DLL 4455
api-ms-win-downlevel-shlwapi-l1-1-0.dll ApiSet Stub DLL 1459
api-ms-win-downlevel-shlwapi-l1-1-1.dll ApiSet Stub DLL 2752
api-ms-win-downlevel-shlwapi-l2-1-0.dll ApiSet Stub DLL 4271
api-ms-win-downlevel-shlwapi-l2-1-1.dll ApiSet Stub DLL 2491
api-ms-win-downlevel-user32-l1-1-0.dll ApiSet Stub DLL 3550
api-ms-win-downlevel-user32-l1-1-1.dll ApiSet Stub DLL 730
api-ms-win-downlevel-version-l1-1-0.dll ApiSet Stub DLL 3300
api-ms-win-dx-d3dkmt-l1-1-0.dll ApiSet Stub DLL 3456
API-MS-Win-Eventing-ClassicProvider-L1-1-0.dll ApiSet Stub DLL 1191
api-ms-win-eventing-consumer-l1-1-0.dll ApiSet Stub DLL 2729
api-ms-win-eventing-controller-l1-1-0.dll ApiSet Stub DLL 4524
API-MS-Win-Eventing-Legacy-L1-1-0.dll ApiSet Stub DLL 2204
api-ms-win-eventing-obsolete-l1-1-0.dll ApiSet Stub DLL 4162
API-MS-Win-Eventing-Provider-L1-1-0.dll ApiSet Stub DLL 2753
API-MS-Win-EventLog-Legacy-L1-1-0.dll ApiSet Stub DLL 853
api-ms-win-eventlog-private-l1-1-0.dll ApiSet Stub DLL 956
api-ms-win-gdi-dpiinfo-l1-1-0.dll ApiSet Stub DLL 4821
api-ms-win-gdi-ie-rgn-l1-1-0.dll ApiSet Stub DLL 1573
api-ms-win-http-time-l1-1-0.dll ApiSet Stub DLL 4383
api-ms-win-input-ie-interactioncontext-l1-1-0.dll ApiSet Stub DLL 1969
api-ms-win-mm-joystick-l1-1-0.dll ApiSet Stub DLL 4228
api-ms-win-mm-mci-l1-1-0.dll ApiSet Stub DLL 718
api-ms-win-mm-misc-l1-1-0.dll ApiSet Stub DLL 4384
api-ms-win-mm-misc-l1-1-1.dll ApiSet Stub DLL 4164
api-ms-win-mm-misc-l2-1-0.dll ApiSet Stub DLL 2383
api-ms-win-mm-mme-l1-1-0.dll ApiSet Stub DLL 2208
api-ms-win-mm-playsound-l1-1-0.dll ApiSet Stub DLL 686
api-ms-win-mm-time-l1-1-0.dll ApiSet Stub DLL 3351
api-ms-win-net-isolation-l1-1-0.dll ApiSet Stub DLL 1921
api-ms-win-net-isolation-l1-1-1.dll ApiSet Stub DLL 3314
api-ms-win-ntuser-dc-access-l1-1-0.dll ApiSet Stub DLL 1291
api-ms-win-ntuser-ie-clipboard-l1-1-0.dll ApiSet Stub DLL 4846
api-ms-win-ntuser-ie-message-l1-1-0.dll ApiSet Stub DLL 983
api-ms-win-ntuser-ie-window-l1-1-0.dll ApiSet Stub DLL 3663
api-ms-win-ntuser-ie-wmpointer-l1-1-0.dll ApiSet Stub DLL 2621
api-ms-win-ntuser-rectangle-l1-1-0.dll ApiSet Stub DLL 2802
api-ms-win-ntuser-sysparams-l1-1-0.dll ApiSet Stub DLL 2321
api-ms-win-ntuser-uicontext-l1-1-0.dll ApiSet Stub DLL 4487
api-ms-win-obsolete-kernelbase-l1-1-0.dll ApiSet Stub DLL 2092
api-ms-win-ole32-ie-l1-1-0.dll ApiSet Stub DLL 2227
api-ms-win-oobe-notification-l1-1-0.dll ApiSet Stub DLL 3129
api-ms-win-perf-legacy-l1-1-0.dll ApiSet Stub DLL 3192
api-ms-win-power-base-l1-1-0.dll ApiSet Stub DLL 2827
api-ms-win-power-setting-l1-1-0.dll ApiSet Stub DLL 1650
api-ms-win-ro-typeresolution-l1-1-0.dll ApiSet Stub DLL 4648
api-ms-win-rtcore-navigation-l1-1-0.dll ApiSet Stub DLL 3842
api-ms-win-rtcore-ntuser-clipboard-l1-1-0.dll ApiSet Stub DLL 1413
api-ms-win-rtcore-ntuser-private-l1-1-0.dll ApiSet Stub DLL 4280
api-ms-win-rtcore-ntuser-synch-l1-1-0.dll ApiSet Stub DLL 850
api-ms-win-rtcore-ntuser-window-l1-1-0.dll ApiSet Stub DLL 3398
api-ms-win-rtcore-ntuser-windowstation-l1-1-0.dll ApiSet Stub DLL 4564
api-ms-win-rtcore-ntuser-winevent-l1-1-0.dll ApiSet Stub DLL 4396
api-ms-win-rtcore-ntuser-wmpointer-l1-1-0.dll ApiSet Stub DLL 1987
api-ms-win-rtcore-ole32-clipboard-l1-1-0.dll ApiSet Stub DLL 1195
api-ms-win-rtcore-session-l1-1-0.dll ApiSet Stub DLL 3319
api-ms-win-security-activedirectoryclient-l1-1-0.dll ApiSet Stub DLL 1531
api-ms-win-security-appcontainer-l1-1-0.dll ApiSet Stub DLL 802
api-ms-win-security-audit-l1-1-0.dll ApiSet Stub DLL 2899
api-ms-win-security-audit-l1-1-1.dll ApiSet Stub DLL 2112
api-ms-win-security-base-l1-1-0.dll ApiSet Stub DLL 4996
api-ms-win-security-base-l1-2-0.dll ApiSet Stub DLL 2279
api-ms-win-security-base-private-l1-1-0.dll ApiSet Stub DLL 4898
api-ms-win-security-base-private-l1-1-1.dll ApiSet Stub DLL 1238
api-ms-win-security-credentials-l1-1-0.dll ApiSet Stub DLL 4901
api-ms-win-security-credentials-l2-1-0.dll ApiSet Stub DLL 3450
api-ms-win-security-cryptoapi-l1-1-0.dll ApiSet Stub DLL 2761
api-ms-win-security-grouppolicy-l1-1-0.dll ApiSet Stub DLL 1711
api-ms-win-security-logon-l1-1-0.dll ApiSet Stub DLL 2088
api-ms-win-security-lsalookup-l1-1-0.dll ApiSet Stub DLL 538
api-ms-win-security-lsalookup-l1-1-1.dll ApiSet Stub DLL 3871
API-MS-Win-Security-Lsalookup-L2-1-0.dll ApiSet Stub DLL 2551
api-ms-win-security-lsalookup-l2-1-1.dll ApiSet Stub DLL 2335
api-ms-win-security-lsapolicy-l1-1-0.dll ApiSet Stub DLL 3360
api-ms-win-security-provider-l1-1-0.dll ApiSet Stub DLL 2666
api-ms-win-security-sddl-ansi-l1-1-0.dll ApiSet Stub DLL 4407
api-ms-win-security-sddl-l1-1-0.dll ApiSet Stub DLL 4701
api-ms-win-security-sddlparsecond-l1-1-0.dll ApiSet Stub DLL 4787
api-ms-win-security-systemfunctions-l1-1-0.dll ApiSet Stub DLL 1645
api-ms-win-security-trustee-l1-1-0.dll ApiSet Stub DLL 574
api-ms-win-security-trustee-l1-1-1.dll ApiSet Stub DLL 4995
api-ms-win-service-core-l1-1-0.dll ApiSet Stub DLL 4150
api-ms-win-service-core-l1-1-1.dll ApiSet Stub DLL 1462
api-ms-win-service-management-l1-1-0.dll ApiSet Stub DLL 2205
api-ms-win-service-management-l2-1-0.dll ApiSet Stub DLL 3569
api-ms-win-service-private-l1-1-0.dll ApiSet Stub DLL 1103
api-ms-win-service-private-l1-1-1.dll ApiSet Stub DLL 3231
api-ms-win-service-winsvc-l1-1-0.dll ApiSet Stub DLL 3659
api-ms-win-service-winsvc-l1-2-0.dll ApiSet Stub DLL 998
api-ms-win-shcore-comhelpers-l1-1-0.dll ApiSet Stub DLL 3708
api-ms-win-shcore-obsolete-l1-1-0.dll ApiSet Stub DLL 4998
api-ms-win-shcore-registry-l1-1-0.dll ApiSet Stub DLL 2898
api-ms-win-shcore-registry-l1-1-1.dll ApiSet Stub DLL 1900
api-ms-win-shcore-scaling-l1-1-0.dll ApiSet Stub DLL 4667
api-ms-win-shcore-scaling-l1-1-1.dll ApiSet Stub DLL 3045
api-ms-win-shcore-stream-l1-1-0.dll ApiSet Stub DLL 2446
api-ms-win-shcore-stream-winrt-l1-1-0.dll ApiSet Stub DLL 4346
api-ms-win-shcore-sysinfo-l1-1-0.dll ApiSet Stub DLL 1447
api-ms-win-shcore-thread-l1-1-0.dll ApiSet Stub DLL 4705
api-ms-win-shcore-unicodeansi-l1-1-0.dll ApiSet Stub DLL 2493
api-ms-win-shell-shellcom-l1-1-0.dll ApiSet Stub DLL 3573
api-ms-win-shell-shellfolders-l1-1-0.dll ApiSet Stub DLL 2485
api-ms-win-shlwapi-ie-l1-1-0.dll ApiSet Stub DLL 4304
api.dll api dll 4708
api32.dll EDIABAS Server Interface for Win32 3316
apilogen.dll API Tracing Log Engine 1689
apircl.dll Microsoft® InfoTech IR Local DLL 1349
apisetschema.dll ApiSet Schema DLL 1424
apitrap.dll Apitrap 3146
appbackgroundtask.dll App Background Task Manager 2165
appconf.dll IIS AppConfig Module 3958
appface.dll AppFace User Interface Development Kits 4610
apphelp.dll Application Compatibility Client Library 4722
Apphlpdm.dll Application Compatibility Help Module 3078
appidapi.dll Application Identity APIs Dll 3456
AppIdPolicyEngineApi.dll AppId Policy Engine API Module 754
appidsvc.dll Application Identity Service 2043
appinfo.dll Application Information Service 3174
ApplePushService.dll ApplePushService 3949
AppleVersions.dll Apple Software Support Version Check Dynamic Link Library 1448
Application.dll N/A 3411
appmgmts.dll Software installation Service 2680
appmgr.dll Software Installation Snapin Extenstion 2177
AppReadiness.dll AppReadiness 3159
apprepapi.dll Application Reputation APIs Dll 2056
apprepsync.dll AppRepSync Task 4576
appsruprov.dll Application System Resource Usage Monitor (SRUM) provider 2251
appupdatelib.dll N/A 570
AppUpWrapper.dll N/A 4598
AppVIsvStream32.dll N/A 4864
AppvIsvStream64.dll AppVIsvStream64 4458
appvisvsubsystems32.dll Microsoft Application Virtualization Client Virtualization Subsystems 1002
AppvIsvSubsystems64.dll AppVIsvSubsystems64 2955
AppxAllUserStore.dll AppX All User Store DLL 2889
AppxApplicabilityEngine.dll AppX Applicability Engine 3329
AppXDeploymentClient.dll AppX Deployment Client DLL 1428
AppXDeploymentExtensions.dll AppX Deployment Extensions DLL 1527
AppXDeploymentServer.dll AppX Deployment Server DLL 1153
AppxPackaging.dll Native Code Appx Packaging Library 3188
AppxProvider.dll DISM App Package (.appx) Provider 4148
AppxSip.dll Appx Subject Interface Package 1974
AppxStreamingDataSourcePS.dll APPX Streaming Data Source COM Proxy/Stub DLL 1339
AppxSysprep.dll AppX Sysprep Provider 3273
AppxUpgradeMigrationPlugin.dll Appx Upgrade Migration Plugin 2434
apss.dll Microsoft® InfoTech Storage System Library 1578
apu2enc.dll N/A 3987
ArcCon.dll ArcSoft Connect 3849
ArcFakeCapture.dll Magic-i Driver Wrapped Dll 1243
ArcFileSyncLogic.dll TotalMedia ArcFileSyncLogic 3565
ArcMod7000.dll N/A 974
ARE.dll Adobe Raster Express 4292
ArmAccess.dll N/A 3860
ARProt32.dll Active Internet Protocol Test Suite 2167
artpclnt.dll N/A 1071
AS2Compiler.dll Sothink ActionScript 2.0 Compiler 3566
asan_rtl.dll Syzygy ASAN runtime DLL 863
asee.dll ASEE Dynamic Link Library 1745
asferror.dll ASF Error Definitions 4361
ashBase.dll Basic Functionality Module 3640
AsiUtil.dll AsiUtil DLL 2941
asklib.dll Adobe Splash Kit 2112
ASL.dll Apple System Logging 4929
ASMga80A.dll ASM Generalized Attributes 4950
ASOHelper.dll Advanced System Optimizer 1280
aspnet_counters.dll Microsoft ASP.NET Performance Counter Shim DLL 1979
ASPSnippets.SmsAPI.dll ASPSnippets.SmsAPI 2940
Assist.dll N/A 2826
AssocProvider.dll DISM Assoc Provider 2493
ast54.dll N/A 3893
AsusWSShellExt.dll AsusWSShellExt Module 771
AsusWSShellExt64.dll AsusWSShellExt64 4992
aswAux.dll avast! Auxiliary Library 3987
aswCmnBS.dll Common functions 2724
aswCmnIS.dll Antivirus independent functions 2760
aswCmnOS.dll Antivirus HW dependent library 2568
aswEngLdr.dll Antivirus engine loader 3222
asycfilt.dll N/A 5154
AthLib32.dll AthLib32 2301
ATI_D3D.DLL ATI Mach64 DirectDraw 3D HAL. 3906
ati2cqag.dll Central Memory Manager / Queue Server Module 1969
ati2dvaa.dll ATI RAGE 128 WindowsNT Display Driver 804
ati2dvag.dll ATI Radeon WindowsNT Display Driver 1330
ati3d1ag.dll ati3d1ag.dll 1224
ati3duag.dll ati3duag.dll 3123
atiadlxx.dll ADL 565
atiadlxy.dll ADL 3155
aticfx32.dll aticfx32.dll 3304
atidxx32.dll atidxx32.dll 4427
atidxx64.dll atidxx64.dll 3462
atimpc32.dll Radeon PCOM Universal Driver 4446
atio6axx.dll AMD OpenGL driver 2376
atioglxx.dll AMD OpenGL driver 3435
atiu9pag.dll atiu9pag.dll 1106
atiumdag.dll atiumdag.dll 3026
atiumdva.dll Radeon Video Acceleration Universal Driver 2756
atiuxpag.dll atiuxpag.dll 1389
ativtmxx.dll ATI Overlay Theater Mode Provider 3356
ativvaxx.dll Radeon Video Acceleration Universal Driver 573
atkctrs.dll DLL for prestandaraknare for Windows NT AppleTalk 2534
atl.dll ATL Module for Windows XP (Unicode) 4309
atl100.dll ATL Module for Windows 3490
atl110.dll ATL Module for Windows 2873
atl70.dll ATL Module for Windows (Unicode) 1028
atl71.dll ATL Module for Windows (ANSI) 2336
atl80.dll ATL Module for Windows (Unicode) 3506
atl90.dll ATL Module for Windows (Unicode) 3866
atmfd.dll Windows NT OpenType/Type 1 Font Driver 888
atmlib.dll Windows NT OpenType/Type 1 API Library. 2943
atmpvcno.dll Atm Epvc Install DLL 3417
atmui.dll Windows ATM Properties 1079
ATRACE.DLL Async Trace DLL 3868
AttributeInfo.dll AttributeInfo DLL 1329
ATUpdatersHelper.dll ATUpdaters Library 3284
AuApplication.dll N/A 1751
audiere.dll audiere 3746
Audio.DLL NetSpell.SpellChecker 1802
Audio3D.dll A3D 3778
audiodev.dll Portable Media Devices Shell Extension 3047
AudioEndpointBuilder.dll Windows Audio Endpoint Builder 1773
AudioEng.dll Audio Engine 3338
AUDIOKSE.dll Audio Ks Endpoint 3553
AudioSes.dll Audio Session 2166
audiosrv.dll Windows Audio Service 3022
audiow32.dll N/A 3975
auditcse.dll Windows Audit Settings CSE 2197
AuditNativeSnapIn.dll Audit Policy Group Policy Editor Extension 2115
AuditPolicyGPInterop.dll Audit Policy GP Module 3831
auditpolmsg.dll Audit Policy MMC SnapIn Messages 620
audmigplugin.dll Offline Files Migration Plugin 1955
AUInstallAgent.dll Windows All-User Install Agent 3320
AUR.dll N/A 918
AuthBroker.dll Web Authentication WinRT API 3652
AuthExt.dll Authentication Extensions 1267
authfwcfg.dll Windows Firewall with Advanced Security Configuration Helper 4489
AuthFWGP.dll Windows Firewall with Advanced Security Group Policy Editor Extension 2443
AuthFWSnapin.dll Microsoft.WindowsFirewall.SnapIn 1042
AuthFWSnapIn.Resources.dll N/A 3094
AuthFWWizFwk.dll Wizard Framework 3783
AuthFWWizFwk.Resources.dll N/A 2038
AuthHostProxy.dll Web Authentication Host Proxy 4579
authui.dll Windows Authentication UI 3159
authz.dll Authorization Framework 1367
AutoBranch.dll AutoBranch DLL 2280
autodisc.dll Windows AutoDiscovery API 5036
AutoDJ.dll AutoDJ DLL 1223
autoplay.dll AutoPlay Control Panel 1677
autorun.dll Autorun Wizard Pages 2120
AutoRunGUI.dll AutoRun GUI 1345
AutoWorkplace.Resources.dll N/A 3574
AutoWorkplaceN.dll AutoWorkplace Native Library 3284
AuxiliaryDisplayApi.dll Microsoft Windows SideShow API 1653
AuxiliaryDisplayClassInstaller.dll Class installer for Microsoft Windows SideShow-compatible devices 1859
AuxiliaryDisplayCpl.dll Microsoft Windows SideShow Control Panel 4949
AuxiliaryDisplayDriverLib.dll Microsoft Windows SideShow class extension component 2218
AuxiliaryDisplayEnhancedDriver.dll Microsoft Windows SideShow class driver 3397
AuxiliaryDisplayServices.dll Microsoft Windows SideShow services 2048
avastIP.dll aswDld Dynamic Link Library 1731
AVC_AX_742_JPEG.dll jpeg_dll ??????? 3240
avchrome.dll N/A 2182
avcodec-52.84.0.dll N/A 3590
avcodec-52.dll N/A 1331
avcodec-53.dll N/A 2022
avcodec-54.dll N/A 3387
avcodec-56.dll FFmpeg codec library 3332
avcodec-57.dll FFmpeg codec library 1437
avcodec.dll N/A 4226
avdsp.dll N/A 4471
avformat-52.dll N/A 2836
avformat-53.dll avformat-53.dll 2418
avformat-55.dll FFmpeg container format library 3156
avformat-56.dll FFmpeg container format library 2427
avformat-57.dll FFmpeg container format library 4426
AVFoundationCF.dll AVFoundationCF 4596
avgntopensslx.dll AVG NT OpenSSL Library 1827
avgntopensslx.fmw.1.dll AVG NT OpenSSL Library 520
avgsysx.dll AVG SYS Library 3219
avgsysx.fmw.1.dll AVG SYS Library 3995
avicap.dll N/A 1990
avicap32.dll AVI Capture window class 3269
avifil32.dll Microsoft AVI File support library 3769
AVIFILE.DLL N/A 3761
AVLF.dll N/A 4181
avmc20.dll N/A 873
avmc2032.dll CAPI 2.0 Application-Library 32 bit 3103
avmcoxp.dll AVM ISDN-Controller NDIS WAN CoInstaller 1487
avmenum.dll avmenum 1842
avmeter.dll Matkontroller 572
avpinst.dll Modularity configurator 2816
avrt.dll Multimedia Realtime Runtime 4677
avtapi.dll TAPI 3.0 Nummersandare och visare for IP-multicast-konferenser 1710
avutil-50.dll N/A 2414
avutil-51.dll N/A 3107
avutil-52.nch.dll N/A 3471
avutil-54.dll FFmpeg utility library 3081
avutil-55.dll FFmpeg utility library 3949
avutil-lav-52.dll N/A 2070
avutil-ttv-51.dll N/A 928
avwav.dll Wave Manipulation Component 851
awc.dll EA DRM Helper 3923
Awcapi32.dll Capabilities Interface 4916
AWEMAN32.DLL AWE32 Manager 2560
awesomium.dll Awesomium Core 2409
Awfxrn32.dll EFAX-filbaserat transportgranssnitt 1373
AWKRNL32.DLL Kernel Extensions 4246
AWL_Release.dll AWL 1752
awl.dll AWL 2773
Awlft332.dll IFAX filbaserat gransnitt for lokalt fax 4927
AWLHUT32.DLL Microsoft At Work Linearizer Header Utilities 2990
AWLZRD32.DLL LZ Codec 717
awoxPlugins.dll N/A 967
awutil32.dll Fax Utilities 3503
axaltocm.dll Gemalto Card Module 4823
AXE8SharedExpat.dll AXE Shared EXPAT (UTF-8 native) 2886
AXEDOMCore.dll Adobe XML Engine: DOM Core 3655
AxInstSv.dll ActiveX Installer Service 4160
AxInterop.MSWinsockLib.dll N/A 3717
axis2_http_receiver.dll axis2_http_receiver DLL 4190
axmsctrl.dll ActiveXperts SMS and MMS Toolkit 2911
azroles.dll azroles Module 673
azroleui.dll Authorization Manager 2135
AzSqlExt.dll AzMan Sql Audit Extended Stored Procedures Dll 3904